MediaWiki-API-hjelp

Dette er en automatisk generert MediaWiki-API-dokumentasjonsside.

Dokumentasjon og eksempler: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

Hovedmodul

Status: Alle funksjonene som vises på denne siden skal virke, men API-en er fortsatt i aktiv utvikling, og kan bli endret når som helst. Abonner på MediaWiki sin API-kunnkjøringsepostliste for nyheter om oppdateringer.

Feile kall: Hvis det blir sendt feile kall til API-et, blir det sendt en HTTP-header med nøkkelen "MediaWiki-API-Error" og da blir både header-verdien og feilkoden sendt tilbake med samme verdi. For mer informasjon se API: Feil og advarsler.

Parametre:
action

Hvilken handling skal utføres

block
Blokker en bruker.
changeauthenticationdata
Endre autentiseringsdata for den nåværende brukeren.
changecontentmodel
Endre innholdsmodellen til en side
checktoken
Sjekk gyldigheten til et tegn fra action=query&meta=tokens.
clearhasmsg
Fjerner hasmsg-flagget for den aktuelle brukeren.
clientlogin
Logg inn på wikien med den interaktive flyten.
compare
Hent forskjellen mellom to sider.
createaccount
Opprett en ny brukerkonto.
delete
Slett en side.
edit
Opprett og rediger sider.
emailuser
Send e-post til en bruker.
embedvideo
expandtemplates
Ekspanderer alle maler i wikitekst.
feedcontributions
Returnerer en mating med brukerbidrag.
feedrecentchanges
Returnerer en mating med siste endringer.
feedwatchlist
Returnerer en overvåkningslistemating.
filerevert
Tilbakestill en fil til en gammel versjon.
help
Vis hjelp for de gitte modulene.
imagerotate
Roter ett eller flere bilder.
import
Importer en side fra en annen wiki eller fra en XML-fil.
linkaccount
Lenk en konto fra en tredjepartsleverandør til den gjeldende brukeren.
login
Logg inn og få autentiseringsinformasjonskapsler.
logout
Logg ut og fjern sesjonsdata.
managetags
Utfører håndteringsoppgaver i forbindelse med endringstagger.
mergehistory
Flett sidehistorikker.
move
Flytt en side.
opensearch
Søk i wikien med OpenSearch-protokollen.
options
Endre innstillingene til den gjeldende brukeren.
paraminfo
Hent informasjon om API-moduler.
parse
Tolk innhold og returner parserresultatet.
patrol
Patruljer en side eller revisjon.
pfautocomplete
Autofullføring brukt av Page Forms-utvidelsen.
pfautoedit
Opprett eller rediger en side med skjema definert av utvidelsen Page Forms.
protect
Endre beskyttelsesnivået til en side.
purge
Gjenoppfrisk mellomlageret for de gitte titlene.
query
Hent data fra og om MediaWiki.
removeauthenticationdata
Fjern autentiseringsdata for den gjeldende brukeren.
resetpassword
Send en epost for nullstilling av passord til en bruker.
revisiondelete
Slett og gjenopprett revisjoner.
rollback
Omgjør den siste redigeringen på siden.
rsd
Eksporter et RSD-skjema (Really Simple Discovery).
setnotificationtimestamp
Oppdater varselstidsstempelet for overvåkede sider.
setpagelanguage
Endre språket til en side.
tag
Legg til eller fjern endringstagger fra individuelle revisjoner eller loggoppføringer.
unblock
Avblokker en bruker.
undelete
Gjenopprett revisjonene til en slettet side.
unlinkaccount
Fjern en lenket tredjepartskonto fra den gjeldende brukeren.
upload
Last opp en fil, eller hent statusen til vendende opplastinger.
userrights
Endre en brukers gruppemedlemskap.
validatepassword
Valider et passord mot wikiens passordkrav.
watch
Legg til eller fjern sider fra den gjeldende brukerens overvåkningsliste.
tokens
Utgått. Hent nøkler for handlinger som modifiserer data.
cspreport
Intern. Brukes av nettlesere for å rapportere brudd på Content Security Policy. Denne modulen bør aldri brukes utenom av en CSP-mottakelig nettleser.
oathvalidate
Intern. Valider en nøkkel for totrinns pålogging (OATH).
stashedit
Intern. Forbered en redigering i delt mellomlager.
Én av følgende verdier: block, changeauthenticationdata, changecontentmodel, checktoken, clearhasmsg, clientlogin, compare, createaccount, delete, edit, emailuser, embedvideo, expandtemplates, feedcontributions, feedrecentchanges, feedwatchlist, filerevert, help, imagerotate, import, linkaccount, login, logout, managetags, mergehistory, move, opensearch, options, paraminfo, parse, patrol, pfautocomplete, pfautoedit, protect, purge, query, removeauthenticationdata, resetpassword, revisiondelete, rollback, rsd, setnotificationtimestamp, setpagelanguage, tag, unblock, undelete, unlinkaccount, upload, userrights, validatepassword, watch, tokens, cspreport, oathvalidate, stashedit
Standard: help
format

Resultatets format.

json
Resultatdata i JSON-format.
jsonfm
Gi utdata i JSON-format (pretty-print i HTML).
none
Ingen resultat.
php
Utdata i serialisert PHP-format.
phpfm
Gi utdata i serialisert PHP-format (pretty-print i HTML).
rawfm
Gi utdata, inkludert feilsøkingselementer, i JSON-format (pretty-print i HTML).
xml
Gi utdata i XML-format.
xmlfm
Gi utdata i XML-format (pretty-print i HTML).
Én av følgende verdier: json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, xml, xmlfm
Standard: jsonfm
maxlag

Maksimal forsinkelse kan brukes når MediaWiki er installert på et database-replikert cluster. For å unngå operasjoner som forårsaker replikasjonsforsinkelser, kan denne parameteren få klienten til å vente til replikasjonsforinkelsen er mindre enn angitt verdi. I tilfelle ytterliggående forsinkelser, blir feilkoden maxlag returnert med en melding som Venter på $host: $lag sekunders forsinkelse.
Se Manual: Maxlag parameter for mer informasjon.

Type: heltall
smaxage

Sett s-maxage HTTP cache control header til dette antall sekunder. Feil blir aldri mellomlagret.

Type: heltall
Standard: 0
maxage

Set max-age HTTP cache control header til dette antall sekunder. Feil blir aldri mellomlagret.

Type: heltall
Standard: 0
assert

Verifiser at brukeren er logget inn om satt til user, ikke er logget inn hvis den satt til anon, eller har botrettighet om satt til bot.

Én av følgende verdier: anon, bot, user
assertuser

Verifiser at den gjeldende brukeren er den navngitte brukeren.

Type: bruker, av brukernavn
requestid

En gitt verdi her vil inkluderes i responsen. Kan brukes til å skille forespørsler fra hverandre.

servedby

Inkluder navnet på tjeneren som utførte forespørselen i resultatene.

Type: boolsk (detaljer)
curtimestamp

Inkluder det nåværende tidsmerket i resultatet.

Type: boolsk (detaljer)
responselanginfo

Inkluder språkene brukt for uselang og errorlang i resultatet.

Type: boolsk (detaljer)
origin

Når man aksesserer API-en som bruker en domene-kryssende AJAX-forespørsel (CORS), sett denne til det opprinnelige domenet. Denne må tas med i alle pre-flight-forespørsler, og derfor være en del av spørre-URI-en (ikke POST-kroppen).

For autentiserte forespørsler må denne stemme helt med en av de opprinnelige i Origin-headeren, slik at den må settes til noe a la https://en.wikipedia.org eller https://meta.wikimedia.org. Hvis denne parameteren ikke stemmer med Origin-headeren, returneres et 403-svar. Hvis denne parameteren stemmer med Origin-headeren og originalen er hvitlistet, vil Access-Control-Allow-Origin og Access-Control-Allow-Credentials-headere bli satt.

For ikke-autentiserte forepørsler, spesifiser *. Denne vil gjøre at Access-Control-Allow-Origin-headeren blir satt, men Access-Control-Allow-Credentials blir false og alle bruerspesifikke data blir begrenset.

uselang

Språk å bruke for meldingsoversettelser. action=query&meta=siteinfo med siprop=languages returnerer en liste over språkkoder, eller spesifiser user for å bruke den nåværende brukerens språkpreferanser, eller spesifiser content for å bruke denne wikiens innholdsspråk.

Standard: user
errorformat

Formater som kan brukes for advarsels- og feiltekster.

plaintext
Wikitext der HTML-tagger er fjernet og elementer byttet ut.
wikitext
Ubehandlet wikitext.
html
HTML.
raw
Meldingsnøkler og -parametre.
none
Ingen tekst, bare feilkoder.
bc
Format brukt før MediaWiki 1.29. errorlang og errorsuselocal ses bort fra.
Én av følgende verdier: bc, html, none, plaintext, raw, wikitext
Standard: bc
errorlang

Språk som skal brukes for advarsler og feil. action=query&meta=siteinfo med siprop=languages returnerer ei liste over språkkoder, eller angi content for å bruke wikiens innholdsspråk, eller angi uselang for å bruke samme verdi som uselang-parameteren.

Standard: uselang
errorsuselocal

Hvis gitt, vil feiltekster bruke lokalt tilpassede meldinger fra MediaWiki-navnerommet.

Type: boolsk (detaljer)
Tillatelser:
writeapi
Redigere via API
Gitt til: all, user og bot
apihighlimits
Bruk høyere grenser i API-spørringer (trege spørringer: 500; raske spørringer: 5000). Grensene for trege spørringer gjelder også parametre med flere verdier.
Gitt til: bot og sysop

action=block

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Blokker en bruker.

Parametre:
user

Bruker som skal blokkeres.

Type: bruker, av en av brukernavn, IP, IP-intervall og bruker-ID (f.eks. «#12345»)
userid
Utgått.

Angi user=#ID i stedet.

Type: heltall
expiry

Utløpstid. Kan være relativ (f.eks. 5 months eller 2 weeks) eller absolutt (f.eks. 2014-09-18T12:34:56Z). Om den er satt til infinite, indefinite eller never vil blokkeringen ikke ha noen utløpsdato.

Standard: never
reason

Årsak for blokkering.

Standard: (tom)
anononly

Blokker bare anonyme brukere (dvs. hindre anonyme redigeringer fra denne IP-adressen).

Type: boolsk (detaljer)
nocreate

Hindre kontoopprettelse.

Type: boolsk (detaljer)
autoblock

Blokker automatisk sist brukte IP-adresse og alle etterfølgende IP-adresser de prøver å logge inn fra.

Type: boolsk (detaljer)
noemail

Hindre brukeren å sende e-post via wikien. (Krever rettigheten blockemail).

Type: boolsk (detaljer)
hidename

Skjul brukernavnet fra blokkeringsloggen. (Krever rettigheten hideuser).

Type: boolsk (detaljer)
allowusertalk

La brukeren redigere sin egen diskusjonsside (avhenger av $wgBlockAllowsUTEdit).

Type: boolsk (detaljer)
reblock

Overstyr den gamle blokkeringen om brukeren allerede er blokkert.

Type: boolsk (detaljer)
watchuser

Overvåk brukerens eller IP-adressas bruker- og brukerdiskusjonssider.

Type: boolsk (detaljer)
tags

Endre taggene slik at de brukes på elementet i blokk-loggen.

Verdier (separer med | eller alternativ):
partial

Blokker brukeren fra visse sider eller navnerom i stedet for fra hele nettstedet.

Type: boolsk (detaljer)
pagerestrictions

Liste over titler som brukeren skal blokkeres fra å redigere. Gjelder bare når partial er satt til true.

Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 10.
namespacerestrictions

Liste over navneroms-ID-er brukeren skal blokkeres fra å redigere. Gjelder bare når partial er satt til true.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
For å angi alle verdier, bruk *.
token

En «csrf»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.
Eksempler:
Blokker IP-adressa 192.0.2.5 i tre dager med en årsak.
api.php?action=block&user=192.0.2.5&expiry=3%20days&reason=First%20strike&token=123ABC [åpne i sandkasse]
Blokker brukeren Vandal på ubestemt tid med en årsak, og forhindre ny kontooppretting og sending av epost.
api.php?action=block&user=Vandal&expiry=never&reason=Vandalism&nocreate=&autoblock=&noemail=&token=123ABC [åpne i sandkasse]

action=changeauthenticationdata (changeauth)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Endre autentiseringsdata for den nåværende brukeren.

Parametre:
changeauthrequest

Bruk denne autentiseringsforespørselen, av id-en returnert fra action=query&meta=authmanagerinfo med amirequestsfor=change.

Denne parameteren er påkrevd.
changeauthtoken

En «csrf»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.
*
Denne modulen godtar ekstra parametre avhengig av de tilgjengelige autentiseringsforespørslene. Bruk action=query&meta=authmanagerinfo med amirquestsfor=change (eller en tidligere respons fra denne modulen, hvis det gjelder) for å bestemme hvilke forespørsler som er tilgjengelige og feltene de bruker.

action=changecontentmodel

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Endre innholdsmodellen til en side

Parametre:
title

Tittelen til siden innholdsmodellen skal endres for. Kan ikke brukes sammen med pageid.

pageid

Side-ID-en til siden innholdsmodellen skal endres for. Kan ikke brukes sammen med title.

Type: heltall
summary

Redigeringsforklaring og loggoppføringsårsak

tags

Endringstagger som skal brukes på loggoppføringen og redigeringen.

Verdier (separer med | eller alternativ):
model

Innholdsmodell for det nye innholdet.

Denne parameteren er påkrevd.
Én av følgende verdier: css, javascript, json, text, wikitext
bot

Merk innholdsmodellendringen med et botflagg.

Type: boolsk (detaljer)
token

En «csrf»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.

action=checktoken

Sjekk gyldigheten til et tegn fra action=query&meta=tokens.

Parametre:
type

Type tegn som testes.

Denne parameteren er påkrevd.
Én av følgende verdier: createaccount, csrf, login, patrol, rollback, userrights, watch
token

Tegn å teste.

Denne parameteren er påkrevd.
maxtokenage

Maksimalt tillatt alder på tegnet, i sekunder.

Type: heltall

action=clearhasmsg

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Fjerner hasmsg-flagget for den aktuelle brukeren.

Eksempel:
Fjern hasmsg-flagget for aktuell bruker.
api.php?action=clearhasmsg [åpne i sandkasse]

action=clientlogin (login)

 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Logg inn på wikien med den interaktive flyten.

Den generelle prosedyren for å bruke denne modulen er:

 1. Hent feltene som er tilgjengelige fra action=query&meta=authmanagerinfo med amirequestsfor=login og en login-nøkkel fra action=query&meta=tokens.
 2. Presenter feltene til brukeren og få tak i dennes innlevering.
 3. Post til denne modulen med loginreturnurl og relevante felter.
 4. Sjekk status i responsen.
  • Hvis du mottok PASS eller FAIL er du ferdig. Operasjonen lyktes eller mislyktes.
  • Hvis du mottok UI, presenter de nye feltene til brukeren og få tak i dennes innlevering. Post så til denne modulen med logincontinue og de relevante feltene satt, og gjenta steg 4.
  • Hvis du mottok REDIRECT, omdiriger brukeren til redirecttarget og vent på returen til loginreturnurl. Post så til denne modulen med logincontinue og felter sendt til returnerings-URL-en, og gjenta steg 4.
  • Hvis du mottok RESTART betyr det at autentiseringen virket, men vi ikke har en lenket brukerkonto. Du kan velge å behandle dette som UI eller som FAIL.
Parametre:
loginrequests

Bruk bare disse autentiseringsforespørslene, av id-en returnert fra action=query&meta=authmanagerinfo med amirequestsfor=login eller fra en tidligere respons fra denne modulen.

Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
loginmessageformat

Format å bruke for returnering av beskjeder.

Én av følgende verdier: html, none, raw, wikitext
Standard: wikitext
loginmergerequestfields

Slå sammen feltinformasjon for alle autentiseringsforespørsler til én tabell.

Type: boolsk (detaljer)
loginpreservestate

Bevar statusen fra et tidligere mislykket innloggingsforsøk hvis det er mulig.

Type: boolsk (detaljer)
loginreturnurl

Returnerings-URL for tredjeparts autentiseringsflyter, må være absolutt. Enten denne eller logincontinue kreves.

Når du mottar en REDIRECT-respons vil du typisk åpne en nettleser eller nettvisning til den angitte redirecttarget-URL-en for en tredjeparts autentiseringsflyt. Når den fullføres vil tredjeparten sende nettleseren eller nettvisningen til denne URL-en. Du bør trekke ut spørrings- eller POST-parametre fra URL-en og sende dem som logincontinue-forespørsler til denne API-modulen.

logincontinue

Denne forespørselen er en fortsettelse etter en tidligere UI- eller REDIRECT-respons. Enten denne eller loginreturnurl er påkrevd.

Type: boolsk (detaljer)
logintoken

En «login»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.
*
Denne modulen godtar ekstra parametre avhengig av de tilgjengelige autentiseringsforespørslene. Bruk action=query&meta=authmanagerinfo med amirquestsfor=login (eller en tidligere respons fra denne modulen, hvis det gjelder) for å bestemme hvilke forespørsler som er tilgjengelige og feltene de bruker.
Eksempler:
Start prosessen med å logge inn til wikien som bruker Example med passord ExamplePassword.
api.php?action=clientlogin&username=Example&password=ExamplePassword&loginreturnurl=http://example.org/&logintoken=123ABC [åpne i sandkasse]
Fortsett å logge inn etter en UI-respons for totrinns pålogging, ved å oppgi en OATHToken987654.
api.php?action=clientlogin&logincontinue=1&OATHToken=987654&logintoken=123ABC [åpne i sandkasse]

action=compare

Hent forskjellen mellom to sider.

Et revisjonsnummer, en sidetittel eller en side-ID for både «fra» og «til» må sendes.

Parametre:
fromtitle

Første tittel å sammenligne.

fromid

Første side-ID å sammenligne.

Type: heltall
fromrev

Første revisjon å sammenligne.

Type: heltall
fromslots

Overstyr innholdet til revisjonen gitt av fromtitle, fromid eller fromrev.

Denne parameteren angir spaltene som skal endres. Bruk fromtext-{slot}, fromcontentmodel-{slot} og fromcontentformat-{slot} for å angi innholdet for hver spalte.

Verdier (separer med | eller alternativ): main
fromtext-{slot}

Teksten til den gitte spalten. Hvis denne omgås fjernes spalten fra revisjonen.

Dette er en «templated» parameter. Når man gjør forespørselen bør {slot} i parameterens navn erstattes med verdiene til fromslots.
fromsection-{slot}

Når fromtext-{slot} er innholdet til én enkel seksjon er dette seksjonsnummeret. Den blir slått sammen til revisjonen angitt av fromtitle, fromid eller fromrev som om det var for en seksjonsredigering.

Dette er en «templated» parameter. Når man gjør forespørselen bør {slot} i parameterens navn erstattes med verdiene til fromslots.
fromcontentformat-{slot}

Innholdsserialiseringsformatet til fromtext-{slot}.

Dette er en «templated» parameter. Når man gjør forespørselen bør {slot} i parameterens navn erstattes med verdiene til fromslots.
Én av følgende verdier: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
fromcontentmodel-{slot}

Innholdsmodellen til fromtext-{slot}. Hvis denne ikke er gitt vil den gjettes basert på de andre parameterne.

Dette er en «templated» parameter. Når man gjør forespørselen bør {slot} i parameterens navn erstattes med verdiene til fromslots.
Én av følgende verdier: css, javascript, json, text, wikitext
frompst

Gjør en transformering av fromtext-{slot} før lagring.

Type: boolsk (detaljer)
fromtext
Utgått.

Angi fromslots=main og bruk fromtext-main i stedet.

fromcontentformat
Utgått.

Angi fromslots=main og bruk fromcontentformat-main i stedet.

Én av følgende verdier: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
fromcontentmodel
Utgått.

Angi fromslets=main og bruk fromcontentmodel-main i stedet.

Én av følgende verdier: css, javascript, json, text, wikitext
fromsection
Utgått.

Bruk kun den gitte seksjonen til det gitte «from»-innholdet.

totitle

Andre tittel å sammenligne.

toid

Andre side-ID å sammenligne.

Type: heltall
torev

Andre revisjon å sammenligne.

Type: heltall
torelative

Bruk en revisjon som er relativ til revisjonen som hentes fra fromtitle, fromid eller fromrev. Alle de andre «to»-alternativene vil ignoreres.

Én av følgende verdier: cur, next, prev
toslots

Overstyr innholdet til revisjonen gitt av tititle, tiid eller tirev.

Denne parameteren angir spaltene som skal endres. Bruk totext-{slot}, tocontentmodel-{slot} og tocontentformat-{slot} for å angi innholdet for hver spalte.

Verdier (separer med | eller alternativ): main
totext-{slot}

Teksten til den gitte spalten. Hvis den omgås blir spalten fjernet fra revisjonen.

Dette er en «templated» parameter. Når man gjør forespørselen bør {slot} i parameterens navn erstattes med verdiene til toslots.
tosection-{slot}

Når totext-{slot} er innholdet til én enkel seksjon er dette seksjonsnummeret. Den blir slått sammen til revisjonen angitt av totitle, toid eller torev som om det var for en seksjonsredigering.

Dette er en «templated» parameter. Når man gjør forespørselen bør {slot} i parameterens navn erstattes med verdiene til toslots.
tocontentformat-{slot}

Innholdsserialiseringsformatet til totext-{slot}.

Dette er en «templated» parameter. Når man gjør forespørselen bør {slot} i parameterens navn erstattes med verdiene til toslots.
Én av følgende verdier: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
tocontentmodel-{slot}

Innholdsmodellen til totext-{slot}. Hvis denne ikke er gitt vil den gjettes basert på de andre parameterne.

Dette er en «templated» parameter. Når man gjør forespørselen bør {slot} i parameterens navn erstattes med verdiene til toslots.
Én av følgende verdier: css, javascript, json, text, wikitext
topst

Gjør en transformering av totext før lagring.

Type: boolsk (detaljer)
totext
Utgått.

Angi toslots=main og bruk totext-main i stedet.

tocontentformat
Utgått.

Angi toslots=main og bruk tocontentformat-main i stedet.

Én av følgende verdier: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
tocontentmodel
Utgått.

Angi toslots=main og bruk tocontentmodel-main i stedet.

Én av følgende verdier: css, javascript, json, text, wikitext
tosection
Utgått.

Bruk kun den gitte seksjonen til det gitte «to»-innholdet.

prop

Hvilke informasjonsdeler som skal hentes.

diff
Diffens HTML.
diffsize
Størrelsen på diffens HTML i byte.
rel
Revisjons-ID-en for revisjonene foran «from» og etter «to», om de finnes.
ids
Side- og revisjons-ID-ene til «from»- og «to»-revisjonene.
title
Sidetitlene for «from»- og «to»-revisjonene.
user
Brukernavnet og ID-en til «from»- og «to»-revisjonene. Hvis brukeren har blitt revisjonsslettet vil én av egenskapene fromuserhidden eller touserhidden returneres.
comment
Kommentaren til «from»- og «to»-revisjonene. Hvis kommentaren har blitt revisjonsslettet vil én av egenskapene fromcommenthidden eller tocommenthidden returneres.
parsedcomment
Den parsede kommentaren til «from»- og «to»-revisjonene. Hvis kommentaren har blitt revisjonsslettet vil én av egenskapene fromcommenthidden eller tocommenthidden returneres.
size
Størrelsen til «from»- og «to»-revisjonene.
timestamp
(ingen beskrivelse)
Verdier (separer med | eller alternativ): comment, diff, diffsize, ids, parsedcomment, rel, size, timestamp, title, user
Standard: diff|ids|title
slots

Returner individuelle differ for disse spaltene i stedet for én kombinert diff for alle spalter.

Verdier (separer med | eller alternativ): main
For å angi alle verdier, bruk *.
Eksempel:
Lag en diff mellom revisjon 1 og 2.
api.php?action=compare&fromrev=1&torev=2 [åpne i sandkasse]

action=createaccount (create)

 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Opprett en ny brukerkonto.

Den generelle prosedyren for å bruke denne modulen er:

 1. Hent feltene som er tilgjengelige fra action=query&meta=authmanagerinfo med amirequestsfor=create og en createaccount-nøkkel fra action=query&meta=tokens.
 2. Presenter feltene til brukeren og få tak i dennes innlevering.
 3. Post til denne modulen med createreturnurl og relevante felter.
 4. Sjekk status i responsen.
  • Hvis du mottok PASS eller FAIL er du ferdig. Operasjonen lyktes eller mislyktes.
  • Hvis du mottok UI, presenter de nye feltene til brukeren og få tak i dennes innlevering. Post så til denne modulen med createcontinue og de relevante feltene satt, og gjenta steg 4.
  • Hvis du mottok REDIRECT, omdiriger brukeren til redirecttarget og vent på returen til createreturnurl. Post så til denne modulen med createcontinue og felter sendt til returnerings-URL-en, og gjenta steg 4.
  • Hvis du mottok RESTART betyr det at autentiseringen virket, men vi ikke har en lenket brukerkonto. Du kan velge å behandle dette som UI eller som FAIL.
Parametre:
createrequests

Bruk bare disse autentiseringsforespørslene, av id-en returnert fra action=query&meta=authmanagerinfo med amirequestsfor=create eller fra en tidligere respons fra denne modulen.

Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
createmessageformat

Format å bruke for returnering av beskjeder.

Én av følgende verdier: html, none, raw, wikitext
Standard: wikitext
createmergerequestfields

Slå sammen feltinformasjon for alle autentiseringsforespørsler til én tabell.

Type: boolsk (detaljer)
createpreservestate

Bevar statusen fra et tidligere mislykket innloggingsforsøk hvis det er mulig.

Om action=query&meta=authmanagerinfo returnerte true for hashprimarypreservedstate bør forespørsler merket som primary-required omgås. Om den returnerte en ikke-tom verdi for preservedusername kan det brukernavnet brukes for username-parameteren.

Type: boolsk (detaljer)
createreturnurl

Returnerings-URL for tredjeparts autentiseringsflyter, må være absolutt. Enten denne eller createcontinue kreves.

Når du mottar en REDIRECT-respons vil du typisk åpne en nettleser eller nettvisning til den angitte redirecttarget-URL-en for en tredjeparts autentiseringsflyt. Når den fullføres vil tredjeparten sende nettleseren eller nettvisningen til denne URL-en. Du bør trekke ut spørrings- eller POST-parametre fra URL-en og sende dem som createcontinue-forespørsler til denne API-modulen.

createcontinue

Denne forespørselen er en fortsettelse etter en tidligere UI- eller REDIRECT-respons. Enten denne eller createreturnurl er påkrevd.

Type: boolsk (detaljer)
createtoken

En «createaccount»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.
*
Denne modulen godtar ekstra parametre avhengig av de tilgjengelige autentiseringsforespørslene. Bruk action=query&meta=authmanagerinfo med amirquestsfor=create (eller en tidligere respons fra denne modulen, hvis det gjelder) for å bestemme hvilke forespørsler som er tilgjengelige og feltene de bruker.

action=cspreport

 • Denne modulen er intern eller ustabel. Hvordan den fungerer kan forandre seg uten forvarsel.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Brukes av nettlesere for å rapportere brudd på Content Security Policy. Denne modulen bør aldri brukes utenom av en CSP-mottakelig nettleser.

Parametre:
reportonly

Merk som at den er en rapport fra en overvåkningspolicy, ikke en håndhevelsespolicy

Type: boolsk (detaljer)
source

Hva som genererte CSP-headeren som utløste denne rapporten

Standard: internal

action=delete

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Slett en side.

Parametre:
title

Tittel til siden som skal slettes. Kan ikke brukes sammen med pageid.

pageid

Side-ID til siden som skal slettes. Kan ikke brukes sammen med title.

Type: heltall
reason

Årsak for slettingen. Dersom ikke satt vil en automatisk generert årsak bli brukt.

tags

Endringstagger å legge til oppslaget i slettingsloggen.

Verdier (separer med | eller alternativ):
watch
Utgått.

Legg til siden til aktuell brukers overvåkningsliste.

Type: boolsk (detaljer)
watchlist

Legg til eller fjern siden fra den gjeldende brukerens overvåkningsliste, bruk innstillinger eller ikke endre overvåkning.

Én av følgende verdier: nochange, preferences, unwatch, watch
Standard: preferences
unwatch
Utgått.

Fjern siden fra aktuell brukers overvåkningsliste.

Type: boolsk (detaljer)
oldimage

Navnet på det gamle bildet som skal slettes som oppgitt av action=query&prop=imageinfo&iiprop=archivename.

token

En «csrf»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.

action=edit

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Opprett og rediger sider.

Parametre:
title

Tittelen til siden som skal redigeres. Kan ikke brukes sammen med pageid.

pageid

Side-ID til siden som skal redigeres. Kan ikke brukes sammen med title.

Type: heltall
section

Avsnittsnummer. 0 for det øverste avsnittet, new for et nytt avsnitt.

sectiontitle

Tittelen for et nytt avsnitt.

text

Sideinnhold.

summary

Redigeringsforklaring. Også seksjonstittel når section=new og sectiontitle ikke er satt.

tags

Endringstagger som skal brukes på revisjonen.

Verdier (separer med | eller alternativ):
minor

Merker denne redigeringen som en mindre redigering.

Type: boolsk (detaljer)
notminor

Ikke merk denne redigeringen som en mindre redigering selv når innstillingen «Merk i utgangspunktet alle redigeringer som mindre» er satt.

Type: boolsk (detaljer)
bot

Merk denne redigeringen som en botendring.

Type: boolsk (detaljer)
baserevid

ID for grunnrevisjonen, brukt for å oppdage redigeringskonflikter. Kan hentes via action=query&prop=revisions. Konflikter med en selv gjør at redigeringen feiler med mindre et grunntidsstempel er satt.

Type: heltall
basetimestamp

Tidsstempel for grunnrevisjonen, brukes for å oppdage redigeringskonflikter. Kan hentes via action=query&prop=revisions&rvprop=timestamp. Konflikter med en selv ignoreres.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
starttimestamp

Tidsstempel for når redigeringsprosessen begynte, brukes for å oppdage redigeringskonflikter. En gyldig verdi kan hentes med curtimestamp når man begynner en redigeringsprosess (f.eks. når man laster sideinnholdet som redigeres).

Type: tidsstempel (tillatte formater)
recreate

Overstyr feil om at siden har blitt slettet i mellomtiden.

Type: boolsk (detaljer)
createonly

Ikke rediger siden dersom den finnes allerede.

Type: boolsk (detaljer)
nocreate

Gi en feilmelding dersom dersom siden ikke finnes.

Type: boolsk (detaljer)
watch
Utgått.

Legg til siden til aktuell brukers overvåkningsliste.

Type: boolsk (detaljer)
unwatch
Utgått.

Fjern siden fra aktuell brukers overvåkningsliste.

Type: boolsk (detaljer)
watchlist

Legg til eller fjern siden fra den gjeldende brukerens overvåkningsliste, bruk innstillinger eller ikke endre overvåkning.

Én av følgende verdier: nochange, preferences, unwatch, watch
Standard: preferences
md5

MD5-hashen til parameteren text, eller parameterne prependtext- og appendtext satt sammen. Hvis denne er satt vil ikke redigeringen gjøres med mindre hashen er korrekt.

prependtext

Legg til denne teksten til starten av siden. Overstyrer text.

appendtext

Legg til denne teksten i slutten av siden. Overstyrer text.

Bruk section=new for å legge til en ny seksjon i stedet for denne parameteren.

undo

Fjern (gjør om) denne revisjonen. Overstyrer text, prependtext og appendtext.

Type: heltall
Verdien må være mindre enn 0.
undoafter

Fjern alle revisjoner fra undo til denne. Om den ikke er satt, fjern kun én revisjon.

Type: heltall
Verdien må være mindre enn 0.
redirect

Bestem omdirigeringer automatisk.

Type: boolsk (detaljer)
contentformat

Innholdsserialiseringsformat brukt for inndatateksten.

Én av følgende verdier: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
contentmodel

Det nye innholdets innholdsmodell.

Én av følgende verdier: css, javascript, json, text, wikitext
token

En «csrf»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Nøkkelen bør alltid sendes som siste parameter, eller i det minste etter parameteren text.

Denne parameteren er påkrevd.

action=emailuser

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Send e-post til en bruker.

Parametre:
target

Bruker som det skal sendes e-post til.

Denne parameteren er påkrevd.
subject

Emne.

text

E-post innhold.

Denne parameteren er påkrevd.
ccme

Send en kopi av denne e-posten til meg.

Type: boolsk (detaljer)
token

En «csrf»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.
Eksempel:
Send en epost til brukeren WikiSysop med teksten Content.
api.php?action=emailuser&target=WikiSysop&text=Content&token=123ABC [åpne i sandkasse]

action=embedvideo

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Kilde: EmbedVideo
 • Lisens: MIT
⧼apihelp-embedvideo-summary⧽
Parametre:
service
⧼apihelp-embedvideo-param-service⧽
Denne parameteren er påkrevd.
id
⧼apihelp-embedvideo-param-id⧽
Denne parameteren er påkrevd.
dimensions
⧼apihelp-embedvideo-param-dimensions⧽
alignment
⧼apihelp-embedvideo-param-alignment⧽
description
⧼apihelp-embedvideo-param-description⧽
container
⧼apihelp-embedvideo-param-container⧽
urlargs
⧼apihelp-embedvideo-param-urlargs⧽
autoresize
⧼apihelp-embedvideo-param-autoresize⧽

action=expandtemplates

Ekspanderer alle maler i wikitekst.

Parametre:
title

Sidetittel.

text

Wikitekst som skal konverteres.

Denne parameteren er påkrevd.
revid

Revisjons-ID, for {{REVISIONID}} og lignende variabler.

Type: heltall
prop

Hvilken informasjon som skal hentes.

Merk at om ingen verdier velges vil resultatet inneholde wikiteksten, men utdataene vil komme i et utdatert format.

wikitext
Den utvidede wikiteksten.
categories
Kategorier som er tilstede i inndata som ikke representeres i utdata.
properties
Sideegenskaper definert av utvidede magiske ord i wikiteksten.
volatile
Hvorvidt utdataene er ustabile og ikke burde gjenbrukes andre steder på siden.
ttl
Maksimal tid som skal ha gått før mellomlagrede resultater skal ugyldiggjøres.
modules
Alle ResourceLoader-moduler som parserfunksjoner har bedt om at legges til resultatet. Enten jsconfigvars eller encodedjsonconfigvars må bes om sammen med modules.
jsconfigvars
Gir JavaScript-konfigurasjonsvariabler som er spesifikke for siden.
encodedjsconfigvars
Gir JavaScript-konfigurasjonsvariabler som er spesifikke for siden som en JSON-streng.
parsetree
XML-tolkningstreet til inndataen.
Verdier (separer med | eller alternativ): categories, encodedjsconfigvars, jsconfigvars, modules, parsetree, properties, ttl, volatile, wikitext
includecomments

Hvorvidt HTML-kommentarer skal inkluderes i utdataene.

Type: boolsk (detaljer)
generatexml
Utgått.

Generer et XML-tolkningstre (erstattet av prop=parsetree).

Type: boolsk (detaljer)

action=feedcontributions

Returnerer en mating med brukerbidrag.

Parametre:
feedformat

Matingens format.

Én av følgende verdier: atom, rss
Standard: rss
user

Hvilke brukere det skal hentes bidrag av.

Denne parameteren er påkrevd.
Type: bruker, av en av brukernavn, IP, IP-intervall, interwikinavn (f.eks. "prefiks>Eksempelnavn") og bruker-ID (f.eks. «#12345»)
namespace

Hvilke navnerom bidragene skal filtreres med.

Én av følgende verdier: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
year

Fra år (og tidligere).

Type: heltall
month

Fra måned (og tidligere).

Type: heltall
tagfilter

Filtrer bidrag som har disse merkene.

Verdier (separer med | eller alternativ): mw-blank, mw-changed-redirect-target, mw-contentmodelchange, mw-new-redirect, mw-removed-redirect, mw-replace, mw-rollback, mw-undo
Standard: (tom)
deletedonly

Vis bare slettede bidrag.

Type: boolsk (detaljer)
toponly

Vis kun redigeringer som er gjeldende revisjoner.

Type: boolsk (detaljer)
newonly

Bare vis bidrag som er sideopprettinger.

Type: boolsk (detaljer)
hideminor

Skjul mindre endringer.

Type: boolsk (detaljer)
showsizediff

Vis størrelsesforskjellen mellom revisjoner.

Type: boolsk (detaljer)
Eksempel:
Returner bidrag for brukeren Example.
api.php?action=feedcontributions&user=Example [åpne i sandkasse]

action=feedrecentchanges

Returnerer en mating med siste endringer.

Parametre:
feedformat

Matingens format.

Én av følgende verdier: atom, rss
Standard: rss
namespace

Navnerom resultater skal begrenses til.

Én av følgende verdier: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
invert

Alle navnerom utenom det valgte.

Type: boolsk (detaljer)
associated

Inkluder tilknyttede navnerom (diskusjons- eller hovednavnerom).

Type: boolsk (detaljer)
days

Dager resultatene skal begrenses til.

Type: heltall
Verdien må være mindre enn 1.
Standard: 7
limit

Maksimalt antall resultater som skal returneres

Type: heltall
Verdien må være mellom 1 og 50.
Standard: 50
from

Vis endringer siden da.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
hideminor

Skjul mindre endringer.

Type: boolsk (detaljer)
hidebots

Skjul botendringer.

Type: boolsk (detaljer)
hideanons

Skjul endringer gjort av anonyme brukere.

Type: boolsk (detaljer)
hideliu

Skjul endringer gjort av registrerte brukere.

Type: boolsk (detaljer)
hidepatrolled

Skjul patruljerte endringer.

Type: boolsk (detaljer)
hidemyself

Skjul endringer gjort av den aktuelle brukeren.

Type: boolsk (detaljer)
hidecategorization

Skjul endringer i kategorimedlemsskap.

Type: boolsk (detaljer)
tagfilter

Filtrer etter tagger.

target

Vis bare endringer på sider som lenkes fra denne siden.

showlinkedto

Vis endringer på sider som lenker til den valgte siden i stedet.

Type: boolsk (detaljer)

action=feedwatchlist

Returnerer en overvåkningslistemating.

Parametre:
feedformat

Matingens format.

Én av følgende verdier: atom, rss
Standard: rss
hours

List opp sider endret i løpet av så mange timer fra nå.

Type: heltall
Verdien må være mellom 1 og 72.
Standard: 24
linktosections

Lenk direkte til endrede seksjoner om mulig.

Type: boolsk (detaljer)
allrev

Inkluder flere revisjoner av samme side i det gitte tidsrommet.

Type: boolsk (detaljer)
wlowner

Brukes sammen med token for å få tilgang til en annen brukers overvåkningsliste.

Type: bruker, av brukernavn
wltoken

En sikkerhetsnøkkel (tilgjengelig i brukerens innstillinger) for å tillate tilgang til en annen brukers overvåkningsliste.

wlshow

Viser bare elementer som imøtekommer disse kriteriene. For for eksempel å kun se mindre redigeringer gjort av innloggede brukere, sett show=minor|!anon.

Verdier (separer med | eller alternativ): !anon, !autopatrolled, !bot, !minor, !patrolled, !unread, anon, autopatrolled, bot, minor, patrolled, unread
wltype

Hvilke typer endringer som skal vises:

edit
Vanlige sideredigeringer.
new
Sideopprettelser
log
Loggoppføringer.
external
Eksterne endringer.
categorize
Endringer i kategorimedlemskap.
Verdier (separer med | eller alternativ): categorize, edit, external, log, new
Standard: edit|new|log|categorize
wlexcludeuser

Ikke list opp endringer av denne brukeren.

Type: bruker, av en av brukernavn, IP, interwikinavn (f.eks. "prefiks>Eksempelnavn") og bruker-ID (f.eks. «#12345»)
Eksempler:
Vis matingen til overvåkningslisten.
api.php?action=feedwatchlist [åpne i sandkasse]
Vis alle endringer på overvåkede sider de siste 6 timene.
api.php?action=feedwatchlist&allrev=&hours=6 [åpne i sandkasse]

action=filerevert

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Tilbakestill en fil til en gammel versjon.

Parametre:
filename

Målfilnavn, uten prefikset File:.

Denne parameteren er påkrevd.
comment

Opplastingskommentar.

Standard: (tom)
archivename

Arkivnavnet til revisjonen det skal tilbakestilles til.

Denne parameteren er påkrevd.
token

En «csrf»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.

action=help

Vis hjelp for de gitte modulene.

Parametre:
modules

Moduler det skal vises hjelp for (verdiene til action- og format-parameterne, eller main). Kan angi undermoduler med en +.

Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
Standard: main
submodules

Inkluder hjelp for undermoduler av den navngitte modulen.

Type: boolsk (detaljer)
recursivesubmodules

Inkluder hjelp for undermoduler rekursivt.

Type: boolsk (detaljer)
wrap

Omgi resultatet i en standard API-responsstruktur.

Type: boolsk (detaljer)
toc

Inkluder en innholdsfortegnelse i HTML-utdataen.

Type: boolsk (detaljer)

action=imagerotate

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Roter ett eller flere bilder.

Parametre:
rotation

Grader bildet skal roteres med klokka.

Denne parameteren er påkrevd.
Én av følgende verdier: 90, 180, 270
continue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

tags

Tagger som skal legges til oppslaget i opplastingsloggen.

Verdier (separer med | eller alternativ):
titles

En liste over titler det skal jobbes med.

Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
pageids

En liste over side-ID-er det skal jobbes med.

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
revids

En liste over revisjons-ID-er det skal jobbes med.

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
generator

Hent lista over sider det skal jobbes med ved å kjøre den gitte spørringsmodulen.

Merk: Generatorparameternavn må innledes med en «g», se eksempler.

allcategories
List opp alle kategorier.
alldeletedrevisions
List opp alle slettede revisjoner av en bruker eller i et navnerom.
allfileusages
List opp all filbruk, inkludert ikke-eksisterende filer.
allimages
List opp alle bilder i sekvens.
alllinks
List opp alle lenker som peker til et gitt navnerom.
allpages
List opp alle sider i sekvens i et gitt navnerom.
allredirects
Lister opp alle omdirigeringer til et navnerom.
allrevisions
List opp alle revisjoner.
alltransclusions
List opp transklusjoner (sider som bygges inn med {{x}}), inkludert ikke-eksisterende.
backlinks
Finn alle sider som lenker til den gitte siden.
categories
List opp alle kategorier sidene tilhører.
categorymembers
List opp alle sider i en gitt kategori.
deletedrevisions
Hent informasjon om slettet revisjon.
duplicatefiles
List opp alle filer som er duplikater av de gitte filene basert på hashverdier.
embeddedin
Finn alle sider som bygger inn (transkluderer) den gitte tittelen.
exturlusage
List opp sider som inneholder en gitt URL.
fileusage
Finn alle sider som bruker de gitte filene.
images
Returnerer alle filer som inneholdes på de gitte sidene.
imageusage
Finn alle sider som bruker den gitte bildetittelen.
iwbacklinks
Finn alle sider som lenker til den gitte interwikilenka.
langbacklinks
Finn alle sider som lenker til den gitte språklenka.
links
Returnerer alle lenker fra de gitte sidene.
linkshere
Finn alle sider som lenker til de gitte sidene.
pageswithprop
Lister opp alle sider med en gitt sideegenskap.
prefixsearch
Utfør et prefikssøk for sidetitler.
protectedtitles
List opp alle titler som er beskyttet fra opprettelse.
querypage
Hent en liste gitt av en QueryPage-basert spesialside.
random
Hent et sett av tilfeldige sider.
recentchanges
List opp nylige endringer.
redirects
Returnerer alle omdirigeringer til de gitte sidene.
revisions
Hent revisjonsinformasjon.
search
Utfør et søk i fulltekst.
templates
Returnerer alle sider som er transkludert på de gitte sidene.
transcludedin
Finn alle sider som transkluderer de gitte sidene.
watchlist
Hent nylige endringer i sider i den gjeldende brukerens overvåkningsliste.
watchlistraw
Hent alle sider på den gjeldende brukerens overvåkningsliste.
Én av følgende verdier: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatisk løs omdirigeringer i titles, pageids og revids, og i sider returnert av generator.

Type: boolsk (detaljer)
converttitles

Konverter titler til andre varianter om nødvendig. Virker bare hvis wikiens innholdsspråk støtter variantkonvertering. Språk som støtter variantkonvertering er en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz og zh.

Type: boolsk (detaljer)
token

En «csrf»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.

action=import

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Importer en side fra en annen wiki eller fra en XML-fil.

Merk at HTTP POST må gjøres som filopplasting (altså med bruk av multipart/form-data) når man sender en fil for parameteren xml.

Parametre:
summary

Sammendrag for importering av loggelement.

xml

Opplastet XML-fil.

Må postes som en filopplasting med multipart/form-data.
interwikiprefix

For opplastede importeringer: interwikiprefiks som skal gjelde ukjente brukernavn (og kjente brukere hvis assignknownusers er satt).

interwikisource

For interwikiimport: wiki det skal importeres fra.

Én av følgende verdier:
interwikipage

For interwikiimport: side som skal importeres.

fullhistory

For interwikiimport: importer hele historikken, ikke bare den nåværende versjonen.

Type: boolsk (detaljer)
templates

For interwikiimport: importer alle inkluderte maler i tillegg.

Type: boolsk (detaljer)
namespace

Importer til dette navnerommet: Kan ikke brukes sammen med rootpage.

Én av følgende verdier: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
assignknownusers

Tildel redigeringer til lokale brukere der den navngitte brukeren finnes lokalt.

Type: boolsk (detaljer)
rootpage

Importer som underside av denne siden. Kan ikke brukes sammen med namespace.

tags

Endringstagger som skal klistres på oppføringen i importloggen og nullrevisjonen til de importerte sidene.

Verdier (separer med | eller alternativ):
token

En «csrf»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.

action=linkaccount (link)

 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Lenk en konto fra en tredjepartsleverandør til den gjeldende brukeren.

Den generelle prosedyren for å bruke denne modulen er:

 1. Hent feltene som er tilgjengelige fra action=query&meta=authmanagerinfo med amirequestsfor=link og en csrf-nøkkel fra action=query&meta=tokens.
 2. Presenter feltene til brukeren og få tak i dennes innlevering.
 3. Post til denne modulen med linkreturnurl og relevante felter.
 4. Sjekk status i responsen.
  • Hvis du mottok PASS eller FAIL er du ferdig. Operasjonen lyktes eller mislyktes.
  • Hvis du mottok UI, presenter de nye feltene til brukeren og få tak i dennes innlevering. Post så til denne modulen med linkcontinue og de relevante feltene satt, og gjenta steg 4.
  • Hvis du mottok REDIRECT, omdiriger brukeren til redirecttarget og vent på returen til linkreturnurl. Post så til denne modulen med linkcontinue og felter sendt til returnerings-URL-en, og gjenta steg 4.
  • Hvis du mottok RESTART betyr det at autentiseringen virket, men vi ikke har en lenket brukerkonto. Du kan velge å behandle dette som UI eller som FAIL.
Parametre:
linkrequests

Bruk bare disse autentiseringsforespørslene, av id-en returnert fra action=query&meta=authmanagerinfo med amirequestsfor=link eller fra en tidligere respons fra denne modulen.

Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
linkmessageformat

Format å bruke for returnering av beskjeder.

Én av følgende verdier: html, none, raw, wikitext
Standard: wikitext
linkmergerequestfields

Slå sammen feltinformasjon for alle autentiseringsforespørsler til én tabell.

Type: boolsk (detaljer)
linkreturnurl

Returnerings-URL for tredjeparts autentiseringsflyter, må være absolutt. Enten denne eller linkcontinue kreves.

Når du mottar en REDIRECT-respons vil du typisk åpne en nettleser eller nettvisning til den angitte redirecttarget-URL-en for en tredjeparts autentiseringsflyt. Når den fullføres vil tredjeparten sende nettleseren eller nettvisningen til denne URL-en. Du bør trekke ut spørrings- eller POST-parametre fra URL-en og sende dem som linkcontinue-forespørsler til denne API-modulen.

linkcontinue

Denne forespørselen er en fortsettelse etter en tidligere UI- eller REDIRECT-respons. Enten denne eller linkreturnurl er påkrevd.

Type: boolsk (detaljer)
linktoken

En «csrf»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.
*
Denne modulen godtar ekstra parametre avhengig av de tilgjengelige autentiseringsforespørslene. Bruk action=query&meta=authmanagerinfo med amirquestsfor=link (eller en tidligere respons fra denne modulen, hvis det gjelder) for å bestemme hvilke forespørsler som er tilgjengelige og feltene de bruker.

action=login (lg)

 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Logg inn og få autentiseringsinformasjonskapsler.

Denne handlingen bør kun utføres i kombinasjon med Special:BotPasswords; bruk for innlogging til hovedkonto er foreldet og kan feile uten advarsel. For trygt å logge inn på hovedkontoen, bruk action=clientlogin.

Parametre:
lgname

Brukernavn.

lgpassword

Passord.

lgdomain

Domene (valgfritt).

lgtoken

En «login»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

action=logout

 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Logg ut og fjern sesjonsdata.

Parameter:
token

En «csrf»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.
Eksempel:
Logg ut den aktuelle brukeren.
api.php?action=logout&token=123ABC [åpne i sandkasse]

action=managetags

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Utfører håndteringsoppgaver i forbindelse med endringstagger.

