Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Fordele dokumenter til saksbehandler

Fra arkiwiki


Dersom du er innlogget med en lederrolle kan man fordele innkommende dokumenter til en saksbehandler.

Det er vanlig at man har opprettet egne søkemapper til dette formålet som viser dokumenter som må fordeles.


Gå fram på følgende måte:


1. Høyreklikk på dokumentet som skal fordeles.

2. Velg «Fordel til saksbehandler».

3. Angi hvilken saksbehandler i avdelingen som skal tildeles dokumentet.

4. Klikk OK.


Det finnes også et eget menyvalg for å fordele eventuelle kopimottakere. Det vises bare dersom det finnes ufordelte kopimottakere for innlogget brukers avdeling.