Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Arkivorganisering

Fra arkiwiki

Arkivtjenesten ved UiB var lenge desentralisert

Sentralarkivet var arkivtjenesten for universitetsledelsen og var tilknyttet universitetsdirektøren. Sentralarkivet hadde ansvar for deler av sentraladministrasjonen. Fakultetene og instituttene var egne arkivskapere og førte egne journaler. I mars 1992 tok sentraladministrasjonen ved universitetet i bruk elektronisk journaldatabase, men hadde flere arkivdeler. Fakultetene tok fra 2000 gradvis i bruk elektronisk journal, og 1. april 2002 ble det opprettet én felles journaldatabase for universitet. Først ved innføringen av fullelektronisk saksbehandlings- og arkivsystem 12. september 2006, fikk universitetet ett arkiv.


Arkivtjenestens plass i dagens organisasjonsstruktur

Arkivtjenesten ved UiB inngår i den ordinære organisasjonsstrukturen, og består i dag av åtte dokumentsentre under faglig ledelse av arkivleder. Et dokumentsenter er postmottak og journalførende enhet, og ledes av en arkivansvarlig. Ved UiB er det et dokumentsenter til hvert av fakultetene, sentraladministrasjonen med Universitetsmuseet i Bergen og Universitetsbiblioteket. Dokumentsentrene ved fakultetene har ansvar hvert sitt fakultet med underliggende institutter. Dokumentsenter 1 har pr i dag ansvar for sentraladministrasjonen samt Universitetsmuseet i Bergen med sine avdelinger, Det Juridiske fakultet, Det psykologiske fakultet og Det medisinsk-Odontologiske fakultet.


Se Arkivplan for UiB for mer om dette.