Følg opp restanser

Fra arkiwiki
Revisjon per 3. sep. 2009 kl. 09:30 av Kty032 (diskusjon | bidrag)

Hva menes med restanse

Restanser viser journalposter (brev og notater)  som ikke er behandlet.  Det er viktig at restansene blir avskrevet ved at brevene blir besvart eller tatt til etterretning dersom du ikke skal besvare dem.  Det er også nødvendig for at sakene skal kunne avsluttes i ePhorte.

Du får kun restanse på inngående brev og på interne N-notater. Du kan da besvare det inngående brevet med et utgående brev, eller N-notatet med enten et nytt N- Notat (som du forventer at den interne mottakeren skal gi deg tilbakemelding på) eller med et internt X-notat, som da altså ikke gir restanse.

Slik finner du dine restanser

Du finner restansene dine i venstremenysøket "mine restanser"

Slik følger du opp dine restanser

Restansene fjerner du ved å gå fram på følgende måte:

  • Klikk på journalpostikonet Journalpostikon.JPG for journalposten du vil avskrive og velg 'besvar/avskriv' og velg avskrivingsmåte fra menyen som da vises.


Slik følger ledere opp enhetens restanser

De som har lederrolle i ePhorte, vil under Ledersøk i venstremenyen ha et søk som heter Enhetens restanser hvor en vil få opp en oversikt over alle journalposter ved sin enhet. Man kan sortere på saksnummer, innhold, avsender/mottaker, dato, saksbehandler og så videre ved å klikke på lablene øverst i visningsbildet.

Vi anbefaler alle ledere å sjekke opp dette søket med jevne mellomrom for å se til at post som skulle vært besvart ikke blir liggende.