Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Forskjell mellom versjoner av «Godkjenningsrunde»

Fra arkiwiki
(Ny side: {| width="100%" |- |style="vertical-align:top" | <div style="margin: 0; margin-right:10px; border: 2px solid #dfdfdf; padding: 1em 1em 1em 1em; background-color:#F8F8FF; align:right; "...)
 
(Erstatt innhold med pekere til aktuelle veiledninger.)
Tagg: Erstattet
 
(43 mellomliggende revisjoner av en annen bruker er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 
+
Se aktuelle veiledninger for [https://org.uib.no/doksys/veiledninger/godkjenning/ephorte-6 godkjenning i ephorte] og [https://org.uib.no/doksys/veiledninger/godkjenning/elements godkjenning i Elements].
{| width="100%"
 
|-
 
|style="vertical-align:top" |
 
<div style="margin: 0; margin-right:10px; border: 2px solid #dfdfdf;  padding: 1em 1em 1em 1em; background-color:#F8F8FF; align:right; ">
 
 
 
 
 
 
 
'''Godkjenningsrunde brukes når det er to eller flere ledere som skal godkjenne et internt eller eksternt brev (en journalpost).  For å sende en journalpost på godkjenningsrunde går du fram slik:'''
 
 
 
Journalpostens status er '''R''', noe som gjør at dine ledere ikke kan lese dokument(et)(ene).  For å gi dem tilgang til det går du fram slik:
 
 
 
1. Klikk på journalpostikonet [[Bilde:Journalpostikon.JPG]] og velg Funksjoner og Lag tilgangsgruppe fra menyen
 
 
 
2. Skriv inn initialene til de lederne som skal godkjenne dokument(et)(ene) og huk av i avhukingsboksen skrivetilgang
 
 
 
3. Klikk lagre
 
 
 
4. Klikk på journalpostikonet [[Bilde:Journalpostikon.JPG]] og velg send på godkjenningsrunde fra menyen
 
 
 
5. Skriv inn initialene til de lederne som skal godkjenne journalposten i den rekkefølgen det skal godkjennes i
 
 
 
6. Klikk lagre
 
 
 
 
 
Du har oversikt over journalposten du har sendt på godkjenning i venstremenysøket Godkjenningsrunde og Pågående godkjenningsrunde.  Når dine ledere har uført sine oppgaver, enten godkjent journalposten eller ikke godkjent den, får du en Ny godkjenningsoppgave i venstremenyen Godkjenningsrunde
 
 
 
 
 
7. Klikk på Ny godkjenningsoppgave.  Oppgaven "Kontroller godkjenning av..." vises i detaljbildet i ePhorte
 
 
 
 
 
Undersøk om du har fått noen kommentarer til journalposten, f. eks. beskjed om å endre innholdet.  Dette er mest relevant dersom de ikke har godkjent journalposten.
 
 
 
 
 
8. Hvis alt er ok, gå på fanen som heter dokumentflyt, klikk på ikonet [[Bilde:Ikon1.JPG]] (den nederste linjen i flyten med ditt navn på) og velg så Marker som fullført fra menyen
 
 
 
9. Til slutt må du redigere journalposten, endre journalpostens status til '''F''' og lagre
 
 
 
 
 
Så snart journalpoststatusen er '''F''' for interne notater ('''N og X''') vil de være "sendt".  For utgående brev et tiden nå kommet for å ledernes skriftlige signering/parafering og utsending.
 
 
 
 
 
== Godkjenningsrunde - leder ==
 
 
 
'''Godkjenningsrunde brukes når det er to eller flere ledere som skal godkjenne en journalpost (et dokument med eventuelle vedlegg).  For å finne fram de godkjenningsoppgavene du har fått i en godkjenningsrunde går du fram slik:'''
 
 
 
 
 
1. Klikk på Godkjenningsrunde i venstremenyen
 
 
 
2. Klikk Ny godkjenningsoppgave
 
 
 
[[Fil:Sekvensiellgodkjenning_Leder.JPG]]
 
 
 
 
 
Du kan få oversikt over journalpostens detaljer (om det er ett eller flere dokumenter, hvem som har skrevet det osv) ved å klikke på journalpostikonet [[Bilde:Journalpostikon.JPG]].  Etter at du har tatt stilling til innholdet i dokument(et)(ene), gå å fram på følgende måte for å utføre din godkjenngsoppgave:
 
 
 
 
 
3. Klikk på ikonet [[Bilde:Ikon1.JPG]] og velg Utfør oppgave
 
 
 
4. Velg aktuell beslutningskode fra nedfallsmenyen.  '''G''' for å godkjenne '''IG''' for ikke å godkjenne
 
 
 
5. Lagre
 
 
 
 
 
Godkjenningsoppgaven går nå videre til neste trinn i godkjenningsrunden; enten neste leder eller tilbake til fullføring og ferdigstilling av saksbehandler.  Under Godkjente oppgaver i venstremenysøket godkjenningsrunde, vil du ha oversikt over journalposter du har godkjent de siste 90 dager. Ikke godkjente journalposter finner du i søket Ikke godkjente oppgaver.  Du kan få oversikt over hele godkjenningsflyten i arkfanen dokumentflyt på journalpostnivå [[Bilde:dokumentflyt1.JPG]]
 
 
 
 
 
 
 
[[Fil:Arkfane_dokumentflyt_2010.JPG]]
 
 
 
 
 
[[Kategori:Ephorte]]
 
 
 
 
 
| width="29%" style="vertical-align:top" |
 
<div style="margin: 0; margin-top:10px; margin-right:10px; border: 0px; border-left: 3px dotted #dfdfdf; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#FFFFFF; align:right;">
 

Nåværende revisjon fra 3. feb. 2022 kl. 13:47

Se aktuelle veiledninger for godkjenning i ephorte og godkjenning i Elements.