Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Forskjell mellom versjoner av «Godkjenningsrunde»

Fra arkiwiki
Linje 33: Linje 33:
  
 
* Klikk lagre
 
* Klikk lagre
 
==== Se video - Gi skrivetilgang og sende på godkjenningsrunde - Godkjenningsrunde ====
 
 
'''Husk å sette den til HD-kvalitet for best oppløsning.'''
 
 
{{#ev:youtubehd|ocGCSEENQko|700|left|Video: Marianne Gubberud}}
 
<br />
 
<br />
 
<br />
 
<br />
 
<br />
 
<br />
 
<br />
 
<br />
 
<br />
 
<br />
 
<br />
 
<br />
 
<br />
 
<br />
 
<br />
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Linje 86: Linje 49:
  
  
 
+
==== Se video - Gi skrivetilgang og sende på godkjenningsrunde ====
==== Se video - Ferdigstille journalposten - Godkjenningsrunde ====
 
  
 
'''Husk å sette den til HD-kvalitet for best oppløsning.'''  
 
'''Husk å sette den til HD-kvalitet for best oppløsning.'''  
Linje 95: Linje 57:
  
  
 +
==== Se video - Ferdigstille journalposten - Godkjenningsrunde ====
  
 +
'''Husk å sette den til HD-kvalitet for best oppløsning.'''
  
 
+
{{#ev:youtubehd|ocGCSEENQko|700|left|Video: Marianne Gubberud}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Linje 121: Linje 78:
 
<br />
 
<br />
 
<br />
 
<br />
<br />
+
 
<br />
+
 
<br />
+
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
  
  

Revisjonen fra 11. sep. 2014 kl. 10:24


Godkjenningsrunde - saksbehandlerGodkjenningsrunde brukes når det er to eller flere ledere som skal godkjenne et internt eller eksternt brev (en journalpost).

Det er tre viktige hovedmomenter i prosessen som må finne sted.


1. Gi leder skrivetilgang

Journalpostens status er R, noe som gjør at dine ledere ikke kan lese dokument(et)(ene). For å gi dem tilgang til å redigere i dokumentet går du fram slik:

  • Klikk på journalpostikonet Journalpostikon.JPG og velg Funksjoner og Lag tilgangsgruppe fra menyen
  • Skriv inn initialene til de lederne som skal godkjenne dokument(et)(ene) og huk av i avhukingsboksen skrivetilgang
  • Klikk lagre

2. Sende på godkjenningsrunde

  • Klikk på journalpostikonet Journalpostikon.JPG og velg send på godkjenningsrunde fra menyen
  • Skriv inn initialene til de lederne som skal godkjenne journalposten i den rekkefølgen det skal godkjennes i
  • Klikk lagre


3. Ferdigstille journalposten

Når dine ledere har godkjent dokumentet får du opp "Ny godkjenningsoppgave" i venstremenyen "Godkjenningsrunde".

  • Klikk på Ny godkjenningsoppgave. Oppgaven "Kontroller godkjenning av..." vises i detaljbildet i ePhorte
  • Hvis alt er ok, gå på fanen som heter dokumentflyt, klikk på ikonet Ikon1.JPG (den nederste linjen i flyten med ditt navn på) og velg så Marker som fullført fra menyen
  • Til slutt må du redigere journalposten, endre journalpostens status til F og lagre


Når ledere har godkjent dokumentet elektronisk, kan dokumentet sendes ut av organisasjonen. Det er ikke lengre nødvendig med skriftlig godkjenning.


Se video - Gi skrivetilgang og sende på godkjenningsrunde

Husk å sette den til HD-kvalitet for best oppløsning.

EmbedVideo does not recognize the video service "youtubehd".


Se video - Ferdigstille journalposten - Godkjenningsrunde

Husk å sette den til HD-kvalitet for best oppløsning.

EmbedVideo does not recognize the video service "youtubehd".
Godkjenningsrunde - lederGodkjenningsrunde brukes når det er to eller flere ledere som skal godkjenne en journalpost (et dokument med eventuelle vedlegg). For å finne fram de godkjenningsoppgavene du har fått i en godkjenningsrunde går du fram slik:


1. Klikk på Godkjenningsrunde i venstremenyen

2. Klikk Ny godkjenningsoppgave

Sekvensiellgodkjenning Leder.JPG


Du kan få oversikt over journalpostens detaljer (om det er ett eller flere dokumenter, hvem som har skrevet det osv) ved å klikke på journalpostikonet Journalpostikon.JPG. Etter at du har tatt stilling til innholdet i dokument(et)(ene), gå å fram på følgende måte for å utføre din godkjenngsoppgave:


3. Klikk på ikonet Ikon1.JPG og velg Utfør oppgave

4. Velg aktuell beslutningskode fra nedfallsmenyen. G for å godkjenne IG for ikke å godkjenne

5. Lagre


Godkjenningsoppgaven går nå videre til neste trinn i godkjenningsrunden; enten neste leder eller tilbake til fullføring og ferdigstilling av saksbehandler. Under Godkjente oppgaver i venstremenysøket godkjenningsrunde, vil du ha oversikt over journalposter du har godkjent de siste 90 dager. Ikke godkjente journalposter finner du i søket Ikke godkjente oppgaver. Du kan få oversikt over hele godkjenningsflyten i arkfanen dokumentflyt på journalpostnivå Dokumentflyt1.JPG


Arkfane dokumentflyt 2010.JPG