Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Diverse funksjoner

Fra arkiwiki

I ePhorte finnes det flere funksjoner man kan ta i bruk for å lette hverdagen. Det kan være kopiering av journalposter, flytting av journalposter osv. Nedenfor presenterer vi et knippe med disse.

Flytting av journalposter

Kopiering av journalposter

Sende lenke