Parametre:
operation

Hvilken operasjon som skal utføres:

create
Oppretter en ny endringstagg for manuell bruk.
delete
Fjern en tagg fra databasen, inkludert fjerning av taggen fra alle revisjoner, oppføringer i siste endringer og loggoppføringer der den brukes.
Denne parameteren er påkrevd.
Én av følgende verdier: activate, create, deactivate, delete
tag

Tagg for create, delete, activate eller deactivate. For taggopprettelse kan ikke taggen eksistere. For taggsletting må taggen eksistere. For taggaktivert må taggen eksistere og ikke være i bruk av en utvidelse. For deaktivering av tagger må taggen være aktivert og manuelt definert.

Denne parameteren er påkrevd.
reason

En valgfri årsak for å opprette, slette, aktivere eller deaktivere taggen.

ignorewarnings

Hvorvidt advarsler som kommer ut i løpet av operasjonen.

Type: boolsk (detaljer)
tags

Endringstagger som skal gjelde oppføringen i taggbehandlingsloggen.

Verdier (separer med | eller alternativ):
token

En «csrf»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.

action=mergehistory

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Flett sidehistorikker.

Parametre:
from

Tittelen på siden historikken skal flettes fra. Kan ikke brukes sammen med fromid.

fromid

Side-ID-en til siden historikken skal flettes fra. Kan ikke brukes sammen med from.

Type: heltall
to

Tittelen på siden historikken skal flettes til. Kan ikke brukes sammen med toid.

toid

Side-ID-en til siden historikken skal flettes til. Kan ikke brukes sammen med to.

Type: heltall
timestamp

Det seneste tidsstempelet for revisjoner som skal flyttes fra kildesidens historikk til målsidens historikk. Hvis denne ikke tas med vil hele sidehistorikken til kildesiden bli flettet til målsiden.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
reason

Årsak for fletting av historikk.

Standard: (tom)
token

En «csrf»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.

action=move

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Flytt en side.

Parametre:
from

Tittelen på siden det skal endres navn på. Kan ikke brukes sammen med fromid.

fromid

Side-ID til siden det skal endres navn på. Kan ikke brukes sammen med from.

Type: heltall
to

Tittelen siden skal endre navn til.

Denne parameteren er påkrevd.
reason

Årsak for navneendring.

Standard: (tom)
movetalk

Bytt navn på diskusjonssiden om den finnes.

Type: boolsk (detaljer)
movesubpages

Bytt navn på undersider, om mulig.

Type: boolsk (detaljer)
noredirect

Ikke opprett en omdirigering.

Type: boolsk (detaljer)
watchlist

Legg til eller fjern siden fra den gjeldende brukerens overvåkningslisten, bruk innstillinger eller ikke endre overvåkning.

Én av følgende verdier: nochange, preferences, unwatch, watch
Standard: preferences
ignorewarnings

Ignorer advarsler.

Type: boolsk (detaljer)
tags

Endringstagger som skal brukes på oppføringen i flytteloggen og nullrevisjonen til målsiden.

Verdier (separer med | eller alternativ):
token

En «csrf»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.

action=oathvalidate

 • Denne modulen er intern eller ustabel. Hvordan den fungerer kan forandre seg uten forvarsel.
 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: OATHAuth
 • Lisens: GPL-2.0-or-later AND GPL-3.0-or-later

Valider en nøkkel for totrinns pålogging (OATH).

Parametre:
user

Brukeren tegnet skal valideres for. Standard er den aktuelle brukeren.

Type: bruker, av en av brukernavn, IP, IP-intervall og interwikinavn (f.eks. "prefiks>Eksempelnavn")
totp
Utgått.

Nøkkel for totrinns pålogging (OATH). Avleggs, bruk parameteren «data» i stedet

data

JSON-kodet data forventes av modulen som er aktivert for brukeren som autentiseres

token

En «csrf»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.

action=opensearch

Søk i wikien med OpenSearch-protokollen.

Parametre:
search

Søkestreng.

Denne parameteren er påkrevd.
namespace

Navnerom det skal søkes i. Ignorert hvis search begynner med et gyldig navneromsprefiks.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
For å angi alle verdier, bruk *.
Standard: 0
limit

Maksimalt antall resultater som skal returneres.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
suggest
Utgått.

Ikke lenger i bruk.

Type: boolsk (detaljer)
redirects

Hvordan omdirigeringer skal håndteres:

return
Returner selve omdirigeringen.
resolve
Returner målsiden. Kan returnere færre enn limit resultater.

Av historiske grunner er standarden «return» for format=json og «resolve» for andre formater.

Én av følgende verdier: resolve, return
format

Resultatets format.

Én av følgende verdier: json, jsonfm, xml, xmlfm
Standard: json
warningsaserror

Hvis advarsler gis med format=json, returner en API-feil i stedet for å ignorere dem.

Type: boolsk (detaljer)
Eksempel:
Finn sider som begynner på Te.
api.php?action=opensearch&search=Te [åpne i sandkasse]

action=options

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Endre innstillingene til den gjeldende brukeren.

Bare alternativer som er registrert i kjerneversjonen eller en av de installerte utvidelsene, eller alternativer med prefikset userjs- (brukt av brukersrkipt) kan settes.

Parametre:
reset

Tilbakestiller innstillingene til sidestandarden.

Type: boolsk (detaljer)
resetkinds

Liste over alternativtyper som skal tilbakestilles når alternativet reset er satt.

Verdier (separer med | eller alternativ): all, registered, registered-checkmatrix, registered-multiselect, special, unused, userjs
Standard: all
change

Liste over endringer, formatert navn=verdi (f.eks. skin=vector). Hvis ingen verdi gis (ikke engang et erliktegn), f.eks. alternativnavn | annetalternativ | …, vil valget tilbakestilles til standardverdien. Hvis en verdi som sendes inneholder vertikaltegnet (|), bruk det alternative skilletegnet for korrekt funksjon.

Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
optionname

Navnet til alternativet som skal settes til den gitte verdien med optionvalue.

optionvalue

Verdien til alternativet gitt av optionname.

token

En «csrf»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.

action=paraminfo

Hent informasjon om API-moduler.

Parametre:
modules

List opp modulnavn (verdiene til parameterne action og format, eller main). Kan angi undermoduler med +, eller alle undermoduler med +*, eller alle undermoduler rekursivt med +**.

Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
helpformat

Format for hjelpestrenger.

Én av følgende verdier: html, none, raw, wikitext
Standard: none
querymodules
Utgått.

List opp spørringsmodulnavn (verdien til parameteren prop, meta eller list). Bruk modules=query+foo i stedet for querymodules=foo.

Verdier (separer med | eller alternativ): allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allmessages, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, allusers, authmanagerinfo, backlinks, blocks, categories, categoryinfo, categorymembers, contributors, deletedrevisions, deletedrevs, duplicatefiles, embeddedin, extlinks, exturlusage, filearchive, filerepoinfo, fileusage, imageinfo, images, imageusage, info, iwbacklinks, iwlinks, langbacklinks, langlinks, languageinfo, links, linkshere, logevents, mystashedfiles, oath, pagepropnames, pageprops, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, siteinfo, stashimageinfo, tags, templates, tokens, transcludedin, usercontribs, userinfo, users, watchlist, watchlistraw
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
mainmodule
Utgått.

Hent informasjon om hovedmodulen (toppnivåmodulen) også. Bruk modules=main i stedet.

pagesetmodule
Utgått.

Hent informasjon om sidesettmodulen (med titles= & co gitt) i tillegg.

formatmodules
Utgått.

Liste over formatmodulnavn (verdien til parameteren format). Bruk modules i stedet.

Verdier (separer med | eller alternativ): json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, xml, xmlfm

action=parse

Tolk innhold og returner parserresultatet.

Sett de forskjellige prop-modulene til action=query for å hente informasjon fra den gjeldende versjonen av en side.

Det er flere måter å angi teksten som skal tolkes:

 1. Angi en side eller revisjon, med page, pageid eller oldid.
 2. Angi innhold eksplisitt, med text, title, revid og contentmodel.
 3. Angi kun et sammendrag som skal tolkes, prop bør gis en tom verdi.
Parametre:
title

Tittelen på siden teksten hører til. Hvis denne omgås må contentmodel angis, og API blir brukt som tittel.

text

Tekst som skal tolkes. Bruk title eller contentmodel for å kontrollere innholdsmodellen.

revid

Revisjons-ID, for {{REVISIONSID}} og lignende variabler.

Type: heltall
summary

Sammendrag som skal tolkes.

page

Tolk innholdet til denne siden. Kan ikke brukes sammen med text og title.

pageid

Tolk innholdet til denne siden. Overstyrer page.

Type: heltall
redirects

Hvis page eller pageid er satt til en omdirigering, løs den.

Type: boolsk (detaljer)
oldid

Tolk innholdet til denne revisjonen. Overstyrer page og pageid.

Type: heltall
prop

Hvilke informasjonsdeler som skal hentes:

text
Gir den tolkede teksten til wikiteksten.
langlinks
Gir språklenkene i den tolkede wikiteksten.
categories
Gir kategoriene i den tolkede wikiteksten.
categorieshtml
Gir HTML-versjonen av kategoriene.
links
Gir de interne lenkene i den tolkede wikiteskten.
templates
Gir malene i den tolkede wikiteksten.
images
Gir bildene i den tolkede wikiteksten.
externallinks
Gir de eksterne lenkene i den tolkede wikiteksten.
sections
Gir seksjonene i den tolkede wikiteksten.
revid
Gir revisjons-ID-en til den tolkede wikiteksten.
displaytitle
Gir tittelen til den tolkede wikiteksten.
headhtml
Gir den tolkede doctypen og de åpnende <html>-, <head>- og <body>-elementene til siden.
modules
Gir ResourceLoader-moduler som brukes på siden. For å laste dem, bruk mw.loader.using(). Enten jsonconfigvars eller encodedjsonfigvars må bes om sammen med modules.
jsconfigvars
Gir JavaScript-konfigurasjonsvariablene spesifikke for siden. Bruk mw.config.set().
encodedjsconfigvars
Gir JavaScript-konfigurasjonsvariablene som er spesifikke til siden som en JSON-streng.
indicators
Gir HTML-en til sidestatusindikatorer brukt på siden.
iwlinks
Gir interwikilenker i den tolkede wikiteskten.
wikitext
Gir den originale wikiteksten som ble tolket.
properties
Gir de forskjellige egenskapene definert i den tolkede wikiteksten.
limitreportdata
Gir grenserapporten på en strukturert måte. Gir ingen data når disablelimitreport settes.
limitreporthtml
Gir HTML-versjonen av grenserapporten. Gir ingen data når disablelimitreport settes.
parsetree
XML-tolkingstreet til revisjonsinnholdet (krever innholdsmodellen wikitext)
parsewarnings
Gir advarsler som oppsto under tolkingen av innholdet.
headitems
Utgått. Gir elementer som skal puttes i <head>-taggen til siden.
Verdier (separer med | eller alternativ): categories, categorieshtml, displaytitle, encodedjsconfigvars, externallinks, headhtml, images, indicators, iwlinks, jsconfigvars, langlinks, limitreportdata, limitreporthtml, links, modules, parsetree, parsewarnings, properties, revid, sections, templates, text, wikitext, headitems
Standard: text|langlinks|categories|links|templates|images|externallinks|sections|revid|displaytitle|iwlinks|properties|parsewarnings
wrapoutputclass

CSS-klasse som skal brukes til å omringe tolkingsresultatet.

Standard: mw-parser-output
pst

Gjør en førlagringstransformasjon på inndataene før de tolkes. Kun gyldig når den brukes med tekst.

Type: boolsk (detaljer)
onlypst

Gjør en førlagringstransformasjon (PST) på inndataene, men ikke tolk dem. Returnerer den samme wikiteksten etter at PST har blitt brukt. Kun gyldig når det brukes med text.

Type: boolsk (detaljer)
effectivelanglinks
Utgått.

Inkluder språklenker gitt av utvidelser (for bruk med prop=langlinks).

Type: boolsk (detaljer)
section

Tolk kun innholdet til dette seksjonsnummeret.

Når new gis, tolk text og sectiontitle som om man legger til en ny seksjon på siden.

new tillates bare når man angir text.

sectiontitle

Ny seksjonstittel når section er new.

I motsetning til sideredigering faller denne ikke tilbake til summary når den omgås eller er tom.

disablepp
Utgått.

Bruk disablelimitreport i stedet.

Type: boolsk (detaljer)
disablelimitreport

Omgå grenserapporten («NewPP limit report») fra det tolkede resultatet.

Type: boolsk (detaljer)
disableeditsection

Omgå redigeringslenker for seksjoner i det tolkede resultatet.

Type: boolsk (detaljer)
disablestylededuplication

Ikke dedupliser inline-stilark i tolkingsresultatet.

Type: boolsk (detaljer)
generatexml
Utgått.

Generer XML-tolkingstre (krever innholdsmodellen wikitext; erstattet av prop=parsetree).

Type: boolsk (detaljer)
preview

Tolk i forhåndsvisningsmodus.

Type: boolsk (detaljer)
sectionpreview

Tolk i seksjonsforhåndsvisningsmodus (slår på forhåndsvisningsmodusen også).

Type: boolsk (detaljer)
disabletoc

Omgå innholdsfortegnelsen i resultatet.

Type: boolsk (detaljer)
useskin

Bruk den valgte drakta for å tolke resultatet. Kan påvirke følgende verdier: langlinks, headitems, modules, jsonconfigvars og indicators.

Én av følgende verdier: monobook, timeless, vector
contentformat

Innholdsserialiseringsformat som brukes for inndatateksten. Kun gyldig når det brukes med text.

Én av følgende verdier: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
contentmodel

Innholdsmodellen til inndatateksten. Hvis denne omgås må title angis, og standarden vil være innholdsmodellen til den gitte tittelen. Kun gyldig når det brukes med text.

Én av følgende verdier: css, javascript, json, text, wikitext

action=patrol

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Patruljer en side eller revisjon.

Parametre:
rcid

Recentchanges-ID som skal patruljeres.

Type: heltall
revid

Revisjons-ID som skal patruljeres.

Type: heltall
tags

Endringstagger som skal brukes på oppføringen i patruljeringsloggen.

Verdier (separer med | eller alternativ):
token

En «patrol»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.

action=pfautocomplete

Autofullføring brukt av Page Forms-utvidelsen.

Parametre:
limit

En grense på antall resultater som returneres

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
substr

Substrengen det skal autofullføres på

property

En Semantic MediaWiki-egenskap hvis verdier det skal autofullføres på

category

En kategori hvis sider det skal autofullføres på

concept

Et Semantic MediaWiki-«konsept» hvis sider det vil autofullføres på

cargo_table

En databasetabell definert av Cargo-utvidelsen, hvis verdier det vil autofullføres på

cargo_field

Feltet i Cargo-tabellen hvor verdien skal autofullføres på

cargo_where
⧼apihelp-pfautocomplete-param-cargo_where⧽
namespace

Et navnerom hvis sider vil autofullføres på

external_url

Et alias for en ekstern URL hvor verdier skal hentes fra

baseprop

En tidligere Semantic MediaWiki-egenskap i skjemaet det skal sjekkes mot

base_cargo_table

Cargo-tabellen for et tidligere felt i skjemaet det skal sjekkes mot

base_cargo_field

Cargo-feltet for et tidligere felt i skjemaet det skal sjekkes mot

basevalue

Verdien som skal sjekkes for den tidligere egenskapen eller feltet

action=pfautoedit

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Kilde: Sideskjemaer
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Opprett eller rediger en side med skjema definert av utvidelsen Page Forms.

Parametre:
form

Page Forms-skjemaet som skal brukes

target

Navnet på siden som skal opprettes eller redigeres

query

Spørringsstrengen

preload

Navnet på en side som skal forhåndslastes i skjemaet

action=protect

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Endre beskyttelsesnivået til en side.

Parametre:
title

Tittelen på siden som skal (av)beskyttes. Kan ikke brukes sammen med pageid.

pageid

ID-en til siden som skal (av)beskyttes. Kan ikke brukes sammen med title.

Type: heltall
protections

Liste over beskyttelsesnivåer, formatert action=level (f.eks. edit=sysop). Nivået all betyr at alle kan utføre handlingen uten restriksjoner.

Merk: Handlinger som ikke listes opp vil få sine restriksjoner fjernet.

Denne parameteren er påkrevd.
Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
expiry

Utløpstidsstempler. Hvis bare ett tidsstempel er sett vil det brukes for alle beskyttelser. Bruk infinite, indefinite, infinity eller never for varig beskyttelse.

Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
Standard: infinite
reason

Årsak for (av)beskyttelse.

Standard: (tom)
tags

Endringstagger som skal brukes på oppføringen i beskyttelsesloggen.

Verdier (separer med | eller alternativ):
cascade

Slå på forplantet beskyttelse (altså beskytt inkluderte maler og bilder brukt på denne siden). Ignoreres hvis ingen av de gitte beskyttelsesnivåene støtter forplantning.

Type: boolsk (detaljer)
watch
Utgått.

Hvis denne er satt, legg til siden som (av)beskyttes i den gjeldende brukerens overvåkningsliste.

Type: boolsk (detaljer)
watchlist

Legg til eller fjern siden fra den gjeldende brukerens overvåkningsliste, bruk innstillingene eller ikke endre overvåkning.

Én av følgende verdier: nochange, preferences, unwatch, watch
Standard: preferences
token

En «csrf»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.

action=purge

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Gjenoppfrisk mellomlageret for de gitte titlene.

Parametre:
forcelinkupdate

Oppdater lenketabellen og gjør andre sekundære dataoppdateringer.

Type: boolsk (detaljer)
forcerecursivelinkupdate

Samme som forcelinkupdate, og oppdaterer lenketabellen for enhver side som bruker denne siden som mal.

Type: boolsk (detaljer)
continue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

titles

En liste over titler det skal jobbes med.

Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
pageids

En liste over side-ID-er det skal jobbes med.

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
revids

En liste over revisjons-ID-er det skal jobbes med.

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
generator

Hent lista over sider det skal jobbes med ved å kjøre den gitte spørringsmodulen.

Merk: Generatorparameternavn må innledes med en «g», se eksempler.

allcategories
List opp alle kategorier.
alldeletedrevisions
List opp alle slettede revisjoner av en bruker eller i et navnerom.
allfileusages
List opp all filbruk, inkludert ikke-eksisterende filer.
allimages
List opp alle bilder i sekvens.
alllinks
List opp alle lenker som peker til et gitt navnerom.
allpages
List opp alle sider i sekvens i et gitt navnerom.
allredirects
Lister opp alle omdirigeringer til et navnerom.
allrevisions
List opp alle revisjoner.
alltransclusions
List opp transklusjoner (sider som bygges inn med {{x}}), inkludert ikke-eksisterende.
backlinks
Finn alle sider som lenker til den gitte siden.
categories
List opp alle kategorier sidene tilhører.
categorymembers
List opp alle sider i en gitt kategori.
deletedrevisions
Hent informasjon om slettet revisjon.
duplicatefiles
List opp alle filer som er duplikater av de gitte filene basert på hashverdier.
embeddedin
Finn alle sider som bygger inn (transkluderer) den gitte tittelen.
exturlusage
List opp sider som inneholder en gitt URL.
fileusage
Finn alle sider som bruker de gitte filene.
images
Returnerer alle filer som inneholdes på de gitte sidene.
imageusage
Finn alle sider som bruker den gitte bildetittelen.
iwbacklinks
Finn alle sider som lenker til den gitte interwikilenka.
langbacklinks
Finn alle sider som lenker til den gitte språklenka.
links
Returnerer alle lenker fra de gitte sidene.
linkshere
Finn alle sider som lenker til de gitte sidene.
pageswithprop
Lister opp alle sider med en gitt sideegenskap.
prefixsearch
Utfør et prefikssøk for sidetitler.
protectedtitles
List opp alle titler som er beskyttet fra opprettelse.
querypage
Hent en liste gitt av en QueryPage-basert spesialside.
random
Hent et sett av tilfeldige sider.
recentchanges
List opp nylige endringer.
redirects
Returnerer alle omdirigeringer til de gitte sidene.
revisions
Hent revisjonsinformasjon.
search
Utfør et søk i fulltekst.
templates
Returnerer alle sider som er transkludert på de gitte sidene.
transcludedin
Finn alle sider som transkluderer de gitte sidene.
watchlist
Hent nylige endringer i sider i den gjeldende brukerens overvåkningsliste.
watchlistraw
Hent alle sider på den gjeldende brukerens overvåkningsliste.
Én av følgende verdier: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatisk løs omdirigeringer i titles, pageids og revids, og i sider returnert av generator.

Type: boolsk (detaljer)
converttitles

Konverter titler til andre varianter om nødvendig. Virker bare hvis wikiens innholdsspråk støtter variantkonvertering. Språk som støtter variantkonvertering er en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz og zh.

Type: boolsk (detaljer)
Eksempler:
Gjenoppfrisk sidene Main Page og API.
api.php?action=purge&titles=Main_Page|API [åpne i sandkasse]
Gjenoppfrisk de første 10 sidene i hovednavnerommet.
api.php?action=purge&generator=allpages&gapnamespace=0&gaplimit=10 [åpne i sandkasse]

action=query

Hent data fra og om MediaWiki.

Alle dataendringer vil først måtte bruke en spørring for å hente en nøkkel for å forhindre misbruk fra ondsinnede nettsteder.

Parametre:
prop

Hvilke egenskaper som skal hentes for de etterspurte sidene.

categories
List opp alle kategorier sidene tilhører.
categoryinfo
Returnerer informasjon om de gitte kategoriene.
contributors
Hent listen over innloggede bidrag og antall anonyme bidrag til siden.
deletedrevisions
Hent informasjon om slettet revisjon.
duplicatefiles
List opp alle filer som er duplikater av de gitte filene basert på hashverdier.
extlinks
Returnerer alle eksterne URL-er (ikke interwiki) fra de gitte sidene.
fileusage
Finn alle sider som bruker de gitte filene.
imageinfo
Returnerer filinformasjon og opplastingshistorikk.
images
Returnerer alle filer som inneholdes på de gitte sidene.
info
Hent grunnleggende sideinformasjon.
iwlinks
Returnerer alle interwikilenker fra de gitte sidene.
langlinks
Returnerer alle språklenker fra de gitte sidene.
links
Returnerer alle lenker fra de gitte sidene.
linkshere
Finn alle sider som lenker til de gitte sidene.
pageprops
Hent diverse sideegenskaper definert i sideinnholdet.
redirects
Returnerer alle omdirigeringer til de gitte sidene.
revisions
Hent revisjonsinformasjon.
stashimageinfo
Returnerer filinformasjon for stashede filer.
templates
Returnerer alle sider som er transkludert på de gitte sidene.
transcludedin
Finn alle sider som transkluderer de gitte sidene.
Verdier (separer med | eller alternativ): categories, categoryinfo, contributors, deletedrevisions, duplicatefiles, extlinks, fileusage, imageinfo, images, info, iwlinks, langlinks, links, linkshere, pageprops, redirects, revisions, stashimageinfo, templates, transcludedin
list

Hvilke lister som skal hentes.

allcategories
List opp alle kategorier.
alldeletedrevisions
List opp alle slettede revisjoner av en bruker eller i et navnerom.
allfileusages
List opp all filbruk, inkludert ikke-eksisterende filer.
allimages
List opp alle bilder i sekvens.
alllinks
List opp alle lenker som peker til et gitt navnerom.
allpages
List opp alle sider i sekvens i et gitt navnerom.
allredirects
Lister opp alle omdirigeringer til et navnerom.
allrevisions
List opp alle revisjoner.
alltransclusions
List opp transklusjoner (sider som bygges inn med {{x}}), inkludert ikke-eksisterende.
allusers
List opp alle registrerte brukere.
backlinks
Finn alle sider som lenker til den gitte siden.
blocks
List opp alle blokkerte brukere og IP-adresser.
categorymembers
List opp alle sider i en gitt kategori.
embeddedin
Finn alle sider som bygger inn (transkluderer) den gitte tittelen.
exturlusage
List opp sider som inneholder en gitt URL.
filearchive
List opp alle slettede filer i sekvens.
imageusage
Finn alle sider som bruker den gitte bildetittelen.
iwbacklinks
Finn alle sider som lenker til den gitte interwikilenka.
langbacklinks
Finn alle sider som lenker til den gitte språklenka.
logevents
Hent oppføringer fra logger.
mystashedfiles
Hent en liste over filer i den gjeldende brukerens opplastingsstash.
pagepropnames
List opp alle sideegenskapsnavn i bruk på wikien.
pageswithprop
Lister opp alle sider med en gitt sideegenskap.
prefixsearch
Utfør et prefikssøk for sidetitler.
protectedtitles
List opp alle titler som er beskyttet fra opprettelse.
querypage
Hent en liste gitt av en QueryPage-basert spesialside.
random
Hent et sett av tilfeldige sider.
recentchanges
List opp nylige endringer.
search
Utfør et søk i fulltekst.
tags
List opp endringstagger.
usercontribs
Hent alle redigeringer av en bruker.
users
Hent informasjon om en liste over brukere.
watchlist
Hent nylige endringer i sider i den gjeldende brukerens overvåkningsliste.
watchlistraw
Hent alle sider på den gjeldende brukerens overvåkningsliste.
deletedrevs
Utgått. List opp slettede revisjoner.
Verdier (separer med | eller alternativ): allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, allusers, backlinks, blocks, categorymembers, embeddedin, exturlusage, filearchive, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, logevents, mystashedfiles, pagepropnames, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, search, tags, usercontribs, users, watchlist, watchlistraw, deletedrevs
meta

Hvilke metadata som skal hentes.

allmessages
Returnerer meldinger fra denne siden.
authmanagerinfo
Hent informasjon om den gjeldende autentiseringsstatusen.
filerepoinfo
Returner metainformasjon om bildelagre konfigurert på wikien.
languageinfo
Returner informasjon om tilgjengelige språk.
siteinfo
Returner generell informasjon om nettstedet.
tokens
Hent nøkler for handlinger som endrer data.
userinfo
Hent informasjon om den gjeldende brukeren.
oath
Intern. Sjekk om totrinns pålogging (OATH) er slått på for en bruker.
Verdier (separer med | eller alternativ): allmessages, authmanagerinfo, filerepoinfo, languageinfo, siteinfo, tokens, userinfo, oath
indexpageids

Inkluder en ekstra pageids-seksjon som lister opp alle returnerte side-ID-er.

