Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Presisering - avklaring om bruk av e-signering

Fra arkiwiki

Mht. tidligere kommunisert ifm. signeringsoppdrag, så viser det seg at løsningen har en begrensning på ett dokument, dvs. den slår ikke sammen hoveddokument og evt. vedlegg i forkant av ekspedering. I forbindelse med elektronisk signering av arbeidsavtaler, bør denne derfor sendes for seg, og brev/skjema (opplysningsskjema/fagforeningsskjema) sendes for seg, primært på papir, inntil vi har digitalisert disse skjemaene. Malgruppen arbeider med en tilpasning av eksisterende mal for arbeidsavtaler, slik at denne fremstår med tekst som reflekterer at denne er elektronisk signert, når dette er aktuelt.