Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Brukerdiskusjon:Kty032

Fra arkiwiki
Revisjon per 2. mar. 2010 kl. 15:52 av Kty032 (diskusjon | bidrag)
Sakstittel Beskrivelse/Innhold/Journalposter Saksnr Saksnr Saksnr Saksnr Saksnr
Statsbudsjett og rapportering 200_ (All korrespondanse mellom UiB og departementet) UiBs budsjettinnspill til departementet (høst 2 år før)Rapportering til dept. – årsmelding (1. mars år etter) 6/2103 7/16040 7/15364 8/14770 9/15567
Budsjett og rapportering 200_ – Universitetet i Bergen (All korrespondanse mellom sentraladministrasjonen og fakultetene / enhetene samt UST-sakene) UST-sak: Budsjettforslag 200_

• Rundskriv om budsjettprosessen (juni året før) • Budsjettinnspill fra fakultetene/avd. (1. okt. året før) • UST-sak: Budsjett/Årsplan 200_ (november året før) • Tildelingsbrev (årsplan/budsjettramme) fra UiB til fakultetene/avdelingene (tidlig i januar samme år) • Budsjettendringer/ekstratildelinger gjennom året • Årsrapport 200_ (1. februar året etter)

06/344 07/8567 08/2550 09/7380
16 20. april
20 18. mai
24 15. juni