Type: boolsk (detaljer)
export

Eksporter den nåværende revisjonen for alle gitte eller genererte sider.

Type: boolsk (detaljer)
exportnowrap

Returner eksport-XML-en uten å omgi det med et XML-resultat (samme format som Special:Export). Kan kun brukes med query+export.

Type: boolsk (detaljer)
exportschema

Sikt på den gitte versjonen av XML-dumpformatet under eksport. Kan kun brukes med query+export.

Én av følgende verdier: 0.10, 0.11
Standard: 0.11
iwurl

Hvorvidt hele URL-en skal hentes hvis tittelen er en interwikilenke.

Type: boolsk (detaljer)
continue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

rawcontinue

Returner råe query-continue-data for fortsettelse.

Type: boolsk (detaljer)
titles

En liste over titler det skal jobbes med.

Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
pageids

En liste over side-ID-er det skal jobbes med.

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
revids

En liste over revisjons-ID-er det skal jobbes med.

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
generator

Hent lista over sider det skal jobbes med ved å kjøre den gitte spørringsmodulen.

Merk: Generatorparameternavn må innledes med en «g», se eksempler.

allcategories
List opp alle kategorier.
alldeletedrevisions
List opp alle slettede revisjoner av en bruker eller i et navnerom.
allfileusages
List opp all filbruk, inkludert ikke-eksisterende filer.
allimages
List opp alle bilder i sekvens.
alllinks
List opp alle lenker som peker til et gitt navnerom.
allpages
List opp alle sider i sekvens i et gitt navnerom.
allredirects
Lister opp alle omdirigeringer til et navnerom.
allrevisions
List opp alle revisjoner.
alltransclusions
List opp transklusjoner (sider som bygges inn med {{x}}), inkludert ikke-eksisterende.
backlinks
Finn alle sider som lenker til den gitte siden.
categories
List opp alle kategorier sidene tilhører.
categorymembers
List opp alle sider i en gitt kategori.
deletedrevisions
Hent informasjon om slettet revisjon.
duplicatefiles
List opp alle filer som er duplikater av de gitte filene basert på hashverdier.
embeddedin
Finn alle sider som bygger inn (transkluderer) den gitte tittelen.
exturlusage
List opp sider som inneholder en gitt URL.
fileusage
Finn alle sider som bruker de gitte filene.
images
Returnerer alle filer som inneholdes på de gitte sidene.
imageusage
Finn alle sider som bruker den gitte bildetittelen.
iwbacklinks
Finn alle sider som lenker til den gitte interwikilenka.
langbacklinks
Finn alle sider som lenker til den gitte språklenka.
links
Returnerer alle lenker fra de gitte sidene.
linkshere
Finn alle sider som lenker til de gitte sidene.
pageswithprop
Lister opp alle sider med en gitt sideegenskap.
prefixsearch
Utfør et prefikssøk for sidetitler.
protectedtitles
List opp alle titler som er beskyttet fra opprettelse.
querypage
Hent en liste gitt av en QueryPage-basert spesialside.
random
Hent et sett av tilfeldige sider.
recentchanges
List opp nylige endringer.
redirects
Returnerer alle omdirigeringer til de gitte sidene.
revisions
Hent revisjonsinformasjon.
search
Utfør et søk i fulltekst.
templates
Returnerer alle sider som er transkludert på de gitte sidene.
transcludedin
Finn alle sider som transkluderer de gitte sidene.
watchlist
Hent nylige endringer i sider i den gjeldende brukerens overvåkningsliste.
watchlistraw
Hent alle sider på den gjeldende brukerens overvåkningsliste.
Én av følgende verdier: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatisk løs omdirigeringer i query+titles, query+pageids og query+revids, og i sider returnert av query+generator.

Type: boolsk (detaljer)
converttitles

Konverter titler til andre varianter om nødvendig. Virker bare hvis wikiens innholdsspråk støtter variantkonvertering. Språk som støtter variantkonvertering er en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz og zh.

Type: boolsk (detaljer)

prop=categories (cl)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

List opp alle kategorier sidene tilhører.

Parametre:
clprop

Hvilke ekstra egenskaper som skal hentes for hver kategori:

sortkey
Legger til sorteringsnøkkel (heksadesimal streng) og sorteringsnøkkelprefiks (menneskeleselig del) for kategorien.
timestamp
Legger til tidsstempelet for når kategorien ble lagt til.
hidden
Tagger kategorier som er skjult med __HIDDENCAT__.
Verdier (separer med | eller alternativ): hidden, sortkey, timestamp
clshow

Hva slags kategorier som skal vises.

Verdier (separer med | eller alternativ): !hidden, hidden
cllimit

Hvor mange kategorier som skal returneres.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
clcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

clcategories

Bare list opp disse kategoriene. Nyttig for å sjekke om en viss side er i en viss kategori.

Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
cldir

Retningen det skal listes opp i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
Eksempler:
Hent en liste over kategorier siden Albert Einstein tilhører.
api.php?action=query&prop=categories&titles=Albert%20Einstein [åpne i sandkasse]
Hent informasjon om alle kategorier som er brukt i siden Albert Einstein.
api.php?action=query&generator=categories&titles=Albert%20Einstein&prop=info [åpne i sandkasse]

prop=categoryinfo (ci)

Returnerer informasjon om de gitte kategoriene.

Parameter:
cicontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

prop=contributors (pc)

Hent listen over innloggede bidrag og antall anonyme bidrag til siden.

Parametre:
pcgroup

Bare inkluder brukere i de gitte gruppene. Inkluderer ikke implisitte eller autoforfremmede grupper som *, user eller autoconfirmed.

Verdier (separer med | eller alternativ): bot, bureaucrat, interface-admin, suppress, sysop, widgeteditor
pcexcludegroup

Ekskluder brukere i de gitte gruppene. Inkluderer ikke implisitte eller autoforfremmede grupper som *, user eller autoconfirmed.

Verdier (separer med | eller alternativ): bot, bureaucrat, interface-admin, suppress, sysop, widgeteditor
pcrights

Bare inkluder brukere som har de gitte rettighetene. Inkluderer ikke rettigheter som gis av implisitte eller autoforfremmede grupper som *, user eller autoconfirmed.

Verdier (separer med | eller alternativ): apihighlimits, applychangetags, autoconfirmed, autocreateaccount, autopatrol, bigdelete, block, blockemail, bot, browsearchive, changetags, createaccount, createclass, createpage, createtalk, delete, deletechangetags, deletedhistory, deletedtext, deletelogentry, deleterevision, edit, editcontentmodel, editinterface, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmyusercss, editmyuserjs, editmyuserjson, editmyuserjsredirect, editmywatchlist, editprotected, editrestrictedfields, editsemiprotected, editsitecss, editsitejs, editsitejson, editusercss, edituserjs, edituserjson, editwidgets, hideuser, import, importupload, ipblock-exempt, managechangetags, markbotedits, masseditregex, mergehistory, minoredit, move, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, movefile, multipageedit, nominornewtalk, noratelimit, oathauth-api-all, oathauth-disable-for-user, oathauth-enable, oathauth-verify-user, oathauth-view-log, override-export-depth, pagelang, patrol, patrolmarks, protect, purge, read, reupload, reupload-own, reupload-shared, rollback, sendemail, siteadmin, suppressionlog, suppressredirect, suppressrevision, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload, upload_by_url, userrights, userrights-interwiki, viewedittab, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, viewsuppressed, writeapi
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
pcexcluderights

Ekskluder brukere som har de gitte rettighetene. Inkluderer ikke rettigheter gitt av implisitte eller autoforfremmede grupper som *, user eller autoconfirmed.

Verdier (separer med | eller alternativ): apihighlimits, applychangetags, autoconfirmed, autocreateaccount, autopatrol, bigdelete, block, blockemail, bot, browsearchive, changetags, createaccount, createclass, createpage, createtalk, delete, deletechangetags, deletedhistory, deletedtext, deletelogentry, deleterevision, edit, editcontentmodel, editinterface, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmyusercss, editmyuserjs, editmyuserjson, editmyuserjsredirect, editmywatchlist, editprotected, editrestrictedfields, editsemiprotected, editsitecss, editsitejs, editsitejson, editusercss, edituserjs, edituserjson, editwidgets, hideuser, import, importupload, ipblock-exempt, managechangetags, markbotedits, masseditregex, mergehistory, minoredit, move, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, movefile, multipageedit, nominornewtalk, noratelimit, oathauth-api-all, oathauth-disable-for-user, oathauth-enable, oathauth-verify-user, oathauth-view-log, override-export-depth, pagelang, patrol, patrolmarks, protect, purge, read, reupload, reupload-own, reupload-shared, rollback, sendemail, siteadmin, suppressionlog, suppressredirect, suppressrevision, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload, upload_by_url, userrights, userrights-interwiki, viewedittab, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, viewsuppressed, writeapi
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
pclimit

Hvor mange bidragsytere som skal returneres.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
pccontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

prop=deletedrevisions (drv)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Hent informasjon om slettet revisjon.

Kan brukes på flere måter:

 1. Hent slettede revisjoner for et sett avsider, ved å sette titler eller side-ID-er. Sorteres etter tittel og tidsstempel.
 2. Hent data om et sett slettede revisjoner ved å sette deres ID-er med revisjons-ID-er. Sorteres etter revisjons-ID.
Parametre:
drvprop

Hvilke egenskaper som skal hentes for hver revisjon:

ids
ID-en til revisjonen.
flags
Revisjonsflagg (mindre endring).
timestamp
Tidsstempelet til revisjonen.
user
Brukeren som lagde revisjonen. Hvis brukeren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen userhidden returnert.
userid
Bruker-ID-en til brukeren som lagde revisjonen. Hvis brukeren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen userhidden returnert.
size
Lengden til revisjonen i byte.
slotsize
Lengden til hver revisjonsspalte i byte.
sha1
Revisjonens SHA-1 (base 16). Hvis innholdet har blitt revisjonsslettet blir egenskapen sha1hidden returnert.
slotsha1
Hver revisjonsspaltes SHA-1 (base 16). Hvis innholdet har blitt revisjonsslettet blir egenskapen sha1hidden returnert.
contentmodel
Innholdsmodell-ID-en til hver revisjonsspalte.
comment
Revisjonens brukerkommentar. Hvis kommentaren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen commenthidden returnert.
parsedcomment
Revisjonens brukerkommentar tolket. Hvis kommentaren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen commenthidden returnert.
content
Hver revisjonsspaltes innhold. Hvis innholdet har blitt revisjonsslettet blir egenskapen texthidden returnert.
tags
Revisjonens tagger.
roles
List opp innholdsspalteroller som ekisterer i revisjonen.
parsetree
Utgått. Bruk action=expandtemplates eller action=parse i stedet. XML-tolkingstreet til revisjonsinnholdet (krever innholdsmodellen wikitext).
Verdier (separer med | eller alternativ): comment, content, contentmodel, flags, ids, parsedcomment, roles, sha1, size, slotsha1, slotsize, tags, timestamp, user, userid, parsetree
Standard: ids|timestamp|flags|comment|user
drvslots

Hvilke revisjonsspalter data skal returneres for, når spalterelaterte egenskaper inkluderes i drvprops. Hvis denne omgås vil data fra spalten main returneres i bakoverkompatibelt format.

Verdier (separer med | eller alternativ): main
For å angi alle verdier, bruk *.
drvlimit

Begrens hvor mange revisjoner som skal returneres.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
drvexpandtemplates
Utgått.

Bruk action=expandtemplates i stedet. Utvid maler i revisjonsinnholdet (krever drvprop=content).

Type: boolsk (detaljer)
drvgeneratexml
Utgått.

Bruk action=expandtemplates eller action=parse i stedet. Genere XML-tolkingstre for revisjonsinnholdet (krever drvprop=content).

Type: boolsk (detaljer)
drvparse
Utgått.

Bruk action=parse i stedet. Tolk revisjonsinnholdet (krever drvprop=content). Av ytelsesårsaker begrenses drvlimit til 1 hvis dette alternativet brukes.

Type: boolsk (detaljer)
drvsection

Bare hent innholdet til dette seksjonsnummeret.

drvdiffto
Utgått.

Bruk action=compare i stedet. Revisjons-ID-en å sammenligne hver revisjon med. Bruk prev, next og cur for forrige, neste og nåværende revisjon respektivt.

drvdifftotext
Utgått.

Bruk action=compare i stedet. Teksten å sammenligne hver revisjon med. Viser bare forskjeller for et begrenset antall revisjoner. Overstyrer drvdiffto. Hvis drvsection er satt vil bare den seksjonen sammenlignes med denne teksten.

drvdifftotextpst
Utgått.

Bruk action=compare i stedet. Utfør en førlagringstransformering på teksten før den sammenlignes. Bare gyldig når den brukes med drvdifftotext.

Type: boolsk (detaljer)
drvcontentformat
Utgått.

Serialiseringsformat brukt for drvdifftotext og forventet for innhlodets utdata.

Én av følgende verdier: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
drvstart

Tidsstempelet opplastingen skal starte fra. Ignoreres når man prosesserer en liste over revisjon-ID-er.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
drvend

Tidsstempelet opplastingen skal slutte ved. Ignoreres når man prosesserer en liste over revisjons-ID-er.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
drvdir

Hvilken retning det skal listes opp:

newer
List opp de eldste først. Merk: drvstart må være før drvend.
older
List opp de nyeste først (standard). Merk: drvstart må være senere enn drvend.
Én av følgende verdier: newer, older
Standard: older
drvtag

Bare list opp revisjoner tagget med denne taggen.

drvuser

Bare list opp revisjoner av denne brukeren.

Type: bruker, av en av brukernavn, IP, interwikinavn (f.eks. "prefiks>Eksempelnavn") og bruker-ID (f.eks. «#12345»)
drvexcludeuser

Ikke list opp revisjoner av denne brukeren.

Type: bruker, av en av brukernavn, IP, interwikinavn (f.eks. "prefiks>Eksempelnavn") og bruker-ID (f.eks. «#12345»)
drvcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

Eksempler:
List opp de sletede revisjonene av sidene Main Page og Talk:Main Page, med innhold.
api.php?action=query&prop=deletedrevisions&titles=Main%20Page|Talk:Main%20Page&drvslots=*&drvprop=user|comment|content [åpne i sandkasse]
List opp informasjonen for den slettede revisjonen 123456.
api.php?action=query&prop=deletedrevisions&revids=123456 [åpne i sandkasse]

prop=duplicatefiles (df)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

List opp alle filer som er duplikater av de gitte filene basert på hashverdier.

Parametre:
dflimit

Hvor mange duplikatfiler som skal returneres.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
dfcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

dfdir

Retningen det skal listes opp i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
dflocalonly

Se bare etter filer i det lokale fillageret.

Type: boolsk (detaljer)

Returnerer alle eksterne URL-er (ikke interwiki) fra de gitte sidene.

Parametre:
ellimit

Hvor mange lenker som skal returneres.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
elcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

elprotocol

URLens protokoll. Hvis denne er tom og elquery er satt er protokollen http. La både denne og elquery være tomme for å liste opp alle eksterne lenker.

Én av følgende verdier: Kan være tom, eller bitcoin, ftp, ftps, geo, git, gopher, http, https, irc, ircs, magnet, mailto, mms, news, nntp, redis, sftp, sip, sips, sms, ssh, svn, tel, telnet, urn, worldwind, xmpp
Standard: (tom)
elquery

Søkestreng uten protokoll. Nyttig for å sjekke om en viss side inneholder en viss ekstern URL.

elexpandurl

Utvid protokollrelative URL-er med den kanoniske protokollen.

Type: boolsk (detaljer)
Eksempel:
Hent en liste over eksterne lenker i Main Page.
api.php?action=query&prop=extlinks&titles=Main%20Page [åpne i sandkasse]

prop=fileusage (fu)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Finn alle sider som bruker de gitte filene.

Parametre:
fuprop

Hvilke egenskaper som skal hentes:

pageid
Side-ID for hver side.
title
Tittelen til hver side.
redirect
Marker om siden er omdirigering.
Verdier (separer med | eller alternativ): pageid, redirect, title
Standard: pageid|title|redirect
funamespace

Inkluder bare sider i disse navnerommene.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
For å angi alle verdier, bruk *.
fushow

Vis bare elementer som møter disse kriteriene:

redirect
Vis bare omdirigeringer.
!redirect
Vis bare ikke-omdirigeringer.
Verdier (separer med | eller alternativ): !redirect, redirect
fulimit

Hvor mange som skal returneres.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
fucontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

prop=imageinfo (ii)

Returnerer filinformasjon og opplastingshistorikk.

Parametre:
iiprop

Hvilken filinformasjon som skal hentes:

timestamp
Legger til tidsstempelet til den opplastede versjonen.
user
Legger til brukeren som lastet opp hver filversjon. Hvis brukeren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen userhidden returnert.
userid
Legger til ID-en til brukeren som lastet opp hver filversjon. Hvis brukeren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen userhidden returnert.
comment
Versjonens kommentar. Hvis kommentaren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen commenthidden returnert.
parsedcomment
Tolk versjonens kommentar. Hvis kommentaren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen commenthidden returnert.
canonicaltitle
Legger til filas kanoniske tittel. Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
url
Gir URL-en til fila og beskrivelsessiden. Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
size
Legger til størrelsen til fila i byte og høyden, bredden og sideantallet (hvis det gjelder).
dimensions
Alias for størrelse.
sha1
Legger til SHA-1-hash for fila. Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
mime
Legger til filas MIME-type. Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
thumbmime
Legger til MIME-typen til miniatyrbildet (krever URL og parameteren iiurlwidth). Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
mediatype
Legger til medietypen til fila. Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
metadata
Legger til Exif-metadata for filas versjon. Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
commonmetadata
Lister opp filformatets generiske metadata for filas versjon. Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
extmetadata
Lister opp formaterte metadata kombinert fra flere kilder. Resultatene er formatert som HTML. Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
archivename
Legger til filnavnet til den arkiverte versjonen for versjoner som ikke er den nyeste. Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
bitdepth
Legger til bitdybden til versjonen. Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
uploadwarning
Brukes av siden Special:Upload for å hente informasjon om en eksisterende fil. Ikke ment for bruk utenfor MediaWikis kjerne.
badfile
Legger til hvorvidt fila ligger i MediaWiki:Bad image list
Verdier (separer med | eller alternativ): archivename, badfile, bitdepth, canonicaltitle, comment, commonmetadata, dimensions, extmetadata, mediatype, metadata, mime, parsedcomment, sha1, size, thumbmime, timestamp, uploadwarning, url, user, userid
Standard: timestamp|user
iilimit

Hvor mange filrevisjoner som skal returneres per fil.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 1
iistart

Tidsstempel opplistingen skal starte fra.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
iiend

Tidsstempel opplistingen skal starte ved.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
iiurlwidth

Hvis iiprop=url er satt vil URL-en til et bilde skalert til denne bredden returneres. Av ytelsesårsaker vil ikke mer enn 50 skalerte bilder returneres hvis dette alternativet brukes.

Type: heltall
Standard: -1
iiurlheight

Som iiurlwidth.

Type: heltall
Standard: -1
iimetadataversion

Metadataversjonen som skal brukes. Bruk den seneste versjonen hvis latest er angitt. Standard er 1 for bakoverkompatibilitet.

Standard: 1
iiextmetadatalanguage

Hvilket språk extmetadata skal hentes på. Dette påvirker både hvilke oversettelser som hentes, hvis flere er tilgjengelige, samt hvordan tall og andre verdier formateres.

Standard: nb
iiextmetadatamultilang

Hvis oversettelser for extmetadataegenskaper er tilgjengelige, hent alle.

Type: boolsk (detaljer)
iiextmetadatafilter

Hvis angitt og ikke tom vil bare disse nøklene returneres for iiprop=extmetadata.

Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
iiurlparam

En handler-spesifikk parameterstreng. For eksempel kan PDF-er bruke page15-100px. iiurlwidth må brukes og være konsistent med iiurlparam.

Standard: (tom)
iibadfilecontexttitle

Hvis badfilecontexttitleprop=badfile er satt brukes sidetittelen når man evaluerer MediaWiki:Bad image list

iicontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

iilocalonly

Bare se etter filer i det lokale lageret.

Type: boolsk (detaljer)

prop=images (im)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Returnerer alle filer som inneholdes på de gitte sidene.

Parametre:
imlimit

Hvor mange filer som skal returneres.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
imcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

imimages

Bare list opp disse filene. Nyttig for å sjekke om en viss side har en viss fil.

Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
imdir

Retningen det skal listes opp i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending

prop=info (in)

Hent grunnleggende sideinformasjon.

Parametre:
inprop

Hvilke ekstra egenskaper som skal hentes:

protection
List opp beskyttelsesnivået til hver side.
talkid
Side-ID-en til diskusjonssidene for hver ikke-diskusjonsside.
watched
List opp overvåkningsstatusen til hver side.
watchers
Antall overvåkere, hvis det tillates.
visitingwatchers
Antall overvåkende av hver side som har besøkt de siste endringene på siden, hvis det tillates.
notificationtimestamp
Overvåkningsvarseltidsstempelet til hver side.
subjectid
Side-ID-en til foreldresiden til hver diskusjonsside.
url
Gir den hele URL-en, en redigerings-URL og den kanoniske URL-en for hver side.
readable
Utgått. Hvorvidt brukeren kan lese denne siden. Bruk intestactions=read i stedet.
preload
Gir teksten returnert av EditFormPreloadText.
displaytitle
Gir måten sidetittelen faktisk vises.
varianttitles
Gir visningstittelen i alle varianter av nettstedets innholdsspråk.
Verdier (separer med | eller alternativ): displaytitle, notificationtimestamp, preload, protection, subjectid, talkid, url, varianttitles, visitingwatchers, watched, watchers, readable
intestactions

Test hvorvidt den gjeldende brukeren kan utføre visse handlinger på siden.

Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
intestactionsdetail

Detaljnivå for intestactions. Bruk hovedmodulens errorformat og errorlang-parametre for å kontrollere formatet til beskjedene som returneres.

boolean
Returnerer en boolsk verdi for hver handling.
full
Returnerer beskjeder som beskriver hvorfor handlingen ikke tillates, eller en tom liste hvis den er tillatt.
quick
Som full, men hopper over dyre sjekker.
Én av følgende verdier: boolean, full, quick
Standard: boolean
intoken
Utgått.

Bruk action=query&meta=tokens i stedet.

Verdier (separer med | eller alternativ): block, delete, edit, email, import, move, protect, unblock, watch
incontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

Eksempler:
Hent informasjon om siden Main Page.
api.php?action=query&prop=info&titles=Main%20Page [åpne i sandkasse]
Hent generell informasjon og beskyttelsesinformasjon om siden Main Page.
api.php?action=query&prop=info&inprop=protection&titles=Main%20Page [åpne i sandkasse]

Returnerer alle interwikilenker fra de gitte sidene.

Parametre:
iwprop

Hvilke ekstra egenskaper som skal hentes for hver interwikilenke:

url
Legger til den fulle URL-en.
Verdier (separer med | eller alternativ): url
iwprefix

Returner bare interwikilenker med dette prefikset.

iwtitle

Interwikilenker det skal søkes etter. Må brukes med iwprefix.

iwdir

Retningen det skal listes opp i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
iwlimit

Hvor mange interikilenker som skal returneres.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
iwcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

iwurl
Utgått.

