MediaWiki-API-resultat

Dette er HTML-representasjonen av formatet JSON. HTML er bra for feilsøking, men ikke passende for bruk i applikasjoner.

Angi parameteren format for å endre utdataformatet. For å se ikke-HTML-representasjonen av formatet JSON, sett format=json.

Se den fullstendige dokumentasjonen eller API-hjelpesiden for mer informasjon.

{
  "parse": {
    "title": "Test",
    "pageid": 0,
    "text": {
      "*": "<div class=\"mw-parser-output\"><p>Test\n</p>\n<!-- \nNewPP limit report\nCached time: 20231201002540\nCache expiry: 86400\nDynamic content: false\nComplications: []\nCPU time usage: 0.017 seconds\nReal time usage: 0.017 seconds\nPreprocessor visited node count: 2/1000000\nPost\u2010expand include size: 4/2097152 bytes\nTemplate argument size: 0/2097152 bytes\nHighest expansion depth: 2/40\nExpensive parser function count: 0/100\nUnstrip recursion depth: 0/20\nUnstrip post\u2010expand size: 0/5000000 bytes\n-->\n<!--\nTransclusion expansion time report (%,ms,calls,template)\n100.00%  0.000   1 -total\n-->\n</div>"
    },
    "langlinks": [],
    "categories": [],
    "links": [],
    "templates": [],
    "images": [],
    "externallinks": [],
    "sections": [],
    "parsewarnings": [],
    "displaytitle": "Test",
    "iwlinks": [],
    "properties": []
  }
}