Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Overføring til SDP og SDP print feiler ved lange titler

Fra arkiwiki

Det har oppstått en del feilsituasjoner ved ekspedering til Sikker Digital Postkasse (SDP), og den sentraliserte utskriftstjenesten som forsendelsen går til om mottaker ikke har SDP. Det kan se ut som om feil oppstår om tittel inneholder 100 tegn eller flere. For å unngå dette, anbefaler vi at avsender forsøker å holde lengden på tittelen innenfor denne grensen.