Hvorvidt den fulle URL-en skal hentes (kan ikke brukes med iwprop).

Type: boolsk (detaljer)
Eksempel:
Hent interwikilenker fra sida Main Page.
api.php?action=query&prop=iwlinks&titles=Main%20Page [åpne i sandkasse]

Returnerer alle språklenker fra de gitte sidene.

Parametre:
llprop

Hvilke ekstra egenskaper som skal hentes for hver språklenke:

url
Legger til den fulle URL-en.
langname
Legger til det lokaliserte språknavnet (så godt det lar seg gjøre). Bruk llinlanguagecode for å kontrollere språket.
autonym
Legger til språkets eget navn.
Verdier (separer med | eller alternativ): autonym, langname, url
lllang

Returner bare språklenker med denne språkkoden.

lltitle

Lenke det skal søkes etter. Må brukes med lllang.

lldir

Retningen det skal listes opp i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
llinlanguagecode

Språkkode for oversatte språknavn.

Standard: nb
lllimit

Hvor mange språklenker som skal returneres.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
llcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

llurl
Utgått.

Hvorvidt den fulle URL-en skal hentes (kan ikke brukes med llprop).

Type: boolsk (detaljer)
 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Returnerer alle lenker fra de gitte sidene.

Parametre:
plnamespace

Viser lenker kun i disse navnerommene.

Verdier (separer med | eller alternativ): -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
For å angi alle verdier, bruk *.
pllimit

Hvor mange lenker som skal returneres.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
plcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

pltitles

List bare opp lenker til disse titlene. Nyttig for å sjekke om en viss side lenker til en annen viss side.

Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
pldir

Retningen det skal listes opp i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending

prop=linkshere (lh)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Finn alle sider som lenker til de gitte sidene.

Parametre:
lhprop

Hvilke egenskaper som skal hentes:

pageid
Side-ID for hver side.
title
Tittelen til hver side.
redirect
Marker om siden er omdirigering.
Verdier (separer med | eller alternativ): pageid, redirect, title
Standard: pageid|title|redirect
lhnamespace

Inkluder bare sider i disse navnerommene.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
For å angi alle verdier, bruk *.
lhshow

Vis bare elementer som møter disse kriteriene:

redirect
Vis bare omdirigeringer.
!redirect
Vis bare ikke-omdirigeringer.
Verdier (separer med | eller alternativ): !redirect, redirect
lhlimit

Hvor mange som skal returneres.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
lhcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

prop=pageprops (pp)

Hent diverse sideegenskaper definert i sideinnholdet.

Parametre:
ppcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

ppprop

List kun opp disse sideegenskapene (action=query&list=pagepropnames returnerer sideegenskapsnavn i bruk). Nyttig for å sjekke om sider bruker en viss sideegenskap.

Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
Eksempel:
Hent egenskaper for sidene Main Page og MediaWiki.
api.php?action=query&prop=pageprops&titles=Main%20Page|MediaWiki [åpne i sandkasse]

prop=redirects (rd)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Returnerer alle omdirigeringer til de gitte sidene.

Parametre:
rdprop

Hvilke egenskaper som skal hentes:

pageid
Side-ID-en til hver omdirigering.
title
Tittelen til hver omdirigering.
fragment
Fragment av hver omdirigering, hvis det er noen.
Verdier (separer med | eller alternativ): fragment, pageid, title
Standard: pageid|title
rdnamespace

Bare inkluder sider i disse navnerommene.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
For å angi alle verdier, bruk *.
rdshow

Vis bare elementer som imøtekommer disse kriteriene:

fragment
Bare vis omdirigeringer med et fragment.
!fragment
Bare vis omdirigeringer uten et fragment.
Verdier (separer med | eller alternativ): !fragment, fragment
rdlimit

Hvor mange omdirigeringer som skal returneres.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
rdcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

prop=revisions (rv)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Hent revisjonsinformasjon.

Kan brukes på flere måter:

 1. Hent data om et sett sider (siste revisjon), ved å sette titler eller side-ID-er.
 2. Hent revisjoner for n gitt side, ved å bruke titler eller side-ID-er med start, slutt eller grense.
 3. Hent data om et sett revisjoner ved å sette ID-ene deres med revisjons-ID-er.
Parametre:
rvprop

Hvilke egenskaper som skal hentes for hver revisjon:

ids
ID-en til revisjonen.
flags
Revisjonsflagg (mindre endring).
timestamp
Tidsstempelet til revisjonen.
user
Brukeren som lagde revisjonen. Hvis brukeren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen userhidden returnert.
userid
Bruker-ID-en til brukeren som lagde revisjonen. Hvis brukeren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen userhidden returnert.
size
Lengden til revisjonen i byte.
slotsize
Lengden til hver revisjonsspalte i byte.
sha1
Revisjonens SHA-1 (base 16). Hvis innholdet har blitt revisjonsslettet blir egenskapen sha1hidden returnert.
slotsha1
Hver revisjonsspaltes SHA-1 (base 16). Hvis innholdet har blitt revisjonsslettet blir egenskapen sha1hidden returnert.
contentmodel
Innholdsmodell-ID-en til hver revisjonsspalte.
comment
Revisjonens brukerkommentar. Hvis kommentaren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen commenthidden returnert.
parsedcomment
Revisjonens brukerkommentar tolket. Hvis kommentaren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen commenthidden returnert.
content
Hver revisjonsspaltes innhold. Hvis innholdet har blitt revisjonsslettet blir egenskapen texthidden returnert.
tags
Revisjonens tagger.
roles
List opp innholdsspalteroller som ekisterer i revisjonen.
parsetree
Utgått. Bruk action=expandtemplates eller action=parse i stedet. XML-tolkingstreet til revisjonsinnholdet (krever innholdsmodellen wikitext).
Verdier (separer med | eller alternativ): comment, content, contentmodel, flags, ids, parsedcomment, roles, sha1, size, slotsha1, slotsize, tags, timestamp, user, userid, parsetree
Standard: ids|timestamp|flags|comment|user
rvslots

Hvilke revisjonsspalter data skal returneres for, når spalterelaterte egenskaper inkluderes i rvprops. Hvis denne omgås vil data fra spalten main returneres i bakoverkompatibelt format.

Verdier (separer med | eller alternativ): main
For å angi alle verdier, bruk *.
rvlimit

Begrens hvor mange revisjoner som skal returneres.

Kan bare brukes med enkeltsidemodus (modus 2).
Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
rvexpandtemplates
Utgått.

Bruk action=expandtemplates i stedet. Utvid maler i revisjonsinnholdet (krever rvprop=content).

Type: boolsk (detaljer)
rvgeneratexml
Utgått.

Bruk action=expandtemplates eller action=parse i stedet. Genere XML-tolkingstre for revisjonsinnholdet (krever rvprop=content).

Type: boolsk (detaljer)
rvparse
Utgått.

Bruk action=parse i stedet. Tolk revisjonsinnholdet (krever rvprop=content). Av ytelsesårsaker begrenses rvlimit til 1 hvis dette alternativet brukes.

Type: boolsk (detaljer)
rvsection

Bare hent innholdet til dette seksjonsnummeret.

rvdiffto
Utgått.

Bruk action=compare i stedet. Revisjons-ID-en å sammenligne hver revisjon med. Bruk prev, next og cur for forrige, neste og nåværende revisjon respektivt.

rvdifftotext
Utgått.

Bruk action=compare i stedet. Teksten å sammenligne hver revisjon med. Viser bare forskjeller for et begrenset antall revisjoner. Overstyrer rvdiffto. Hvis rvsection er satt vil bare den seksjonen sammenlignes med denne teksten.

rvdifftotextpst
Utgått.

Bruk action=compare i stedet. Utfør en førlagringstransformering på teksten før den sammenlignes. Bare gyldig når den brukes med rvdifftotext.

Type: boolsk (detaljer)
rvcontentformat
Utgått.

Serialiseringsformat brukt for rvdifftotext og forventet for innhlodets utdata.

Én av følgende verdier: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
rvstartid

Start opplistingen fra denne revisjonens tidsstempel. Revisjonen må eksistere, men må ikke nødvendigvis tilhøre denne siden.

Kan bare brukes med enkeltsidemodus (modus 2).
Type: heltall
rvendid

Stopp opplistingen ved denne revisjonens tidsstempel. Revisjonen må eksistere, men må ikke nødvendigvis tilhøre denne siden.

Kan bare brukes med enkeltsidemodus (modus 2).
Type: heltall
rvstart

Hvilken revisjons tidsstempel opplistingen skal starte fra.

Kan bare brukes med enkeltsidemodus (modus 2).
Type: tidsstempel (tillatte formater)
rvend

List opp fram til dette tidsstempelet.

Kan bare brukes med enkeltsidemodus (modus 2).
Type: tidsstempel (tillatte formater)
rvdir

Hvilken retning det skal listes opp:

newer
List opp de eldste først. Merk: rvstart må være før rvend.
older
List opp de nyeste først (standard). Merk: rvstart må være senere enn rvend.
Kan bare brukes med enkeltsidemodus (modus 2).
Én av følgende verdier: newer, older
Standard: older
rvuser

Bare inkluder revisjoner gjort av brukeren.

Kan bare brukes med enkeltsidemodus (modus 2).
Type: bruker, av en av brukernavn, IP, interwikinavn (f.eks. "prefiks>Eksempelnavn") og bruker-ID (f.eks. «#12345»)
rvexcludeuser

Ekskluder revisjoner gjort av brukeren.

Kan bare brukes med enkeltsidemodus (modus 2).
Type: bruker, av en av brukernavn, IP, interwikinavn (f.eks. "prefiks>Eksempelnavn") og bruker-ID (f.eks. «#12345»)
rvtag

Bare list opp revisjoner tagget med denne taggen.

rvtoken
Utgått.

Hvilke nøkler som skal hentes for hver revisjon.

Verdier (separer med | eller alternativ): rollback
rvcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

prop=stashimageinfo (sii)

Returnerer filinformasjon for stashede filer.

Parametre:
siifilekey

Nøkkel som identifiserer en tidligere opplasting som har blitt stashet midlertidig.

Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
siisessionkey
Utgått.

Alias for siifilekey, for bakoverkompatabilitet.

Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
siiprop

Hvilken filinformasjon som skal hentes:

timestamp
Legger til tidsstempelet til den opplastede versjonen.
canonicaltitle
Legger til filas kanoniske tittel. Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
url
Gir URL-en til fila og beskrivelsessiden. Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
size
Legger til størrelsen til fila i byte og høyden, bredden og sideantallet (hvis det gjelder).
dimensions
Alias for størrelse.
sha1
Legger til SHA-1-hash for fila. Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
mime
Legger til filas MIME-type. Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
thumbmime
Legger til MIME-typen til miniatyrbildet (krever URL og parameteren siiurlwidth). Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
metadata
Legger til Exif-metadata for filas versjon. Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
commonmetadata
Lister opp filformatets generiske metadata for filas versjon. Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
extmetadata
Lister opp formaterte metadata kombinert fra flere kilder. Resultatene er formatert som HTML. Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
bitdepth
Legger til bitdybden til versjonen. Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
badfile
Legger til hvorvidt fila ligger i MediaWiki:Bad image list
Verdier (separer med | eller alternativ): badfile, bitdepth, canonicaltitle, commonmetadata, dimensions, extmetadata, metadata, mime, sha1, size, thumbmime, timestamp, url
Standard: timestamp|url
siiurlwidth

Hvis siiprop=url er satt vil URL-en til et bilde skalert til denne bredden returneres. Av ytelsesårsaker vil ikke mer enn 50 skalerte bilder returneres hvis dette alternativet brukes.

Type: heltall
Standard: -1
siiurlheight

Som siiurlwidth.

Type: heltall
Standard: -1
siiurlparam

En handler-spesifikk parameterstreng. For eksempel kan PDF-er bruke page15-100px. siiurlwidth må brukes og være konsistent med siiurlparam.

Standard: (tom)

prop=templates (tl)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Returnerer alle sider som er transkludert på de gitte sidene.

Parametre:
tlnamespace

Viser bare maler i disse navnerommene.

Verdier (separer med | eller alternativ): -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
For å angi alle verdier, bruk *.
tllimit

Hvor mange maler som skal returneres.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
tlcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

tltemplates

Bare list opp disse malen. Nyttig for å sjekke hvorvidt en viss side bruker en viss mal.

Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
tldir

Retningen det skal listes opp i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
Eksempler:
Hent malene som brukes på siden Main Page.
api.php?action=query&prop=templates&titles=Main%20Page [åpne i sandkasse]
Hent informasjon om malsider brukt på Main Page.
api.php?action=query&generator=templates&titles=Main%20Page&prop=info [åpne i sandkasse]
Hent sider i navnerommene Bruker og Mal som transkluderes på siden Main Page.
api.php?action=query&prop=templates&titles=Main%20Page&tlnamespace=2|10 [åpne i sandkasse]

prop=transcludedin (ti)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Finn alle sider som transkluderer de gitte sidene.

Parametre:
tiprop

Hvilke egenskaper som skal hentes:

pageid
Side-ID-en til hver side.
title
Tittelen til hver side.
redirect
Flagg hvorvidt siden er en omdirigering.
Verdier (separer med | eller alternativ): pageid, redirect, title
Standard: pageid|title|redirect
tinamespace

Bare inkluder sider i disse navnerommene.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
For å angi alle verdier, bruk *.
tishow

Vis bare elementer som møter disse kriteriene:

redirect
Vis bare omdirigeringer.
!redirect
Vis bare ikke-omdirigeringer.
Verdier (separer med | eller alternativ): !redirect, redirect
tilimit

Hvor mange som skal returneres.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
ticontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

Eksempler:
Hent en liste over sider som transkluderer Main Page.
api.php?action=query&prop=transcludedin&titles=Main%20Page [åpne i sandkasse]
Hent informasjon om sider som transkluderer Main Page.
api.php?action=query&generator=transcludedin&titles=Main%20Page&prop=info [åpne i sandkasse]

list=allcategories (ac)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

List opp alle kategorier.

Parametre:
acfrom

Kategorien opplistingen skal starte fra.

accontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

acto

Kategorien opplistingen skal stoppe ved.

acprefix

Søk i alle kategorititler som begynner med denne verdien.

acdir

Retning det skal sorteres i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
acmin

Bare returner kategorier med minst så mange medlemmer.

Type: heltall
acmax

Returner bare kategorier med maksimalt så mange medlemmer.

Type: heltall
aclimit

Hvor mange kategorier som skal returneres.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
acprop

Hvilke egenskaper som skal hentes:

size
Legger til antall sider i kategorien.
hidden
Tagger kategorier som er skjult med __HIDDENCAT__.
Verdier (separer med | eller alternativ): hidden, size
Standard: (tom)
Eksempler:
Lister opp kategorier med informasjon om antall sider i hver.
api.php?action=query&list=allcategories&acprop=size [åpne i sandkasse]
Hent informasjon om selve kategorisiden for kategorier som begynner med List.
api.php?action=query&generator=allcategories&gacprefix=List&prop=info [åpne i sandkasse]

list=alldeletedrevisions (adr)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

List opp alle slettede revisjoner av en bruker eller i et navnerom.

Parametre:
adrprop

Hvilke egenskaper som skal hentes for hver revisjon:

ids
ID-en til revisjonen.
flags
Revisjonsflagg (mindre endring).
timestamp
Tidsstempelet til revisjonen.
user
Brukeren som lagde revisjonen. Hvis brukeren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen userhidden returnert.
userid
Bruker-ID-en til brukeren som lagde revisjonen. Hvis brukeren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen userhidden returnert.
size
Lengden til revisjonen i byte.
slotsize
Lengden til hver revisjonsspalte i byte.
sha1
Revisjonens SHA-1 (base 16). Hvis innholdet har blitt revisjonsslettet blir egenskapen sha1hidden returnert.
slotsha1
Hver revisjonsspaltes SHA-1 (base 16). Hvis innholdet har blitt revisjonsslettet blir egenskapen sha1hidden returnert.
contentmodel
Innholdsmodell-ID-en til hver revisjonsspalte.
comment
Revisjonens brukerkommentar. Hvis kommentaren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen commenthidden returnert.
parsedcomment
Revisjonens brukerkommentar tolket. Hvis kommentaren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen commenthidden returnert.
content
Hver revisjonsspaltes innhold. Hvis innholdet har blitt revisjonsslettet blir egenskapen texthidden returnert.
tags
Revisjonens tagger.
roles
List opp innholdsspalteroller som ekisterer i revisjonen.
parsetree
Utgått. Bruk action=expandtemplates eller action=parse i stedet. XML-tolkingstreet til revisjonsinnholdet (krever innholdsmodellen wikitext).
Verdier (separer med | eller alternativ): comment, content, contentmodel, flags, ids, parsedcomment, roles, sha1, size, slotsha1, slotsize, tags, timestamp, user, userid, parsetree
Standard: ids|timestamp|flags|comment|user
adrslots

Hvilke revisjonsspalter data skal returneres for, når spalterelaterte egenskaper inkluderes i adrprops. Hvis denne omgås vil data fra spalten main returneres i bakoverkompatibelt format.

Verdier (separer med | eller alternativ): main
For å angi alle verdier, bruk *.
adrlimit

Begrens hvor mange revisjoner som skal returneres.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
adrexpandtemplates
Utgått.

Bruk action=expandtemplates i stedet. Utvid maler i revisjonsinnholdet (krever adrprop=content).

Type: boolsk (detaljer)
adrgeneratexml
Utgått.

Bruk action=expandtemplates eller action=parse i stedet. Genere XML-tolkingstre for revisjonsinnholdet (krever adrprop=content).

Type: boolsk (detaljer)
adrparse
Utgått.

Bruk action=parse i stedet. Tolk revisjonsinnholdet (krever adrprop=content). Av ytelsesårsaker begrenses adrlimit til 1 hvis dette alternativet brukes.

Type: boolsk (detaljer)
adrsection

Bare hent innholdet til dette seksjonsnummeret.

adrdiffto
Utgått.

Bruk action=compare i stedet. Revisjons-ID-en å sammenligne hver revisjon med. Bruk prev, next og cur for forrige, neste og nåværende revisjon respektivt.

adrdifftotext
Utgått.

Bruk action=compare i stedet. Teksten å sammenligne hver revisjon med. Viser bare forskjeller for et begrenset antall revisjoner. Overstyrer adrdiffto. Hvis adrsection er satt vil bare den seksjonen sammenlignes med denne teksten.

adrdifftotextpst
Utgått.

Bruk action=compare i stedet. Utfør en førlagringstransformering på teksten før den sammenlignes. Bare gyldig når den brukes med adrdifftotext.

Type: boolsk (detaljer)
adrcontentformat
Utgått.

Serialiseringsformat brukt for adrdifftotext og forventet for innhlodets utdata.

Én av følgende verdier: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
adruser

Bare list opp revisjoner av denne brukeren.

Type: bruker, av en av brukernavn, IP, interwikinavn (f.eks. "prefiks>Eksempelnavn") og bruker-ID (f.eks. «#12345»)
adrnamespace

Bare list opp sider i dette navnerommet.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
For å angi alle verdier, bruk *.
adrstart

Tidsstempelet opplistingen skal starte fra.

Kan kun brukes med adruser.
Type: tidsstempel (tillatte formater)
adrend

Tidsstempelet opplistingen skal slutte ved.

Kan kun brukes med adruser.
Type: tidsstempel (tillatte formater)
adrdir

Hvilken retning det skal listes opp:

newer
List opp de eldste først. Merk: adrstart må være før adrend.
older
List opp de nyeste først (standard). Merk: adrstart må være senere enn adrend.
Én av følgende verdier: newer, older
Standard: older
adrfrom

Start listen ved denne tittelen.

Kan ikke brukes med adruser.
adrto

Stopp opplistingen ved denne tittelen.

Kan ikke brukes med adruser.
adrprefix

Søk etter alle sidetitler som begynner med denne verdien.

Kan ikke brukes med adruser.
adrexcludeuser

Ikke list opp revisjoner av denne brukeren.

Kan ikke brukes med adruser.
Type: bruker, av en av brukernavn, IP, interwikinavn (f.eks. "prefiks>Eksempelnavn") og bruker-ID (f.eks. «#12345»)
adrtag

List bare opp revisjoner som er tagget med denne taggen.

adrcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

adrgeneratetitles

Når denne brukes som generator, generer titler i stedet for revisjons-ID-er.

Type: boolsk (detaljer)
Eksempler:
Lister opp de siste 50 slettede bidragene av brukeren Example.
api.php?action=query&list=alldeletedrevisions&adruser=Example&adrlimit=50 [åpne i sandkasse]
List opp de første 50 slettede revisjonene i hovednavnerommet.
api.php?action=query&list=alldeletedrevisions&adrdir=newer&adrnamespace=0&adrlimit=50 [åpne i sandkasse]

list=allfileusages (af)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

List opp all filbruk, inkludert ikke-eksisterende filer.

Parametre:
afcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

affrom

Tittelen til fila opplistingen skal begynne fra.

afto

Tittelen til fila opplistingen skal slutte ved.

afprefix

Søk etter alle filtitler som begynner med denne verdien.

afunique

Bare vis distinkte filtitler. Kan ikke brukes med afprops=ids. Når denne brukes som generator, gir målsider i stedet for kildesider.

Type: boolsk (detaljer)
afprop

Hvilken informasjon som skal inkluderes:

ids
Legger til side-ID-ene til sidene som bruker dem (kan ikke brukes med afunique).
title
Legger til filens tittel.
Verdier (separer med | eller alternativ): ids, title
Standard: title
aflimit

Hvor mange elementer som skal returneres totalt.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
afdir

Retningen det skal listes opp i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending

list=allimages (ai)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

List opp alle bilder i sekvens.

Parametre:
aisort

Egenskap det skal sorteres etter.

Én av følgende verdier: name, timestamp
Standard: name
aidir

Retningen det skal sorteres i.

Én av følgende verdier: ascending, descending, newer, older
Standard: ascending
aifrom

Bildetittelen opplistingen skal starte fra. Kan bare brukes med aisort=name.

aito

Bildetittelen opplistingen skal starte fra. Kan bare brukes med aisort=name.

aicontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

aistart

Tidsstempelet opplistingen skal starte fra. Kan bare brukes med aisort=timestamp.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
aiend

Tidsstempelet opplistingen skal slutte ved. Kan bare brukes med aisort=timestamp.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
aiprop

Hvilken filinformasjon som skal hentes:

timestamp
Legger til tidsstempelet til den opplastede versjonen.
user
Legger til brukeren som lastet opp hver filversjon. Hvis brukeren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen userhidden returnert.
userid
Legger til ID-en til brukeren som lastet opp hver filversjon. Hvis brukeren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen userhidden returnert.
comment
Versjonens kommentar. Hvis kommentaren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen commenthidden returnert.
parsedcomment
Tolk versjonens kommentar. Hvis kommentaren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen commenthidden returnert.
canonicaltitle
Legger til filas kanoniske tittel. Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
url
Gir URL-en til fila og beskrivelsessiden. Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
size
Legger til størrelsen til fila i byte og høyden, bredden og sideantallet (hvis det gjelder).
dimensions
Alias for størrelse.
sha1
Legger til SHA-1-hash for fila. Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
mime
Legger til filas MIME-type. Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
mediatype
Legger til medietypen til fila. Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
metadata
Legger til Exif-metadata for filas versjon. Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
commonmetadata
Lister opp filformatets generiske metadata for filas versjon. Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
extmetadata
Lister opp formaterte metadata kombinert fra flere kilder. Resultatene er formatert som HTML. Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
bitdepth
Legger til bitdybden til versjonen. Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
badfile
Legger til hvorvidt fila ligger i MediaWiki:Bad image list
Verdier (separer med | eller alternativ): badfile, bitdepth, canonicaltitle, comment, commonmetadata, dimensions, extmetadata, mediatype, metadata, mime, parsedcomment, sha1, size, timestamp, url, user, userid
Standard: timestamp|url
aiprefix

Søk etter alle bildetitler som begynner med denne verdien. Kan bare rbukes med aisort=name.

aiminsize

Begrens til bilder med minst dette antallet byte.

Type: heltall
aimaxsize

Begrens til bilder med minst dette antallet byte.

Type: heltall
aisha1

SHA1-hash for bildet. Setter til side aisha1base36.

aisha1base36

SHA1-hash av bildet i base 36 (brukes i MediaWiki).

aiuser

Returner bare filer lastet opp av denne brukeren. Kan kun brukes med aisort=timestamp. Kan ikke brukes med aifilterbots.

Type: bruker, av en av brukernavn, IP, interwikinavn (f.eks. "prefiks>Eksempelnavn") og bruker-ID (f.eks. «#12345»)
aifilterbots

Hvordan opplastinger av roboter skal filtreres. Kan kun brukes med aisort=timestamp. Kan ikke brukes sammen med aiuser.

