Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Overføring av fast tilgangsgruppe til alle journalposter i saken

Fra arkiwiki


For å overføre tilgangsgruppe til alle journalposter i en sak gjør du følgende:


Velg rediger saksmappe slik:

Redigersak 2010.JPG.


Legg til tilgangsgruppen (feks.): *den sentrale klagenemd – sekretariatet* eller UA tilrettelegging og Lagre

UA tilrettelegging.jpg


Trykk på saksmappe ikonet, velg Funksjoner – Tilgangsgruppe – Overfør tilgangsgruppe til journalposter

Overfør fast tilgangsgr på saksnivå til alle jper i saken.jpg.


OBS! Om det blir lagt til nye journalposter etter denne prosedyren er gjort, må det gjentas.

Altså nye journalposter «arver» ikke automatisk tilgangsgruppen på saksnivå.


Brukerveiledning ePhorte

Tilgang og pålogging

Opprette en sak eller skrive et brev

Godkjenningsfunksjonalitet

Restanser - brev og notater som må følges opp

Tilgangsstyring. Hvordan gi andre lese- og skrivemuligheter

E-post

Styrebehandling

Ofte stilte spørsmål om Ephorte