Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Forskjell mellom versjoner av «Enkel godkjenning»

Fra arkiwiki
(Erstatt innhold med pekere til aktuelle veiledninger.)
Tagg: Erstattet
 
Linje 1: Linje 1:
{| width="100%"
+
Se aktuelle veiledninger for [https://org.uib.no/doksys/veiledninger/godkjenning/ephorte-6 godkjenning i ephorte] og [https://org.uib.no/doksys/veiledninger/godkjenning/elements godkjenning i Elements].
|-
 
|style="vertical-align:top" |
 
<div style="margin: 0; margin-right:10px; border: 2px solid #dfdfdf;  padding: 1em 1em 1em 1em; background-color:#F8F8FF; align:right; ">
 
 
 
<br />
 
<br />
 
== '''Enkel godkjenning - for saksbehandler''' ==
 
 
 
=== Enkel godkjenning brukes når det kun er en leder som skal godkjenne journalposten. ===
 
<br />
 
Klikk på journalpostikonet [[Bilde:Journalpostikon.JPG]] velg rediger, sett inn navnet på den som skal godkjenne i feltet "Godkjennes av" og fortsett på vanlig måte som når du lager en ny journalpost.
 
[[Opprett/ Rediger journalpost]]
 
 
 
----
 
 
 
Saksbehandler kan sette på godkjenner samt endre status til "G - Til godkjenning" samtidig med lagring av dokumentet, hak av på "Til godkjenning", samt sette inn godkjenner slik:
 
 
 
 
 
[[Bilde:Send til godkjenning via utførboksen_2010.JPG]]
 
 
 
 
 
Klikk på "Utfør" - dokumentet er nå sendt til enkel godkjenning.
 
 
 
----
 
 
 
En kan også sende til godkjenning via redigeringsbildet for journalposten: klikk på journalpostikonet og endre journalstatus fra "R - Reservert" til status "G - Til godkjenning", klikk så lagre.
 
 
 
 
 
[[Bilde:Send på enkel godkjenning_2010.JPG]]
 
 
 
 
 
Dokumentet er nå sendt til enkel godkjenning.
 
 
 
----
 
 
 
=== Oppfølging og ferdigstilling ===
 
<br />
 
 
 
I [[Venstremeny]] under "Sendt til godkjenning", "Godkjente journalposter" eller "Ikke-godkjente journalposter", i saksbehandlersøket, vil du finne igjen dokumentet.
 
 
 
 
 
Dersom leder har kommentarer og endringsønsker for dokumentet, følger saksbehandler opp disse og setter status tilbake til "G - Til godkjenning", slik at leder igjen kan godkjenne den endelige versjonen av dokumentet.
 
 
 
 
 
Når alle dokument er ferdigstilt skal journalposten settes til status "F - Ferdig", saksbehandler er selv ansvarlig for at ferdigstilte journaposter ikke blir hengende igjen i status "R - Reservert".
 
 
 
 
 
<br />
 
<br />
 
== '''Enkel godkjenning for leder''' ==
 
 
 
=== Enkel godkjenning for leder brukes når det kun er en leder som skal godkjenne dokumentet. ===
 
<br />
 
 
 
Leder finner dokumenter som er sendt til godkjenning under "Godkjenning av journalposter" i sitt [[Ledersøk]], i [[Venstremeny]].
 
 
 
 
 
[[Bilde:enkelgodkjenning_ledersøk.JPG]]
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentet åpnes for lesing på vanlig måte. Dersom leder ikke skal endre på dokumentet men ønsker å godkjenne det slik det står klikker en på Journapostikonet [[Bilde:Journalpostikon.JPG]] og velger "Godkjenn/Returner" fra nedfallsmenyen, klikk så lagre.
 
 
 
 
 
[[Bilde:Godkjenn_returner_Leder_2010.JPG]]
 
 
 
 
 
Dokumentet er nå godkjent og finnes igjen under "Journalposter jeg har godkjent" i ledersøket. Her finnes de siste 14 dagers godkjente dokumenter.
 
 
 
=== Dokument som ikke godkjennes ===
 
<br />
 
 
 
Velg "Godkjenn/Returner" fra nedfallsmenyen, fjern avhakingen ved "Godkjenner" og skriv inn eventuelle merknader til saksbehandler i feltet. Husk å hake av for "Ta vare på E-postmeldingen som merknad til journalposten", klikk så lagre.
 
 
 
 
 
[[Bilde:merknad fra leder_2010.JPG]]
 
 
 
 
 
Dokumentet settes nå automatisk tilbake til status "R- Reservert" slik at saksbehandler kan utføre nødvendige endringer.
 
 
 
=== Tilføyelser og endringer i dokument teksten ===
 
<br />
 
 
 
Endringer i dokument teksten gjøres via "Rediger teksdokument" i nedfallsmenyen, i "Godkjenning av journalposter" søkebildet.
 
 
 
 
 
[[Bilde:Dokumentendringer ved godkjenning_LD_2010.JPG]]
 
 
 
 
 
Her kan leder redigere i dokumentet på vanlig måte og så sette jp-en til F-Ferdig. Dokumentet sjekkes inn i ePhorte på vanlig måte [[Opprett/ Rediger journalpost]].
 
 
 
Alternativt kan en sende dokumentet tilbake til saksbehandler med utheving av de endringer en har tilføyd ved å benytte Word-funskjonaliteten "Spor endringer" fra Verktøy menyen, når tekstdokumentet åpnes (slik merkes tekstendringene med en annen farge). Dokumentet sjekkes inn i ePhorte på vanlig måte [[Opprett/ Rediger journalpost]]. Ved dette alternativet avslutter leder med å sette dokumentet i status "R - Reservert" - slik kan saksbehandler oppdatere dokumentet med de siste endringene, før saksbehandler igjen setter dokumentet til status "G - Til godkjenning" og leder godkjenner via "Godkjenn/Returner".
 
 
 
 
 
 
 
| width="29%" style="vertical-align:top" |
 
<div style="margin: 0; margin-top:10px; margin-right:10px; border: 0px; border-left: 3px dotted #dfdfdf; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#FFFFFF; align:right;">
 
 
 
{{:ephortemeny}}
 

Nåværende revisjon fra 3. feb. 2022 kl. 13:51

Se aktuelle veiledninger for godkjenning i ephorte og godkjenning i Elements.