Én av følgende verdier: all, bots, nobots
Standard: all
aimime

Hvilke MIME-typer det skal søkes etter, f.eks. image/jpeg.

Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
ailimit

Hvor mange bilder som skal returneres totalt.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
Eksempler:
Viser en liste over filer som begynner med bokstaven B.
api.php?action=query&list=allimages&aifrom=B [åpne i sandkasse]
Viser en liste over nylig opplastede filer på samme måte som Special:NewFiles.
api.php?action=query&list=allimages&aiprop=user|timestamp|url&aisort=timestamp&aidir=older [åpne i sandkasse]
Viser en liste over filer med MIME-typen image/png eller image/gif
api.php?action=query&list=allimages&aimime=image/png|image/gif [åpne i sandkasse]
Viser informasjon om 4 filer fra og med bokstaven T.
api.php?action=query&generator=allimages&gailimit=4&gaifrom=T&prop=imageinfo [åpne i sandkasse]
 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

List opp alle lenker som peker til et gitt navnerom.

Parametre:
alcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

alfrom

Tittelen til lenka det skal listes opp fra.

alto

Tittelen til lenka det skal listes opp til.

alprefix

Søk etter alle lenkede titler som begynner med denne verdien.

alunique

Bare vis distinkte lenkede titler. Kan ikke brukes med alprops=ids. Når denne brukes som generator gir den målsidene i stedet for kildesidene.

Type: boolsk (detaljer)
alprop

Hvilken informasjon som skal inkluderes:

ids
Legger til side-ID-en til den lenkede siden (kan ikke brukes med alunique).
title
Legger til tittelen til lenka.
Verdier (separer med | eller alternativ): ids, title
Standard: title
alnamespace

Navnerommet som skal listes opp.

Én av følgende verdier: -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
Standard: 0
allimit

Hvor mange elementer som skal returneres totalt.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
aldir

Retningen det skal listes i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
Eksempler:
List lenkede titler, inkludert de som mangler, med side-ID-ene de kommer fra, fra og med B.
api.php?action=query&list=alllinks&alfrom=B&alprop=ids|title [åpne i sandkasse]
List opp unike lenkede titler.
api.php?action=query&list=alllinks&alunique=&alfrom=B [åpne i sandkasse]
Henter alle lenkede titler og markerer de som mangler.
api.php?action=query&generator=alllinks&galunique=&galfrom=B [åpne i sandkasse]
Hent sider som inneholder lenkene.
api.php?action=query&generator=alllinks&galfrom=B [åpne i sandkasse]

list=allpages (ap)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

List opp alle sider i sekvens i et gitt navnerom.

Parametre:
apfrom

Sidetittelen opplistingen skal starte fra.

apcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

apto

Sidetittelen opplistingen skal slutte ved.

apprefix

Søk etter alle sidetitler som begynner med denne verdien.

apnamespace

Navnerommet som skal listes opp.

Én av følgende verdier: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
Standard: 0
apfilterredir

Hvilke sider som skal listes opp.

Én av følgende verdier: all, nonredirects, redirects
Standard: all
apminsize

Begrens til sider med dette antallet byte.

Type: heltall
apmaxsize

Begrens til sider med maksimalt dette antallet byte.

Type: heltall
apprtype

Begrens til beskyttede sider.

Verdier (separer med | eller alternativ): edit, move, upload
apprlevel

Filtrer beskyttelser basert på beskyttelsesnivå (må brukes med parameteren apprtype=).

Verdier (separer med | eller alternativ): Kan være tom, eller autoconfirmed, sysop
apprfiltercascade

Filtrer beskyttelser basert på forplantning (ignoreres når apprtype ikke er satt).

Én av følgende verdier: all, cascading, noncascading
Standard: all
aplimit

Hvor mange sider som skal returneres totalt.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
apdir

Retningen det skal listes opp i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
apfilterlanglinks

Filtrer basert på hvorvidt en side har språklenker. Merk at dette ikke tar hensyn til språklenker lagt til av utvidelser.

Én av følgende verdier: all, withlanglinks, withoutlanglinks
Standard: all
apprexpiry

Hvilket beskyttelsesutløp siden skal filtreres på:

indefinite
Hent bare sider med ubestemt beskyttelsesutløp.
definite
Hent bare sider med et spesifikt beskyttelsesutløp.
all
Hent sider med alle typer beskyttelsesutløp.
Én av følgende verdier: all, definite, indefinite
Standard: all
Eksempler:
Vis en liste over sider som begynner med bokstaven B.
api.php?action=query&list=allpages&apfrom=B [åpne i sandkasse]
Vis informasjon om 4 sider som begynner med bokstaven T.
api.php?action=query&generator=allpages&gaplimit=4&gapfrom=T&prop=info [åpne i sandkasse]
Vis innholdet til de to første ikke-omdirigeringssidene som begynner med Re.
api.php?action=query&generator=allpages&gaplimit=2&gapfilterredir=nonredirects&gapfrom=Re&prop=revisions&rvprop=content [åpne i sandkasse]

list=allredirects (ar)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Lister opp alle omdirigeringer til et navnerom.

Parametre:
arcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

arfrom

Tittelen til omdirigeringen det skal listes opp fra.

arto

Tittelen til omdirigeringen det skal listes opp til.

arprefix

Søk etter alle målsider som begynner med denne verdien.

arunique

Bare vis distinkte målsider. Kan ikke brukes med arprop=ids|fragment|interwiki. Når denne brukes som generator returneres målsider i stedet for kildesider.

Type: boolsk (detaljer)
arprop

Hvilken informasjon som skal inkluderes:

ids
Legger til side-ID-en til den omdirigerende siden (kan ikke brukes med arunique).
title
Legger til tittelen til omdirigeringen.
fragment
Legger til fragmentet fra omdirigeringen, om det er et (kan ikke brukes med arunique).
interwiki
Legger til interwikiprefikset fra omdirigeringen, om det er et (kan ikke brukes med arunique).
Verdier (separer med | eller alternativ): fragment, ids, interwiki, title
Standard: title
arnamespace

Navnerommet som skal listes opp.

Én av følgende verdier: -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
Standard: 0
arlimit

Hvor mange elementer som skal returneres totalt.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
ardir

Retningen det skal listes opp i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
Eksempler:
List opp målsider, inkludert de som mangler, med side-ID-ene de kommer fra, begynner på B.
api.php?action=query&list=allredirects&arfrom=B&arprop=ids|title [åpne i sandkasse]
List opp unike målsider.
api.php?action=query&list=allredirects&arunique=&arfrom=B [åpne i sandkasse]
Henter alle målsider, markerer de som mangler.
api.php?action=query&generator=allredirects&garunique=&garfrom=B [åpne i sandkasse]
Henter sider som inneholder omdirigeringene.
api.php?action=query&generator=allredirects&garfrom=B [åpne i sandkasse]

list=allrevisions (arv)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

List opp alle revisjoner.

Parametre:
arvprop

Hvilke egenskaper som skal hentes for hver revisjon:

ids
ID-en til revisjonen.
flags
Revisjonsflagg (mindre endring).
timestamp
Tidsstempelet til revisjonen.
user
Brukeren som lagde revisjonen. Hvis brukeren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen userhidden returnert.
userid
Bruker-ID-en til brukeren som lagde revisjonen. Hvis brukeren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen userhidden returnert.
size
Lengden til revisjonen i byte.
slotsize
Lengden til hver revisjonsspalte i byte.
sha1
Revisjonens SHA-1 (base 16). Hvis innholdet har blitt revisjonsslettet blir egenskapen sha1hidden returnert.
slotsha1
Hver revisjonsspaltes SHA-1 (base 16). Hvis innholdet har blitt revisjonsslettet blir egenskapen sha1hidden returnert.
contentmodel
Innholdsmodell-ID-en til hver revisjonsspalte.
comment
Revisjonens brukerkommentar. Hvis kommentaren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen commenthidden returnert.
parsedcomment
Revisjonens brukerkommentar tolket. Hvis kommentaren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen commenthidden returnert.
content
Hver revisjonsspaltes innhold. Hvis innholdet har blitt revisjonsslettet blir egenskapen texthidden returnert.
tags
Revisjonens tagger.
roles
List opp innholdsspalteroller som ekisterer i revisjonen.
parsetree
Utgått. Bruk action=expandtemplates eller action=parse i stedet. XML-tolkingstreet til revisjonsinnholdet (krever innholdsmodellen wikitext).
Verdier (separer med | eller alternativ): comment, content, contentmodel, flags, ids, parsedcomment, roles, sha1, size, slotsha1, slotsize, tags, timestamp, user, userid, parsetree
Standard: ids|timestamp|flags|comment|user
arvslots

Hvilke revisjonsspalter data skal returneres for, når spalterelaterte egenskaper inkluderes i arvprops. Hvis denne omgås vil data fra spalten main returneres i bakoverkompatibelt format.

Verdier (separer med | eller alternativ): main
For å angi alle verdier, bruk *.
arvlimit

Begrens hvor mange revisjoner som skal returneres.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
arvexpandtemplates
Utgått.

Bruk action=expandtemplates i stedet. Utvid maler i revisjonsinnholdet (krever arvprop=content).

Type: boolsk (detaljer)
arvgeneratexml
Utgått.

Bruk action=expandtemplates eller action=parse i stedet. Genere XML-tolkingstre for revisjonsinnholdet (krever arvprop=content).

Type: boolsk (detaljer)
arvparse
Utgått.

Bruk action=parse i stedet. Tolk revisjonsinnholdet (krever arvprop=content). Av ytelsesårsaker begrenses arvlimit til 1 hvis dette alternativet brukes.

Type: boolsk (detaljer)
arvsection

Bare hent innholdet til dette seksjonsnummeret.

arvdiffto
Utgått.

Bruk action=compare i stedet. Revisjons-ID-en å sammenligne hver revisjon med. Bruk prev, next og cur for forrige, neste og nåværende revisjon respektivt.

arvdifftotext
Utgått.

Bruk action=compare i stedet. Teksten å sammenligne hver revisjon med. Viser bare forskjeller for et begrenset antall revisjoner. Overstyrer arvdiffto. Hvis arvsection er satt vil bare den seksjonen sammenlignes med denne teksten.

arvdifftotextpst
Utgått.

Bruk action=compare i stedet. Utfør en førlagringstransformering på teksten før den sammenlignes. Bare gyldig når den brukes med arvdifftotext.

Type: boolsk (detaljer)
arvcontentformat
Utgått.

Serialiseringsformat brukt for arvdifftotext og forventet for innhlodets utdata.

Én av følgende verdier: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
arvuser

List bare opp revisjoner av denne brukeren.

Type: bruker, av en av brukernavn, IP, interwikinavn (f.eks. "prefiks>Eksempelnavn") og bruker-ID (f.eks. «#12345»)
arvnamespace

List kun opp sider i dette navnerommet.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
For å angi alle verdier, bruk *.
arvstart

Tidsstempelet opplistingen skal starte fra.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
arvend

Tidsstempelet opplistingen skal slutte ved.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
arvdir

Hvilken retning det skal listes opp:

newer
List opp de eldste først. Merk: arvstart må være før arvend.
older
List opp de nyeste først (standard). Merk: arvstart må være senere enn arvend.
Én av følgende verdier: newer, older
Standard: older
arvexcludeuser

Ikke list opp revisjoner av denne brukeren.

Type: bruker, av en av brukernavn, IP, interwikinavn (f.eks. "prefiks>Eksempelnavn") og bruker-ID (f.eks. «#12345»)
arvcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

arvgeneratetitles

Når denne brukes som generator, generer titler i stedet for revisjons-ID-er.

Type: boolsk (detaljer)
Eksempler:
List opp de siste 50 bidragene fra brukeren Example.
api.php?action=query&list=allrevisions&arvuser=Example&arvlimit=50 [åpne i sandkasse]
List opp de første 50 revisjonene i et navnerom.
api.php?action=query&list=allrevisions&arvdir=newer&arvlimit=50 [åpne i sandkasse]

list=alltransclusions (at)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

List opp transklusjoner (sider som bygges inn med {{x}}), inkludert ikke-eksisterende.

Parametre:
atcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

atfrom

Tittelen til transklusjonen opplistingen skal starte fra.

atto

Tittelen til transklusjonen opplistingen skal slutte ved.

atprefix

Søk etter alle transkluderte titler som begynner med denne verdien.

atunique

Bare vis distinkte transkluderte titler. Kan ikke brukes med atprop=ids. Når denne brukes som generator gis målsidene i stedet for kildesidene.

Type: boolsk (detaljer)
atprop

Hvilken informasjon som skal inkluderes:

ids
Legger til side-ID-en til siden som transkluderer (kan ikke brukes med atunique).
title
Legger til tittelen på transklusjonen.
Verdier (separer med | eller alternativ): ids, title
Standard: title
atnamespace

Navnerommet som skal listes opp.

Én av følgende verdier: -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
Standard: 10
atlimit

Hvor mange elementer som skal returneres totalt.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
atdir

Retningen det skal listes opp i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
Eksempler:
List opp transkluderte titler, inkludert de som mangler, med side-ID-ene de kommer fra, fra og med B.
api.php?action=query&list=alltransclusions&atfrom=B&atprop=ids|title [åpne i sandkasse]
List opp unike transkluderte titler.
api.php?action=query&list=alltransclusions&atunique=&atfrom=B [åpne i sandkasse]
Henter alle transkluderte titler, og markerer de som mangler.
api.php?action=query&generator=alltransclusions&gatunique=&gatfrom=B [åpne i sandkasse]
Henter sider som inneholder transklusjoner.
api.php?action=query&generator=alltransclusions&gatfrom=B [åpne i sandkasse]

list=allusers (au)

List opp alle registrerte brukere.

Parametre:
aufrom

Brukernavnet opplistingen skal starte fra.

auto

Brukernavnet opplistingen skal slutte ved.

auprefix

Søk etter alle brukere som begynner med denne verdien.

audir

Retningen det skal sorteres i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
augroup

Bare inkluder brukere i de gitte gruppene.

Verdier (separer med | eller alternativ): bot, bureaucrat, interface-admin, suppress, sysop, widgeteditor
auexcludegroup

Ekskluder brukere i de gitte gruppene.

Verdier (separer med | eller alternativ): bot, bureaucrat, interface-admin, suppress, sysop, widgeteditor
aurights

Bare inkluder brukere med de gitte rettigheten. Inluderer ikke rettigheter gitt av implisitte eller autoforfremmede grupper som *, user eller autoconfirmed.

Verdier (separer med | eller alternativ): apihighlimits, applychangetags, autoconfirmed, autocreateaccount, autopatrol, bigdelete, block, blockemail, bot, browsearchive, changetags, createaccount, createclass, createpage, createtalk, delete, deletechangetags, deletedhistory, deletedtext, deletelogentry, deleterevision, edit, editcontentmodel, editinterface, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmyusercss, editmyuserjs, editmyuserjson, editmyuserjsredirect, editmywatchlist, editprotected, editrestrictedfields, editsemiprotected, editsitecss, editsitejs, editsitejson, editusercss, edituserjs, edituserjson, editwidgets, hideuser, import, importupload, ipblock-exempt, managechangetags, markbotedits, masseditregex, mergehistory, minoredit, move, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, movefile, multipageedit, nominornewtalk, noratelimit, oathauth-api-all, oathauth-disable-for-user, oathauth-enable, oathauth-verify-user, oathauth-view-log, override-export-depth, pagelang, patrol, patrolmarks, protect, purge, read, reupload, reupload-own, reupload-shared, rollback, sendemail, siteadmin, suppressionlog, suppressredirect, suppressrevision, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload, upload_by_url, userrights, userrights-interwiki, viewedittab, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, viewsuppressed, writeapi
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
auprop

Hvilken informasjon som skal inkluderes:

blockinfo
Legger til informasjon om en gjeldende blokkering av brukeren.
groups
Lister opp grupper brukeren er i. Dette bruker flere tjenerressurser og kan returnere færre resultater enn grensa.
implicitgroups
Lister opp alle grupper brukeren automatisk er med i.
rights
Lister opp rettigheter brukeren har.
editcount
Legger til redigeringstelleren til brukeren.
registration
Legger til tidsstempelet for når brukeren ble registrert, om tilgjengelig (kan være blank).
centralids
Legger til sentrale ID-er og tilkoblingsstatus for brukeren.
Verdier (separer med | eller alternativ): blockinfo, centralids, editcount, groups, implicitgroups, registration, rights
aulimit

Hvor mange brukernavn som skal returneres.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
auwitheditsonly

List bare opp brukere som har gjort redigeringer.

Type: boolsk (detaljer)
auactiveusers

List bare opp brukere som har vært aktiv de siste 30 dagene.

Type: boolsk (detaljer)
auattachedwiki

Med auprop, indiker også hvorvidt brukeren er tilkoblet med wikien som identifiseres av denne ID-en.

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Finn alle sider som lenker til den gitte siden.

Parametre:
bltitle

Tittel det skal søkes etter. Kan ikke brukes sammen med blpageid.

blpageid

Side-ID det skal søkes etter. Kan ikke brukes sammen med bltitle.

Type: heltall
blcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

blnamespace

Navnerommet som skal listes opp.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
For å angi alle verdier, bruk *.
bldir

Retningen det skal listes opp i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
blfilterredir

Hvordan omdirigeringer skal filtreres. Hvis den er satt til nonredirects når blredirect er slått av vil dette kun gjelde det andre nivået.

Én av følgende verdier: all, nonredirects, redirects
Standard: all
bllimit

Hvor mange sider som skal returneres totalt. Hvis blredirect er slått på gjelder grensa hvert nivå separat (som betyr at opptil 2 * bllimit resultater kan returneres).

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
blredirect

Hvis siden som lenker er en omdirigering, finn alle sider som lenker til omdirigeringen også. Maksimumsgrense halveres.

Type: boolsk (detaljer)

list=blocks (bk)

List opp alle blokkerte brukere og IP-adresser.

Parametre:
bkstart

Tidsstempelet opplistingen skal starte fra.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
bkend

Tidsstempelet opplistingen skal slutte ved.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
bkdir

Hvilken retning det skal listes opp:

newer
List opp de eldste først. Merk: bkstart må være før bkend.
older
List opp de nyeste først (standard). Merk: bkstart må være senere enn bkend.
Én av følgende verdier: newer, older
Standard: older
bkids

Liste ovre blokkerings-ID-er som skal listes (valgfritt).

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
bkusers

Liste over brukere det skal søkes etter (valgfritt).

Type: liste over brukere, av en av brukernavn, IP og IP-intervall
Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
bkip

Hent alle blokkeringer som gjelder denne IP-adressa eller dette CIDR-intervallet, inkludert intervallblokkeringer. Kan ikke brukes sammen med bkusers. CIDR-intervaller større enn IPv4/16 eller IPv6/19 godtas ikke.

bklimit

Maksimalt antall blokkeringer som skal listes opp.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
bkprop

Hvilke egenskaper som skal hentes:

id
Legger til blokkeringens ID.
user
Legg til brukernavnet til den blokkerte brukeren.
userid
Legger til bruker-ID-en til den blokkerte brukeren.
by
Legger til brukernavnet til brukeren som utførte blokkeringen.
byid
Legger til bruker-ID-en til brukeren som utførte blokkeringen.
timestamp
Legger til tidsstempelet for når blokkeringen ble utført.
expiry
Legger til tidsstempelet for når blokkeringen løper ut.
reason
Legger til årsaken som ble gitt for blokkeringen.
range
Legger til intervallet til IP-adressene som omfattes av blokkeringen.
flags
Tagger blokkeringen med (autoblock, anononly, osv.).
restrictions
Legger til de delvise blokkeringsrestriksjonene hvil blokkeringen ikke gjelder hele nettstedet.
Verdier (separer med | eller alternativ): by, byid, expiry, flags, id, range, reason, restrictions, timestamp, user, userid
Standard: id|user|by|timestamp|expiry|reason|flags
bkshow

Vis bare elementer som imøtekommer disse kriteriene. For å for eksempel se bare blokkeringer på IP-adresser på ubestemt tid, sett bkshow=ip|!temp.

Verdier (separer med | eller alternativ): !account, !ip, !range, !temp, account, ip, range, temp
bkcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

Eksempler:
List opp blokkeringer.
api.php?action=query&list=blocks [åpne i sandkasse]
List opp blokkeringer av brukerne Alice og Bob.
api.php?action=query&list=blocks&bkusers=Alice|Bob [åpne i sandkasse]

list=categorymembers (cm)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

List opp alle sider i en gitt kategori.

Parametre:
cmtitle

Hvilken kategori som skal gås gjennom. Må inkludere prefikset Kategori:. Kan ikke brukes sammen med cmpageid.

cmpageid

Side-ID-en til kategorien som skal gås gjennom. Kan ikke brukes sammen med cmtitle.

Type: heltall
cmprop

Hvilken informasjon som skal inkluderes:

ids
Legger til side-ID-en.
title
Legger til tittel- og navneroms-ID-en til siden.
sortkey
Legger til sorteringsnøkkelen for sortering i kategorien (heksadesimal streng).
sortkeyprefix
Legger til sorteringsnøkkelprefikset for sortering i kategorien (menneskeleselig del av sorteringsnøkkelen).
type
Legger til typen siden har blitt kategorisert som (page, subcat eller file).
timestamp
Legger til tidsstempelet for når siden ble inkludert.
Verdier (separer med | eller alternativ): ids, sortkey, sortkeyprefix, timestamp, title, type
Standard: ids|title
cmnamespace

Bare inkluder sider i disse navnerommene. Merk at cmtype=subcat eller cmtype=file kan brukes i stedet for cmnamespace=14 eller 6.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
For å angi alle verdier, bruk *.
cmtype

Hvilken type kategorimedlemmer som skal inkluderes. Ignoreres når cmsort=timestamp er satt.

Verdier (separer med | eller alternativ): file, page, subcat
Standard: page|subcat|file
cmcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

cmlimit

Maksimalt antall sider som skal returneres.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
cmsort

Egenskap det skal sorteres etter.

Én av følgende verdier: sortkey, timestamp
Standard: sortkey
cmdir

Hvilken retning det skal sorteres i.

Én av følgende verdier: asc, ascending, desc, descending, newer, older
Standard: ascending
cmstart

Tidsstempel det skal listes opp fra. Kan bare brukes med cmsort=timestamp.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
cmend

Tidsstempel det skal listes opp til. Kan bare brukes med cmsort=timestamp.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
cmstarthexsortkey

Sorteringsnøkkel det skal listes opp fra, som returnert av cmprop=sortkey. Kan bare brukes med cmsort=sortkey.

cmendhexsortkey

Sorteringsnøkkel det skal listes opp til, som returnert av cmprop=sortkey. Kan bare brukes med cmsort=sortkey.

cmstartsortkeyprefix

Sorteringsnøkkelprefiks det skal listes opp fra. Kan bare brukes med cmsort=sortkey. Overstyrer cmstarthexsortkey.

cmendsortkeyprefix

Sorteringsnøkkelprefiks opplistingen skal avsluttes foran (ikke ved; hvis denne verdien finnes blir den ikke inkludert!). Kan bare brukes med cmsort=sortkey. Overstyrer cmendhexsortkey.

cmstartsortkey
Utgått.

Bruk cmstarthexsortkey i stedet.

cmendsortkey
Utgått.

Bruk cmendhexsortkey i stedet.

list=deletedrevs (dr)

 • Modulen er foreldet.
 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

List opp slettede revisjoner.

Opererer i tre moduser:

 1. List opp slettede revisjoner for den gitte siden, sortert etter tidsstempel.
 2. List opp slettede bidrag for den gitte brukeren, sortert etter tidsstempel (ingen titler angitt).
 3. List opp alle slettede revisjoner i det gitte navnerommet, sortert etter tittel og tidsstempel (ingen titler angitt, druser ikke satt).

Visse parametre gjelder kun noen av modusene og ignoreres i andre.

Parametre:
drstart

Tidsstempelet opplistingen skal starte fra.

Moduser: 1, 2
Type: tidsstempel (tillatte formater)
drend

Tidsstempelet opplistingen skal slutte ved.

Moduser: 1, 2
Type: tidsstempel (tillatte formater)
drdir

Hvilken retning det skal listes opp:

newer
List opp de eldste først. Merk: drstart må være før drend.
older
List opp de nyeste først (standard). Merk: drstart må være senere enn drend.
Moduser: 1, 3
Én av følgende verdier: newer, older
Standard: older
drfrom

Stopp opplistingen ved denne tittelen.

Modus: 3
drto

Stopp opplistingen ved denne tittelen.

Modus: 3
drprefix

Søk etter alle sidetitler som begynner med denne verdien.

Modus: 3
drunique

List opp bare én revisjon for hver side.

Modus: 3
Type: boolsk (detaljer)
drnamespace

Bare list opp sider i dette navnerommet.

Modus: 3
Én av følgende verdier: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
Standard: 0
drtag

List opp bare revisjoner tagget med denne taggen.

druser

Bare list opp revisjoner av denne brukeren.

