Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

For saksbehandlere

Fra arkiwiki

Arkiwiki inneholder rutinebeskrivelser og retningslinjer for journalføring og kvalitetssikring i saks- og arkivsystemet for arkivet og saksbehandlere ved UiB, under følger en tematisk inndeling av disse

Rutiner