Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Nye rutiner for henvendelser angående ePhorte og arkiv

Fra arkiwiki

Nå som UiBhjelp har erstattet den gamle «issue-trackeren», ber vi om at du bruker UiBhjelp også for slike henvendelser du tidligere har sendt oss på e-post. Da kan vi hjelpe deg raskere, og det blir enklere for oss å gi hjelp.

Det er to unntak for hva du kan melde inn i UiBhjelp:

  • Når det du skriver eller sender oss, inneholder taushetsbelagte/sensitive opplysninger. Da må du ta kontakt på telefon eller møte opp personlig.
    Du kan selvfølgelig referere til saksnumre/journalposter med taushetsbelagt innhold på UiBhjelp, men altså ikke innhold/metadata i slike.
  • Når du sender oss dokumenter/e-poster du selv ikke kan legge inn i ePhorte. Disse vil vi fortsatt ha på e-post.

For å opprette en sak i UiBhjelp går du til https://hjelp.uib.no og logger inn på selvbetjeningsportalen. Her velger du Administrativ arbeidsstøtte, så ePhorte, så Kontakt oss. Da går henvendelsen direkte til vår brukerstøtte. (Vi har også ambisjoner om å utvide veiledningene på selvbetjeningsportalen betydelig, følg med!)

Brukerstøtten vår holder til i Felles servicesenter (Nygårdsgaten 5, 2. etasje). Her er det alltid mulig å møte opp når du trenger hjelp med noe (mellom 9:00 og 14:30, pause fra 11:45 til 12:30). Du kan også logge på en datamaskin med ePhorte dersom du ikke har med din egen.

Vi er altså tilgjengelig for brukerstøttehenvendelser i UiBhjelp, på telefon 55 58 39 39, og i det nevnte unntakstilfellet på e-post.