Type: bruker, av en av brukernavn, IP, interwikinavn (f.eks. "prefiks>Eksempelnavn") og bruker-ID (f.eks. «#12345»)
drexcludeuser

Ikke list opp revisjoner av denne brukeren.

Type: bruker, av en av brukernavn, IP, interwikinavn (f.eks. "prefiks>Eksempelnavn") og bruker-ID (f.eks. «#12345»)
drprop

Hvilke egenskaper som skal hentes:

revid
Legger til revisjons-ID-ene til den slettede revisjonen.
parentid
Legger til revisjon-ID-en til den forrige revisjonen til siden.
user
Legger til brukeren som opprettet revisjonen.
userid
Legger til bruker-ID-en til brukeren som opprettet revisjonen.
comment
Legger til revisjonens kommentar.
parsedcomment
Legger til den tolkede kommentaren til revisjonen.
minor
Tagger hvorvidt revisjonen er en mindre endring.
len
Legger til lengden (i byte) til revisjonen.
sha1
Legger til revisjonens SHA-1 (base 16).
content
Legger til revisjonens innhold.
token
Foreldet. Gir redigeringsnøkkelen.
tags
Tagger for revisjonen.
Verdier (separer med | eller alternativ): comment, content, len, minor, parentid, parsedcomment, revid, sha1, tags, token, user, userid
Standard: user|comment
drlimit

Maksimalt antall revisjoner som skal listes opp.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
drcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

Eksempler:
Lister opp de siste slettede revisjonene til sidene Main Page og Talk:Main Page, med innhold (modus 1).
api.php?action=query&list=deletedrevs&titles=Main%20Page|Talk:Main%20Page&drprop=user|comment|content [åpne i sandkasse]
Lister opp de siste 50 slettede bidragene av Bob (modus 2).
api.php?action=query&list=deletedrevs&druser=Bob&drlimit=50 [åpne i sandkasse]
List opp de 50 første slettede revisjonene i hovednavnerommet (modus 3).
api.php?action=query&list=deletedrevs&drdir=newer&drlimit=50 [åpne i sandkasse]
List opp de 50 første slettede sidene i navnerommet Diskusjon (modus 3).
api.php?action=query&list=deletedrevs&drdir=newer&drlimit=50&drnamespace=1&drunique= [åpne i sandkasse]

list=embeddedin (ei)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Finn alle sider som bygger inn (transkluderer) den gitte tittelen.

Parametre:
eititle

Tittel det skal søkes i. Kan ikke brukes sammen med eipageid.

eipageid

Side-ID det skal søkes i. Kan ikke brukes sammen med eititle.

Type: heltall
eicontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

einamespace

Navnerommet som skal listes opp.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
For å angi alle verdier, bruk *.
eidir

Retningen det skal listes opp i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
eifilterredir

Hvordan omdirigeringer skal filtreres.

Én av følgende verdier: all, nonredirects, redirects
Standard: all
eilimit

Hvor mange sider som skal returneres totalt.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10

list=exturlusage (eu)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

List opp sider som inneholder en gitt URL.

Parametre:
euprop

Hvilken informasjon som skal inkluderes:

ids
Legger til sidens ID.
title
Legger til tittel- og navneroms-ID-en til siden.
url
Legger til URL-en brukt i siden.
Verdier (separer med | eller alternativ): ids, title, url
Standard: ids|title|url
eucontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

euprotocol

URLens protokoll. Hvis denne er tom og euquery er satt er protokollen http. La både denne og euquery være tomme for å liste opp alle eksterne lenker.

Én av følgende verdier: Kan være tom, eller bitcoin, ftp, ftps, geo, git, gopher, http, https, irc, ircs, magnet, mailto, mms, news, nntp, redis, sftp, sip, sips, sms, ssh, svn, tel, telnet, urn, worldwind, xmpp
Standard: (tom)
euquery

Søkestreng uten protokoll. Se Special:LinkSearch. La denne være tom for å liste opp alle eksterne lenker.

eunamespace

Sidenavnerommene som skal listes opp.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
For å angi alle verdier, bruk *.
eulimit

Hvor mange sider som skal returneres.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
euexpandurl

Utvid protokollrelative URL-er med den kanoniske protokollen.

Type: boolsk (detaljer)

list=filearchive (fa)

List opp alle slettede filer i sekvens.

Parametre:
fafrom

Bildetittelen opplistingen skal starte fra.

fato

Bildetittelen opplistingen skal slutte ved.

faprefix

Søk etter alle bildetitler som begynner med denne verdien.

fadir

Retningen det skal listes opp i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
fasha1

SHA1-hash for bildet. Overstyrer fasha1base36.

fasha1base36

SHA1-hash for bildet i base 36 (brukt i MediaWiki).

faprop

Hvilken bildeinformasjon som skal hentes:

sha1
Legger til SHA-1-hash for bildet.
timestamp
Legger til tidsstempelet til den opplastede versjonen.
user
Legger til brukeren som opplasted den versjonen av bildet.
size
Legger til størrelsen til bildet i byte og høyden, bredden og sideantallet (hvis det gjelder).
dimensions
Alias for størrelse.
description
Legger til beskrivelsen til bildeversjonen.
parseddescription
Tolk beskrivelsen av versjonen.
mime
Legger til bildets MIME-type
mediatype
Legger til medietypen til bildet.
metadata
Lister opp Exif-metadata for den versjonen av bildet.
bitdepth
Legger til bitdybden til versjonen.
archivename
Legger til filnavnet til den arkiverte versjonen for versjoner som ikke er den nyeste.
Verdier (separer med | eller alternativ): archivename, bitdepth, description, dimensions, mediatype, metadata, mime, parseddescription, sha1, size, timestamp, user
Standard: timestamp
falimit

Hvor mange bilder som skal returneres totalt.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
facontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

Eksempel:
Viser en liste over alle slettede filer.
api.php?action=query&list=filearchive [åpne i sandkasse]

list=imageusage (iu)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Finn alle sider som bruker den gitte bildetittelen.

Parametre:
iutitle

Tittel det skal søkes i. Kan ikke brukes sammen med iupageid.

iupageid

Side-ID det skal søkes i. Kan ikke brukes sammen med iutitle.

Type: heltall
iucontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

iunamespace

Navnerommet som skal listes opp.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
For å angi alle verdier, bruk *.
iudir

Retningen det skal listes opp i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
iufilterredir

Hvordan omdirigeringer skal filtreres. Hvis den er satt til nonredirects mens iuredirect er slått på gjelder dette kun det andre nivået.

Én av følgende verdier: all, nonredirects, redirects
Standard: all
iulimit

Hvor mange sider som skal returneres totalt. Hvis iuredirect er slått på gjelder grensa hvert nivå separat (som betyr at opptil 2 * iulimit resultater kan returneres).

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
iuredirect

Hvis siden som lenker er en omdirigering, finn alle sider som lenker til omdirigeringen også. Maksimumsgrense halveres.

Type: boolsk (detaljer)
 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Finn alle sider som lenker til den gitte interwikilenka.

Kan brukes for å finne alle lenker med et prefiks, eller lenker til en tittel (med et gitt prefiks). Å ikke bruke noen parametere er så å si det samme som «alle interwikilenker».

Parametre:
iwblprefix

Interwikiprefiks.

iwbltitle

Interwikilenke det skal søkes etter. Må brukes med iwblblprefix.

iwblcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

iwbllimit

Hvor mange sider som skal returneres totalt.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
iwblprop

Hvilke egenskaper som skal hentes:

iwprefix
Legger til prefikset til interwikien.
iwtitle
Legger til tittelen til interwikien.
Verdier (separer med | eller alternativ): iwprefix, iwtitle
Standard: (tom)
iwbldir

Retningen det skal listes opp i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Finn alle sider som lenker til den gitte språklenka.

Kan brukes for å finne alle lenker med en språkkode, eller alle lenker til en tittel (med et gitt språk). Å bruke ingen av parameterne er så å si det samme som «alle språklenker».

Merk at dette ikke tar hensyn til språklenker som legges til av utvidelser.

Parametre:
lbllang

Språket for språklenka.

lbltitle

Språklenke det skal søkes etter. Må brukes med lbllang.

lblcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

lbllimit

Hvor mange sider som skal returneres totalt.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
lblprop

Hvilke egenskaper som skal hentes:

lllang
Legger til språkkoden til språklenka.
lltitle
Legger til tittelen til språklenka.
Verdier (separer med | eller alternativ): lllang, lltitle
Standard: (tom)
lbldir

Retningen det skal listes opp i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending

list=logevents (le)

Hent oppføringer fra logger.

Parametre:
leprop

Hvilke egenskaper som skal hentes:

ids
Legger til ID-en til loggoppføringen.
title
Legger til tittelen på siden i loggoppføringen.
type
Legger til typen loggoppføring.
user
Legger til brukeren som er ansvarlig for loggoppføringen.
userid
Legger til bruker-ID-en som var ansvarlig for loggoppføringen.
timestamp
Legger til tidsstempelet for loggoppføringen.
comment
Legger til kommentaren til loggoppføringen.
parsedcomment
Legger til den parsede kommentaren til loggoppføringen.
details
Lister opp ekstra detaljer om loggoppføringen.
tags
List opp tagger for logghendelsen.
Verdier (separer med | eller alternativ): comment, details, ids, parsedcomment, tags, timestamp, title, type, user, userid
Standard: ids|title|type|user|timestamp|comment|details
letype

Filtrer loggoppføringer til kun denne typen.

Én av følgende verdier: Kan være tom, eller block, contentmodel, create, delete, import, managetags, merge, move, newusers, oath, patrol, protect, rights, suppress, tag, upload
leaction

Filtrer logghandlinger til kun denne handlingen. Overstyrer letype. I listen over mulige verdier kan verdier med jokertegnet stjerne, som action/* ha forskjellige strenger etter skråstreken.

Én av følgende verdier: block/block, block/reblock, block/unblock, contentmodel/change, contentmodel/new, create/create, delete/delete, delete/delete_redir, delete/event, delete/restore, delete/revision, import/interwiki, import/upload, managetags/activate, managetags/create, managetags/deactivate, managetags/delete, merge/merge, move/move, move/move_redir, newusers/autocreate, newusers/byemail, newusers/create, newusers/create2, newusers/newusers, oath/*, patrol/autopatrol, patrol/patrol, protect/modify, protect/move_prot, protect/protect, protect/unprotect, rights/autopromote, rights/rights, suppress/block, suppress/delete, suppress/event, suppress/reblock, suppress/revision, tag/update, upload/overwrite, upload/revert, upload/upload
lestart

Tidsstempelet opplistingen skal starte fra.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
leend

Tidsstempelet opplistingen skal slutte ved.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
ledir

Hvilken retning det skal listes opp:

newer
List opp de eldste først. Merk: lestart må være før leend.
older
List opp de nyeste først (standard). Merk: lestart må være senere enn leend.
Én av følgende verdier: newer, older
Standard: older
leuser

Filtrer oppføringer til de som er gjort av den gitte brukeren.

Type: bruker, av en av brukernavn, IP, interwikinavn (f.eks. "prefiks>Eksempelnavn") og bruker-ID (f.eks. «#12345»)
letitle

Filtrer oppføringer til de som er relatert til ei side.

lenamespace

Filtrer oppføringer til de i det gitte navnerommet.

Én av følgende verdier: -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
leprefix

Filtrer oppføringer som starter med dette prefikset.

letag

List bare opp oppføringer som er tagget med denne taggen.

lelimit

Hvor mange oppføringer som skal returneres.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
lecontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

Eksempel:
List opp nylige loggoppføringer.
api.php?action=query&list=logevents [åpne i sandkasse]

list=mystashedfiles (msf)

Hent en liste over filer i den gjeldende brukerens opplastingsstash.

Parametre:
msfprop

Hvilke egenskaper som skal hentes for filene.

size
Hent filstørrelse og bildedimensjoner.
type
Hent filas MIME-type og medietype.
Verdier (separer med | eller alternativ): size, type
Standard: (tom)
msflimit

Hvor mange filer som skal hentes.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
msfcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

Eksempel:
Hent filnøkkel, filstørrelse og pikselstørrelse for filer i den gjeldende brukerens opplastingsstash.
api.php?action=query&list=mystashedfiles&msfprop=size [åpne i sandkasse]

list=pagepropnames (ppn)

List opp alle sideegenskapsnavn i bruk på wikien.

Parametre:
ppncontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

ppnlimit

Maksimalt antall navn som skal returneres.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
Eksempel:
Hent de 10 første egenskapsnavnene.
api.php?action=query&list=pagepropnames [åpne i sandkasse]

list=pageswithprop (pwp)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Lister opp alle sider med en gitt sideegenskap.

Parametre:
pwppropname

Sideegenskap det skal listes opp for (action=query&list=pagepropnames returnerer sideeegenskapsnavn i bruk).

Denne parameteren er påkrevd.
pwpprop

Hvilken informasjon som skal inkluderes:

ids
Legger til side-ID-en.
title
Legger til tittel- og navneroms-ID-en til sida.
value
Legger til verdien til sideegenskapen.
Verdier (separer med | eller alternativ): ids, title, value
Standard: ids|title
pwpcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

pwplimit

Maksimalt antall sider som skal returneres.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
pwpdir

Hvilken retning det skal sorteres i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
Eksempler:
List opp de første 10 sidene som bruker {{DISPLAYTITLE:}}.
api.php?action=query&list=pageswithprop&pwppropname=displaytitle&pwpprop=ids|title|value [åpne i sandkasse]
Hent ekstra informasjon om de 10 første sidene som bruker __NOTOC__.
api.php?action=query&generator=pageswithprop&gpwppropname=notoc&prop=info [åpne i sandkasse]

list=prefixsearch (ps)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Utfør et prefikssøk for sidetitler.

Til tross for likheten i navnene er ikke denne modulen ment å være det samme som Special:PrefixIndex; for dette, se action=query&list=allpages med parameteren apprefix. Formålet til denne modulen ligner action=opensearch: å ta inndata fra brukeren og gi titlene som passer best. Avhengig av hvilken søkemotor som brukes kan dette inkludere retting av skrivefeil, unngåelse av omdirigeringer og andre muligheter.

Parametre:
pssearch

Søkestreng.

Denne parameteren er påkrevd.
psnamespace

Navnerom det skal søkes i. Ignorert hvis pssearch begynner med et gyldig navneromsprefiks.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
For å angi alle verdier, bruk *.
Standard: 0
pslimit

Maksimalt antall resultater som skal returneres.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
psoffset

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

Type: heltall
Standard: 0
Eksempel:
Søk etter sidetitler som begynner med meaning.
api.php?action=query&list=prefixsearch&pssearch=meaning [åpne i sandkasse]

list=protectedtitles (pt)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

List opp alle titler som er beskyttet fra opprettelse.

Parametre:
ptnamespace

List kun opp titler i disse navnerommene.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
For å angi alle verdier, bruk *.
ptlevel

List kun opp titler med disse beskyttelsesnivåene.

Verdier (separer med | eller alternativ): autoconfirmed, sysop
ptlimit

Hvor mange sider som skal returneres totalt.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
ptdir

Hvilken retning det skal listes opp:

newer
List opp de eldste først. Merk: ptstart må være før ptend.
older
List opp de nyeste først (standard). Merk: ptstart må være senere enn ptend.
Én av følgende verdier: newer, older
Standard: older
ptstart

Begynn å liste opp ved dette beskyttelsestidsstempelet.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
ptend

Slutt å liste opp ved dette beskyttelsestidsstempelet.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
ptprop

Hvilke egenskaper som skal hentes:

timestamp
Legger til tidsstempelet for når beskyttelsen ble lagt til.
user
Legger til brukeren som la til beskyttelsen.
userid
Legger til bruker-ID-en som la til beskyttelsen.
comment
Legger til kommentaren til beskyttelsen.
parsedcomment
Legger til den tolkede kommentaren til beskyttelsen.
expiry
Legger til tidsstempelet for når beskyttelsen løper ut.
level
Legger til beskyttelsesnivået.
Verdier (separer med | eller alternativ): comment, expiry, level, parsedcomment, timestamp, user, userid
Standard: timestamp|level
ptcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

list=querypage (qp)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Hent en liste gitt av en QueryPage-basert spesialside.

Parametre:
qppage

Navnet til spesialsiden. Merk at dette må ta hensyn til store og små bokstaver.

Denne parameteren er påkrevd.
Én av følgende verdier: Ancientpages, BrokenRedirects, Deadendpages, DoubleRedirects, Fewestrevisions, ListDuplicatedFiles, Listredirects, Lonelypages, Longpages, MediaStatistics, Mostcategories, Mostimages, Mostinterwikis, Mostlinked, Mostlinkedcategories, Mostlinkedtemplates, Mostrevisions, Shortpages, Uncategorizedcategories, Uncategorizedimages, Uncategorizedpages, Uncategorizedtemplates, Unusedcategories, Unusedimages, Unusedtemplates, Unwatchedpages, Wantedcategories, Wantedfiles, Wantedpages, Wantedtemplates, Withoutinterwiki
qpoffset

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

Type: heltall
Standard: 0
qplimit

Antall resultater som skal returneres.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10

list=random (rn)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Hent et sett av tilfeldige sider.

Sider listes opp i en satt sekvens, bare startpunktet er tilfeldig. Det betyr at hvis for eksempel Main Page er den første tilfeldige siden i lista, så vil List of fictional monkeys alltid være den andre, List of people on stamps of Vanuatu være den tredje osv.

Parametre:
rnnamespace

Bare returner sider i disse navnerommene.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
For å angi alle verdier, bruk *.
rnfilterredir

Hvordan omdirigeringer skal filtreres.

Én av følgende verdier: all, nonredirects, redirects
Standard: nonredirects
rnredirect
Utgått.

Bruk rnfilterredir=redirects i stedet.

Type: boolsk (detaljer)
rnlimit

Begrens hvor mange tilfeldige sider som skal returneres.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 1
rncontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

Eksempler:
Returner to tilfeldige sider fra hovednavnerommet.
api.php?action=query&list=random&rnnamespace=0&rnlimit=2 [åpne i sandkasse]
Returner sideinformasjon om to tilfeldige sider fra hovednavnerommet.
api.php?action=query&generator=random&grnnamespace=0&grnlimit=2&prop=info [åpne i sandkasse]

list=recentchanges (rc)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

List opp nylige endringer.

Parametre:
rcstart

Tidsstempelet opplistingen skal starte fra.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
rcend

Tidsstempelet opplistingen skal slutte ved.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
rcdir

Hvilken retning det skal listes opp:

newer
List opp de eldste først. Merk: rcstart må være før rcend.
older
List opp de nyeste først (standard). Merk: rcstart må være senere enn rcend.
Én av følgende verdier: newer, older
Standard: older
rcnamespace

Filtrer bare endringer i bare disse navnerommene.

Verdier (separer med | eller alternativ): -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
For å angi alle verdier, bruk *.
rcuser

Bare list opp endringer av denne brukeren.

Type: bruker, av en av brukernavn, IP, interwikinavn (f.eks. "prefiks>Eksempelnavn") og bruker-ID (f.eks. «#12345»)
rcexcludeuser

Ikke list opp endringer av denne brukeren.

Type: bruker, av en av brukernavn, IP, interwikinavn (f.eks. "prefiks>Eksempelnavn") og bruker-ID (f.eks. «#12345»)
rctag

Bare list opp endringer med denne taggen.

rcprop

Inkluder ekstra deler informasjon:

user
Legger til brukeren som er ansvarlig for redigeringen og tagger hvis vedkommende er en IP. Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
userid
Legger til bruker-ID-en som er ansvarlig for redigeringen. Hvis brukeren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen userhidden returnert.
comment
Legger til redigeringskommentaren. Hvis kommentaren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen commenthidden returnert.
parsedcomment
Legger til den tolkede redigeringskommentaren. Hvis kommentaren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen commenthidden returnert.
flags
Legger til flagg for redigeringen.
timestamp
Legger til redigeringens tidsstempel.
title
Legger til sidetitelen til redigeringen.
ids
Legger til side-ID, siste endringer-ID og ny og gammel revisjons-ID.
sizes
Legger til den nye og den gamle sidelengden i byte.
redirect
Tagger redigeringen om siden er en omdirigering.
patrolled
Tagger patruljerbare redigeringer som patruljerte eller upatruljerte.
loginfo
Legger til logginformasjon (logg-ID, loggtype osv.) til loggoppføringer.
tags
Lister opp tagger for denne oppføringen.
sha1
Legger til innholdssjekksummene for oppføringer som er tilknyttet en revisjon. Hvis innholdet har blitt revisjonsslettet blir egenskapen sha1hidden returnert.
Verdier (separer med | eller alternativ): comment, flags, ids, loginfo, parsedcomment, patrolled, redirect, sha1, sizes, tags, timestamp, title, user, userid
Standard: title|timestamp|ids
rctoken
Utgått.

Bruk action=query&meta=tokens i stedet.

Verdier (separer med | eller alternativ): patrol
rcshow

Viser bare elementer som imøtekommer disse kriteriene. For for eksempel å kun se mindre redigeringer gjort av innloggede brukere, sett rcshow=minor|!anon.

Verdier (separer med | eller alternativ): !anon, !autopatrolled, !bot, !minor, !patrolled, !redirect, anon, autopatrolled, bot, minor, patrolled, redirect, unpatrolled
rclimit

Hvor mange endringer som skal returneres totalt.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
rctype

Hvilke endringstyper som skal vises.

Verdier (separer med | eller alternativ): categorize, edit, external, log, new
Standard: edit|new|log|categorize
rctoponly

Bare list opp endringer som er den siste revisjonen.

Type: boolsk (detaljer)
rctitle

Filtrer oppføringer til de som er tilknyttet en side.

rccontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

rcgeneraterevisions

Når denne brukes som generator, generer revisjons-ID-er i stedet for titler. Oppføringer i siste endringer uten tilknyttede revisjons-ID-er (f.eks. de fleste loggoppføringer) vil generere ingenting.

Type: boolsk (detaljer)
rcslot

Bare list opp endringer som gjør noe med den navngitte spalten.

Én av følgende verdier: main

list=search (sr)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Utfør et søk i fulltekst.

Parametre:
srsearch

Søk etter sidetitler eller innhold som matcher denne verdien. Du kan bruke søkestrengen for å bruke spesielle søkefunksjoner, avhengig av hva wikiens søkemotor implementerer.

Denne parameteren er påkrevd.
srnamespace

Bare søk i disse navnerommene.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
For å angi alle verdier, bruk *.
Standard: 0
srlimit

Hvor mange sider som skal returneres totalt.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
sroffset

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

Type: heltall
Standard: 0
srwhat

Hvilke søketyper som skal utføres.

Én av følgende verdier: nearmatch, text, title
srinfo

Hvilke metadata som skal returneres.

Verdier (separer med | eller alternativ): rewrittenquery, suggestion, totalhits
Standard: totalhits|suggestion|rewrittenquery
srprop

Hvilke egenskaper som skal returneres:

size
Legger til sidens størrelse i byte.
wordcount
Legger til antall ord på siden.
timestamp
Legger til tidsstempelet for når siden sist ble redigert.
snippet
Legger til et tolket utdrag av siden.
titlesnippet
Legger til et tolket utdrag av sidetittelen.
redirecttitle
Legger til tittelen til den matchende omdirigeringen.
redirectsnippet
Legger til et tolket utdrag av omdirigeringens tittel.
sectiontitle
Legger til tittelen til den matchende seksjonen.
sectionsnippet
Legger til et tolket utdrag av den matchende seksjonstittelen.
isfilematch
Legger til en boolsk verdi som indikerer hvorvidt søket matchet filinnhold.
categorysnippet
Legger til et tolket utdrag fra den matchende kategorien.
score
Utgått. Ignoreres.
hasrelated
Utgått. Ignoreres.
extensiondata
Legger til ekstra data generert av utvidelser.
Verdier (separer med | eller alternativ): categorysnippet, extensiondata, isfilematch, redirectsnippet, redirecttitle, sectionsnippet, sectiontitle, size, snippet, timestamp, titlesnippet, wordcount, hasrelated, score
Standard: size|wordcount|timestamp|snippet
srinterwiki

Inkluder interwikiresultater i søket, hvis det er tilgjengelig.

Type: boolsk (detaljer)
srenablerewrites

Slå på intern omskriving av spørringer. Noen søkebakstykker kan skrive om spørringen til en annen en som antas å gi bedre resultater, for eksempel ved å rette skrivefeil.

Type: boolsk (detaljer)
srsort

Sett sorteringsrekkefølgen til de returnerte resultatene.

Én av følgende verdier: relevance
Standard: relevance

list=tags (tg)

List opp endringstagger.

