Forskjell mellom versjoner av «Faggruppe for dokumentasjons- og systemforvaltning»

Fra arkiwiki
Linje 119: Linje 119:
  
 
'''Postadresse Det medisinske fakultet''':<br>
 
'''Postadresse Det medisinske fakultet''':<br>
Postboks 7804<br>
+
Postboks 7800<br>
 
5020 BERGEN
 
5020 BERGEN
  
Linje 127: Linje 127:
  
 
'''Postadresse Det juridiske fakultet''':<br>
 
'''Postadresse Det juridiske fakultet''':<br>
Postboks 7806<br>
+
Postboks 7800<br>
 
5020 BERGEN
 
5020 BERGEN
  
Linje 135: Linje 135:
  
 
'''Postadresse Det psykologiske fakultet''':<br>
 
'''Postadresse Det psykologiske fakultet''':<br>
Postboks 7807<br>
+
Postboks 7800<br>
 
5020 BERGEN
 
5020 BERGEN
  
Linje 143: Linje 143:
  
 
'''Postadresse Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet''':<br>
 
'''Postadresse Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet''':<br>
Postboks 7803<br>
+
Postboks 7800<br>
 
5020 BERGEN
 
5020 BERGEN
  
Linje 152: Linje 152:
  
 
'''Postadresse Det humanistiske fakultet''':<br>
 
'''Postadresse Det humanistiske fakultet''':<br>
Postboks 7805<br>
+
Postboks 7800<br>
 
5020 BERGEN
 
5020 BERGEN
  
Linje 161: Linje 161:
  
 
'''Postadresse Det samfunnsvitenskapelige fakultet''':<br>
 
'''Postadresse Det samfunnsvitenskapelige fakultet''':<br>
Postboks 7802<br>
+
Postboks 7800<br>
 
5020 BERGEN
 
5020 BERGEN
  

Revisjonen fra 23. feb. 2021 kl. 15:49


Faggruppe for dokumentasjons- og systemforvaltning

Faggruppe for dokumentasjons- og systemforvaltning er underlagt HR-seksjonen HR Fellestjenester. Faggruppen tar hånd om Universitetet i Bergen sitt sentrale postmottak og arkiv og har det overordnede arkivfaglige ansvaret ved universitetet. Vi har ansvar for systemforvaltning og utvikling av UiB sitt elektroniske saksbehandlings- og arkivsystem, og generelle saksbehandlingsrutiner, samt drifts- og opplæringsoppgaver knyttet til dette. Vi forvalter det historiske saksarkivet som går tilbake til 1948. Universitetsmuseet i Bergens sitt arkiv er deponert hos Statsarkivet i Bergen.


Faggruppe for dokumentasjons- og systemforvaltning har arkiv- og journalansvar for følgende enheter:

Sentraladministrasjonen

Universitetsmuseet i Bergen

Fakulteter

Ansatte

Terje Askvik kontorsjef, UiBs arkivleder Tlf: 555 83481 / 474 13 980
Janicke Berg-Hansen førstekonsulent Tlf: 555 89051
Ingvild Bjelland rådgiver Tlf: 555 82037
Kjersti Dahle seniorkonsulent Tlf: 555 83651
Alice Irene Grenasberg seniorkonsulent Tlf: 555 86486
Marianne Tyse Gubberud førstekonsulent Tlf: 555 82013
Frode Gishu Hansen seniorkonsulent Tlf: 555 82006
Jane Fredstad Hauso seniorkonsulent Tlf: 555 89390
Anja Ibsen seniorkonsulent Tlf: 555 86482
Per Christian Gaustad førstekonsulent Tlf: 555 83485
Ann Elisabeth Ona førstekonsulent Tlf: 555 82216
Hilde Sunniva Røksund rådgiver Tlf: 555 83033
Ingrid Marie Toft seniorkonsulent Tlf: 555 83171
Heidi Terese Vangen førstekonsulent
Sasmita Sahoo førstekonsulent Tlf: 555 83836
Per Arne Svardal førstekonsulent Tlf: 555 83038

Postadresse sentraladministrasjonen og Universitetsmuseet i Bergen:
Postboks 7800
5020 BERGEN

Epost:
post@uib.no


Postadresse Det medisinske fakultet:
Postboks 7800
5020 BERGEN

Epost:
post@med.uib.no


Postadresse Det juridiske fakultet:
Postboks 7800
5020 BERGEN

Epost:
post@jurfa.uib.no


Postadresse Det psykologiske fakultet:
Postboks 7800
5020 BERGEN

Epost:
post@psyfa.uib.no


Postadresse Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:
Postboks 7800
5020 BERGEN

Epost:
post@mnfa.uib.no


Postadresse Det humanistiske fakultet:
Postboks 7800
5020 BERGEN

Epost:
post@hf.uib.no


Postadresse Det samfunnsvitenskapelige fakultet:
Postboks 7800
5020 BERGEN

Epost:
post@svfa.uib.no


Postadresse Fakultet for Kunst, Musikk og Design:
Postboks 7800
5020 BERGEN

Epost:
post@kmd.uib.no


  • Brukerstøttetelefon: 8-3939
  • Registrer henvendelse: bs.uib.no / Issue-tracker (krever innlogging)
  • E-post: post@uib.no
  • Besøksadresse: Besøksadresse: Christiesgate 18
  • Postadresse: Postboks 7800, 5020 Bergen