Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Enkel godkjenning for saksbehandler

Fra arkiwiki
Revisjon per 24. mar. 2009 kl. 10:09 av Kty032 (diskusjon | bidrag)

Enkel godkjenning brukes når det kun er en leder som skal godkjenne journalposten.

Klikk på journalpostikonet Journalpostikon.JPG velg rediger etter samme prosedyre som når du lager en ny journalpost.


Sett inn navnet, eller søk opp navnet på den som skal godkjenne, i feltet "Godkjennes av" og fortsett etter samme prosedyre som når du oppretter en ny journalpost.


Når dokumentet er ferdig utarbeidet og klart til å sendes til leder, klikk på journalpostikonet og endre status "R - Reservert" til status "G - Til godkjenning", klikk så lagre.


GodkjenningG.JPG


Dokumentet er nå sendt til enkel godkjenning.


Oppfølging og ferdigstilling

I Venstremeny under "Sendt til godkjenning", "Godkjente journalposter" eller "Ikke-godkjente journalposter", i saksbehandlersøket, vil du finne igjen dokumentet.


Dersom leder har kommentarer og endringsønsker for dokumentet, følger saksbehandler opp disse og setter status tilbake til "G - Til godkjenning", slik at leder igjen kan godkjenne den endelige versjonen av dokumentet.


Når alle dokument er ferdigstilt skal journalposten settes til status "F - Ferdig", saksbehandler er selv ansvarlig for at ferdigstilte journaposter ikke blir hengende igjen i status "R - Reservert".