MediaWiki-API-resultat

Dette er HTML-representasjonen av formatet JSON. HTML er bra for feilsøking, men ikke passende for bruk i applikasjoner.

Angi parameteren format for å endre utdataformatet. For å se ikke-HTML-representasjonen av formatet JSON, sett format=json.

Se den fullstendige dokumentasjonen eller API-hjelpesiden for mer informasjon.

{
  "parse": {
    "title": "API",
    "pageid": 0,
    "parsedsummary": {
      "*": "Some <a href=\"/arkiwiki/index.php?title=Link&amp;action=edit&amp;redlink=1\" class=\"new\" title=\"Link (siden finnes ikke)\">link</a>"
    }
  }
}