Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Slette dokumentflyt

Fra arkiwiki


Om det forekommer feil på dokumentflyten kan den slettes.

Dokumentflyt slettes i prinsippet av saksbehandleren som har opprettet den og er ansvarlig for oppgaven, og saksbehandler sletter en dokumentflyt enkelt selv.

Trykk på fanen "Dokumentflyt" på journalposten.

Slette flyt.PNG


Trykk på pilen i den første raden og velg "Slett" på nedtrekksmenyen.


Slette flyt 2.png


Trykk "OK" på pop-up boksen som dukker opp.


Slette flyt 3.PNG


Nå er dokumentflyten slettet. Du trenger ikke å opprette ny tilgangsgruppe med mindre du skal endre godkjennere.

Velg "Send på godkjenningsrunde" når du har gjort endringene.

Brukerveiledning ePhorte

Tilgang og pålogging

Opprette en sak eller skrive et brev

Godkjenningsfunksjonalitet

Restanser - brev og notater som må følges opp

Tilgangsstyring. Hvordan gi andre lese- og skrivemuligheter

E-post

Styrebehandling

Ofte stilte spørsmål om Ephorte