Parametre:
tgcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

tglimit

Maksimalt antall tagger som skal listes opp.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
tgprop

Hvilke egenskaper som skal hentes:

displayname
Legger til systembeskjeden til taggen.
description
Legger til beskrivelsen til taggen.
hitcount
Legger til antall revisjoner og loggoppføringer som har denne taggen.
defined
Indikerer hvorvidt taggen er definert.
source
Henter kilder for taggen, som kan inkludere extension for tagger definert av utvidelser, og manual for tagger som er brukt manuelt av brukere.
active
Hvorvidt taggen fortsatt blir brukt.
Verdier (separer med | eller alternativ): active, defined, description, displayname, hitcount, source
Standard: (tom)

list=usercontribs (uc)

Hent alle redigeringer av en bruker.

Parametre:
uclimit

Maksimalt antall bidrag som skal returneres.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
ucstart

Det første tidsstempelet det skal returneres fra.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
ucend

Det siste tidsstempelet det skal returneres fra.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
uccontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

ucuser

Brukere det skal hentes bidrag for. Kan ikke brukes med ucuserids eller ucuserprefix.

Type: liste over brukere, av en av brukernavn, IP og interwikinavn (f.eks. "prefiks>Eksempelnavn")
Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
ucuserids

Bruker-ID-ene det skal hentes bidrag for. Kan ikke brukes med ucuser eller ucuserprefix.

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
ucuserprefix

Hent bidrag for alle brukere hvis navn begynner med denne verdien. Kan ikke brukes med ucuser eller ucuserids.

ucdir

Hvilken retning det skal listes opp:

newer
List opp de eldste først. Merk: ucstart må være før ucend.
older
List opp de nyeste først (standard). Merk: ucstart må være senere enn ucend.
Én av følgende verdier: newer, older
Standard: older
ucnamespace

Bare list opp bidrag i disse navnerommene.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
For å angi alle verdier, bruk *.
ucprop

Inkluder ekstra deler informasjon:

ids
Legger til side-ID-en og revisjons-ID-en.
title
Legger til sidens tittel og navneroms-ID.
timestamp
Legger til redigeringens tidsstempel.
comment
Legger til redigeringskommentaren. Hvis kommentaren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen commenthidden returnert.
parsedcomment
Legger til den tolkede redigeringskommentaren. Hvis kommentaren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen commenthidden returnert.
size
Legger til den nye størrelsen til redigeringen.
sizediff
Legger til størrelsesforskjellen til redigeringen sammenlignet med dens forelder.
flags
Legger til flagg for redigeringen.
patrolled
Tagger patruljerte redigeringer.
tags
Lister opp tagger for redigeringen.
Verdier (separer med | eller alternativ): comment, flags, ids, parsedcomment, patrolled, size, sizediff, tags, timestamp, title
Standard: ids|title|timestamp|comment|size|flags
ucshow

Bare vis elementer som imøtekommer disse kriteriene. f.eks. bare mindre redigeringer: ucshow=!minor.

Hvis ucshow=patrolled eller ucshow=!patrolled er satt vil ikke revisjoner eldre enn $wgRCMaxAge (7776000 sekunder) vises.

Verdier (separer med | eller alternativ): !autopatrolled, !minor, !new, !patrolled, !top, autopatrolled, minor, new, patrolled, top
uctag

Bare list opp revisjoner tagget med denne taggen.

uctoponly
Utgått.

Bare list opp endringer som er den siste revisjonen.

Type: boolsk (detaljer)
Eksempler:
Vis bidragene til brukeren Example.
api.php?action=query&list=usercontribs&ucuser=Example [åpne i sandkasse]
Vis bidrag fra alle IP-adresser med prefikset 192.0.2..
api.php?action=query&list=usercontribs&ucuserprefix=192.0.2. [åpne i sandkasse]

list=users (us)

Hent informasjon om en liste over brukere.

Parametre:
usprop

Hvilken informasjon som skal inkluderes:

blockinfo
Tagger om brukeren er blokkert, av hvem og hvorfor.
groups
Lister opp alle grupper brukeren tilhører.
groupmemberships
Lister opp grupper som hver bruker har blitt lagt til i eksplisitt, inkludert utløpsdatoen for hvert gruppemedlemskap.
implicitgroups
Lister opp alle grupper en bruker automatisk er medlem i.
rights
Lister opp alle rettigheter hver bruker har.
editcount
Legger til brukerens antall redigeringer.
registration
Legger til brukerens registreringsdato.
emailable
Tagger hvorvidt brukeren kan og ønsker å motta eposter via Special:Emailuser.
gender
Tagger kjønnet til brukeren. Returnerer «male», «female» eller «unknown».
centralids
Legger til sentrale ID-er og tilkoblingsstatus for brukeren.
cancreate
Indikerer hvorvidt en konto for gyldige men uregistrerte brukernavn kan opprettes.
Verdier (separer med | eller alternativ): blockinfo, cancreate, centralids, editcount, emailable, gender, groupmemberships, groups, implicitgroups, registration, rights
usattachedwiki

Med usprop=centralids, indiker hvorvodt brukeren er koblet til wikien identifisert av denne ID-en.

ususers

En liste over brukere det skal hentes informasjon om.

Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
ususerids

En liste over bruker-ID-er det skal hentes informasjon om.

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
ustoken
Utgått.

Bruk action=query&meta=tokens i stedet.

Verdier (separer med | eller alternativ): userrights

list=watchlist (wl)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Hent nylige endringer i sider i den gjeldende brukerens overvåkningsliste.

Parametre:
wlallrev

Inkluder flere revisjoner av samme side i det gitte tidsrommet.

Type: boolsk (detaljer)
wlstart

Tidsstempelet opplistingen skal starte fra.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
wlend

Tidsstempelet opplistingen skal slutte ved.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
wlnamespace

Filtrer endringer til bare de gitte navnerommene.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
For å angi alle verdier, bruk *.
wluser

Bare list opp endringer av denne brukeren.

Type: bruker, av en av brukernavn, IP, interwikinavn (f.eks. "prefiks>Eksempelnavn") og bruker-ID (f.eks. «#12345»)
wlexcludeuser

Ikke list opp endringer av denne brukeren.

Type: bruker, av en av brukernavn, IP, interwikinavn (f.eks. "prefiks>Eksempelnavn") og bruker-ID (f.eks. «#12345»)
wldir

Hvilken retning det skal listes opp:

newer
List opp de eldste først. Merk: wlstart må være før wlend.
older
List opp de nyeste først (standard). Merk: wlstart må være senere enn wlend.
Én av følgende verdier: newer, older
Standard: older
wllimit

Hvor mange resultater som skal returneres totalt per forespørsel.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
wlprop

Hvilke ekstra egenskaper som skal hentes:

ids
Legger til revisjons- og side-ID-er.
title
Legger til tittelen til siden.
flags
Legger til flagg for redigeringen.
user
Legger til brukeren som gjorde redigeringen. Hvis brukeren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen userhidden returnert.
userid
Legger til bruker-ID-en til den som gjorde redigeringen. Hvis brukeren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen userhidden returnert.
comment
Legger til redigeringskommentaren. Hvis kommentaren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen commenthidden returnert.
parsedcomment
Legger til den tolkede redigeringskommentaren. Hvis kommentaren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen commenthidden returnert.
timestamp
Legger til redigeringens tidsstempel.
patrol
Tagger redigeringer som er patruljert.
sizes
Legger til den gamle og den nye lengden til siden.
notificationtimestamp
Legger til tidsstempelet for når brukeren sist ble varslet om redigeringen.
loginfo
Legger til logginformasjon der det passer.
tags
Lister opp tagger for oppføringen.
Verdier (separer med | eller alternativ): comment, flags, ids, loginfo, notificationtimestamp, parsedcomment, patrol, sizes, tags, timestamp, title, user, userid
Standard: ids|title|flags
wlshow

Viser bare elementer som imøtekommer disse kriteriene. For for eksempel å kun se mindre redigeringer gjort av innloggede brukere, sett wlshow=minor|!anon.

Verdier (separer med | eller alternativ): !anon, !autopatrolled, !bot, !minor, !patrolled, !unread, anon, autopatrolled, bot, minor, patrolled, unread
wltype

Hvilke typer endringer som skal vises:

edit
Vanlige sideredigeringer.
new
Sideopprettelser
log
Loggoppføringer.
external
Eksterne endringer.
categorize
Endringer i kategorimedlemskap.
Verdier (separer med | eller alternativ): categorize, edit, external, log, new
Standard: edit|new|log|categorize
wlowner

Brukes sammen med wltoken for å få tilgang til en annen brukers overvåkningsliste.

Type: bruker, av brukernavn
wltoken

En sikkerhetsnøkkel (tilgjengelig i brukerens innstillinger) for å tillate tilgang til en annen brukers overvåkningsliste.

wlcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

Eksempler:
Lister opp topprevisjonen for nylig endrede sider i den gjeldende brukerens overvåkningsliste.
api.php?action=query&list=watchlist [åpne i sandkasse]
Hent ekstra informasjon om topprevisjonene for nylig endrede sider i den gjeldende brukerens overvåkningsliste.
api.php?action=query&list=watchlist&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment [åpne i sandkasse]
Hent informasjon om alle nylige endringer i sider på den gjeldende brukerens overvåkningsliste.
api.php?action=query&list=watchlist&wlallrev=&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment [åpne i sandkasse]
Hent sideinformasjon for nylig endrede sider på den gjeldende brukerens overvåkningsliste.
api.php?action=query&generator=watchlist&prop=info [åpne i sandkasse]
Hent revisjonsinfo for nylige endringer i sider på den gjeldende brukerens overvåkningsliste.
api.php?action=query&generator=watchlist&gwlallrev=&prop=revisions&rvprop=timestamp|user [åpne i sandkasse]
List opp den øverste revisjonen for nylig endrede sider på overvåkningslisten til brukeren Example.
api.php?action=query&list=watchlist&wlowner=Example&wltoken=123ABC [åpne i sandkasse]

list=watchlistraw (wr)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Hent alle sider på den gjeldende brukerens overvåkningsliste.

Parametre:
wrcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

wrnamespace

List kun opp sider i de gitte navnerommene.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
For å angi alle verdier, bruk *.
wrlimit

Hvor mange resultater som skal returneres totalt per forespørsel.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
wrprop

Hvilke ekstra egenskaper som skal hentes:

changed
Legger til tidsstempel for når brukeren sist ble varslet om redigeringen.
Verdier (separer med | eller alternativ): changed
wrshow

List kun opp elementer som tilfredsstiller disse kriteriene.

Verdier (separer med | eller alternativ): !changed, changed
wrowner

Brukes sammen med wrtoken for å få tilgang til en annen brukers overvåkningsliste.

Type: bruker, av brukernavn
wrtoken

En sikkerhetsnøkkel (tilgjengelig i brukerens innstillinger) for å tillate tilgang til en annen brukers overvåkningsliste.

wrdir

Retningen det skal listes opp i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
wrfromtitle

Tittel (med navneromsprefiks) opplistingen skal starte fra.

wrtotitle

Tittel (med navneromsprefiks) opplistingen skal slutte ved.

Eksempler:
List opp sider på den gjeldende brukerens overvåkningsliste.
api.php?action=query&list=watchlistraw [åpne i sandkasse]
Hent sideinfo for sider på den gjeldende brukerens overvåkningsliste.
api.php?action=query&generator=watchlistraw&gwrshow=changed&prop=info [åpne i sandkasse]

meta=allmessages (am)

Returnerer meldinger fra denne siden.

Parametre:
ammessages

Hvilke beskjeder som skal gis som utdata. * (standard) betyr alle beskjder.

Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
Standard: *
amprop

Hvilke egenskaper som skal hentes.

Verdier (separer med | eller alternativ): default
amenableparser

Sett for å slå på tolking, vil prosessere wikiteksten til beskjeden (erstatte magiske ord, håndtere maler osv.).

Type: boolsk (detaljer)
amnocontent

Hvis denne er satt inkluderes ikke innholdet til beskjedene i utdataene.

Type: boolsk (detaljer)
amincludelocal

Inkluder også lokale beskjeder, altså beskjeder som ikke eksisterer i programvaren men eksisterer i navnerommet MediaWiki. Dette lister opp alle sider i navnerommet MediaWiki, så det vil også liste opp de som egentlig ikke er beskjeder, som Common.js.

Type: boolsk (detaljer)
amargs

Argumenter som skal settes inn i beskjeden.

Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
amfilter

Returner kun meldinger med navn som inneholder denne strengen.

amcustomised

Returner bare beskjeder med denne tilpassingsstatusen.

Én av følgende verdier: all, modified, unmodified
Standard: all
amlang

Returner meldinger på dette språket.

amfrom

Returner beskjeder fra og med denne beskjeden.

amto

Returner beskjeder til og med denne beskjeden.

amtitle

Sidenavn å bruke som kontekst når meldingen tolkes (for alternativet amenableparser).

amprefix

Returner meldinger med dette prefikset.

meta=authmanagerinfo (ami)

Hent informasjon om den gjeldende autentiseringsstatusen.

Parametre:
amisecuritysensitiveoperation

Test hvorvidt brukerens gjeldende autentiseringsstatus er tilstrekkelig for den gitte sikkerhetssensitive operasjonen.

amirequestsfor

Hent informasjon om autentiseringsforespørslene som trengs for den gitte autentiseringshandlingen.

Én av følgende verdier: change, create, create-continue, link, link-continue, login, login-continue, remove, unlink
amimergerequestfields

Slå sammen feltinformasjon for alle autentiseringsforespørsler til én tabell.

Type: boolsk (detaljer)
amimessageformat

Format å bruke for returnering av beskjeder.

Én av følgende verdier: html, none, raw, wikitext
Standard: wikitext
Eksempler:
Hent forespørslene som kan brukes for å begynne innlogging.
api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amirequestsfor=login [åpne i sandkasse]
Hent forespørslene som kan brukes for å begynne en innlogging, med skjemafelter slått sammen.
api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amirequestsfor=login&amimergerequestfields=1 [åpne i sandkasse]
Test hvorvidt autentiseringen er tilstrekkelig for handlingen foo.
api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amisecuritysensitiveoperation=foo [åpne i sandkasse]

meta=filerepoinfo (fri)

Returner metainformasjon om bildelagre konfigurert på wikien.

Parameter:
friprop

Hvilke lageregenskaper som skal hentes (egenskaper som er tilgjengelig kan variere på andre wikier).

canUpload
Hvorvidt filer kan lastes opp til dette lageret, f.eks. via CORS og delt autentisering.
displayname
Det menneskelesbare navnet til lagerwikien.
favicon
Lagerwikiens favicon-URL fra $wgFavicon.
initialCapital
Hvorvidt filnavn implisitt begynner med stor forbokstav.
local
Hvorvidt lageret er det lokale eller ikke.
name
Nøkkelen til lageret – brukes i f.eks. returneringsverdiene til $wgForeignFileRepos og imageinfo
rootUrl
Rot-URL-sti for bildestier.
scriptDirUrl
Rot-URL-sti for lagerwikiens MediaWiki-installasjon.
thumbUrl
Rot-URL-sti for miniatyrbildestier.
url
Offentlig sone-URL-sti.
Verdier (separer med | eller alternativ): canUpload, displayname, favicon, initialCapital, local, name, rootUrl, scriptDirUrl, thumbUrl, url
Standard: canUpload|displayname|favicon|initialCapital|local|name|rootUrl|scriptDirUrl|thumbUrl|url

meta=languageinfo (li)

Returner informasjon om tilgjengelige språk.

Fortsettelse kan brukes hvis å hente informasjonen tar for lang tid for én forespørsel.

Parametre:
liprop

Hvilken informasjon som skal hentes for hvert språk.

code
Språkkoden. (Denne koden er MediaWiki-spesifikk, selv om den overlapper med andre standarder.)
bcp47
BCP-47-språkkoden.
dir
Skriveretningen til språket (entent ltr eller rtl).
autonym
Språkets autonym (dets navn på seg selv).
name
Navnet på språket på språket angitt av parameteren uselang, med tilbakefallskjeder brukt hvis nødvendig.
fallbacks
Språkkodene til tilbakefallsspråkene konfigurert for dette språket. Det implisitte siste tilbakefallet til «en» inkluderes ikke (men noen språk kan falle tilbake til «en» eksplisitt).
variants
Språkkodene til variantene som støttes av dette språket.
Verdier (separer med | eller alternativ): autonym, bcp47, code, dir, fallbacks, name, variants
Standard: code
licode

Språkkodene til språk som bør returneres, eller * for alle språk.

Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
Standard: *
licontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

Eksempler:
Hent språkkodene til alle støttede språk.
api.php?action=query&meta=languageinfo [åpne i sandkasse]
Hent autonymene og navnene på tysk for alle støttede språk.
api.php?action=query&meta=languageinfo&liprop=autonym|name&uselang=de [åpne i sandkasse]
Hent tilbakefallsspråkene og varianter for oksitansk.
api.php?action=query&meta=languageinfo&liprop=fallbacks|variants&licode=oc [åpne i sandkasse]
Hent BCP-47-språkkoden og skriveretningen til alle støttede språk.
api.php?action=query&meta=languageinfo&liprop=bcp47|dir [åpne i sandkasse]

meta=oath (oath)

 • Denne modulen er intern eller ustabel. Hvordan den fungerer kan forandre seg uten forvarsel.
 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Kilde: OATHAuth
 • Lisens: GPL-2.0-or-later AND GPL-3.0-or-later

Sjekk om totrinns pålogging (OATH) er slått på for en bruker.

Parameter:
oathuser

Brukeren det skal hentes informasjon om. Standard er den gjeldende brukeren.

Type: bruker, av en av brukernavn, IP, IP-intervall og interwikinavn (f.eks. "prefiks>Eksempelnavn")
Eksempler:
Få informasjon om den aktuelle brukeren
api.php?action=query&meta=oath [åpne i sandkasse]
Få informasjon om brukeren Example
api.php?action=query&meta=oath&oathuser=Example [åpne i sandkasse]

meta=siteinfo (si)

Returner generell informasjon om nettstedet.

Parametre:
siprop

Hvilken informasjon som skal hentes:

general
Generell systeminformasjon.
namespaces
Liste over registrerte navnerom og deres kanoniske navn.
namespacealiases
Liste over registrerte navneromsaliaser.
specialpagealiases
Liste over spesialsidealiaser.
magicwords
Liste over magiske ord og deres aliaser.
interwikimap
Returnerer interwikikart (som valgfritt kan filtreres eller lokaliseres med siinlanguagecode).
dbrepllag
Returnerer databasetjeneren med høyest replikasjonsforsinkelse.
statistics
Returnerer nettstedsstatistikk.
usergroups
Returnerer brukergrupper og deres tilknyttede tillatelser.
libraries
Returnerer biblioteker som er installert på wikien.
extensions
Returnerer utvidelser som er installert på wikien.
fileextensions
Returnerer listen over filutvidelser (filtyper) som kan lastes opp.
rightsinfo
Returnerer wikiens rettighetsinformasjon (lisens) hvis det gjelder.
restrictions
Returnerer informasjon om tilgjengelige restriksjonstyper (beskyttelser).
languages
Returnerer en liste over språk MediaWiki støtter (kan valgfritt lokaliseres ved å bruke siinlanguagecode).
languagevariants
Returnerer en liste over språkkoder der LanguageConverter er slått på, og variantene som støttes for hvert av dem.
skins
Returnerer en liste over alle påslåtte drakter (kan valgfritt lokaliseres ved å bruke siinlanguagecode, vil ellers være på innholdsspråket).
extensiontags
Returnerer en liste over parserutvidelsestagger.
functionhooks
Returnerer en liste over parserfunksjonskroker.
showhooks
Returnerer en liste over alle abonnerte kroker (innholdet til $wgHooks).
variables
Returnerer en liste over variabel-ID-er.
protocols
Returnerer en liste over protokoller som er tillatt i eksterne lenker.
defaultoptions
Returnerer standardverdiene for brukerinnstillinger.
uploaddialog
Returnerer bekreftelsen på opplastingsdialogvinduet.
Verdier (separer med | eller alternativ): dbrepllag, defaultoptions, extensions, extensiontags, fileextensions, functionhooks, general, interwikimap, languages, languagevariants, libraries, magicwords, namespacealiases, namespaces, protocols, restrictions, rightsinfo, showhooks, skins, specialpagealiases, statistics, uploaddialog, usergroups, variables
Standard: general
sifilteriw

Returnerer bare lokale eller ikke-lokale oppføringer i interwikikartet.

Én av følgende verdier: !local, local
sishowalldb

Lister opp alle databasetjenere, ikke bare den som har størst forsinkelse.

Type: boolsk (detaljer)
sinumberingroup

Lister opp antall brukere i brukergrupper.

Type: boolsk (detaljer)
siinlanguagecode

Språkkoden til lokaliserte språknavn (så godt det lar seg gjøre) og draktnavn.

meta=tokens

Hent nøkler for handlinger som endrer data.

Parameter:
type

Typene nøkler det skal bes om.

Verdier (separer med | eller alternativ): createaccount, csrf, login, patrol, rollback, userrights, watch
Standard: csrf
Eksempler:
Hent en csrf-nøkkel (standard).
api.php?action=query&meta=tokens [åpne i sandkasse]
Hent en overvåkningsnøkkel og en patruljeringsnøkkel.
api.php?action=query&meta=tokens&type=watch|patrol [åpne i sandkasse]

meta=userinfo (ui)

Hent informasjon om den gjeldende brukeren.

Parametre:
uiprop

Hvilken informasjon som skal inkluderes:

blockinfo
Tagger hvorvidt den gjeldende brukeren er blokkert, og i tilfelle av hvem og hvorfor.
hasmsg
Legger til taggen messages hvis den gjeldende brukeren har ventende beskjeder.
groups
Lister opp alle grupper den gjeldende brukeren tilhører.
groupmemberships
Lister opp grupper den gjeldende brukeren har blitt lagt til i eksplisitt, inkludert utløpsdatoen for hvert gruppemedlemskap.
implicitgroups
Lister opp alle gruppene den gjeldende brukeren automatisk er medlem i.
rights
Lister opp alle rettighetene den gjeldende brukeren har.
changeablegroups
Lister opp gruppene den gjeldende brukere kan legge til i og fjerne fra.
options
Lister opp alle innstillingene den gjeldende brukeren har satt.
editcount
Legger til den gjeldende brukerens antall redigeringer.
ratelimits
Lister opp fartsbegrensninger som gjelder den gjeldende brukeren.
email
Legger til brukerens epostadresse og dato for epostbekreftelse.
realname
Legger til brukerens virkelige navn.
acceptlang
Viser Accept-Language-headeren sendt av klienten i et strukturert format.
registrationdate
Legger til brukerens registreringsdato.
unreadcount
Legger til antallet uleste sider på brukerens overvåkningsliste (maksimalt 999; returnerer 1000+ hvis det er flere).
centralids
Legger til sentrale ID-er og tilknytningsstatus for den gjeldende brukeren.
preferencestoken
Utgått. Hent en nøkkel for å endre den gjeldende brukerens innstillinger.
latestcontrib
Legger til datoen for brukerens siste bidrag.
Verdier (separer med | eller alternativ): acceptlang, blockinfo, centralids, changeablegroups, editcount, email, groupmemberships, groups, hasmsg, implicitgroups, latestcontrib, options, ratelimits, realname, registrationdate, rights, unreadcount, preferencestoken
For å angi alle verdier, bruk *.
uiattachedwiki

Med uiprop=centralids, indiker hvorvodt brukeren er koblet til wikien identifisert av denne ID-en.

Eksempler:
Hent informasjon om den gjeldende brukeren.
api.php?action=query&meta=userinfo [åpne i sandkasse]
Hent ekstra informasjon om den gjeldende brukeren.
api.php?action=query&meta=userinfo&uiprop=blockinfo|groups|rights|hasmsg [åpne i sandkasse]

action=removeauthenticationdata

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Fjern autentiseringsdata for den gjeldende brukeren.

Parametre:
request

Bruk denne autentiseringsforespørselen, av id-en returnert fra action=query&meta=authmanagerinfo med amirequestsfor=remove.

Denne parameteren er påkrevd.
token

En «csrf»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.
Eksempel:
Forsøk å fjerne den gjeldende brukerens data for FooAuthenticationRequest.
api.php?action=removeauthenticationdata&request=FooAuthenticationRequest&token=123ABC [åpne i sandkasse]

action=resetpassword

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Send en epost for nullstilling av passord til en bruker.

Parametre:
user

Brukeren som tilbakestilles.

Type: bruker, av brukernavn
email

Epostadressen til brukeren som tilbakestilles.

token

En «csrf»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.
Eksempler:
Send en passordtilbakestillingsepost til brukeren Example.
api.php?action=resetpassword&user=Example&token=123ABC [åpne i sandkasse]
Send en passordtilbakestillingsepost for alle brukere med epostadressa user@example.com.
api.php?action=resetpassword&user=user@example.com&token=123ABC [åpne i sandkasse]

action=revisiondelete

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Slett og gjenopprett revisjoner.

Parametre:
type

Type revisjonssletting som utføres.

Denne parameteren er påkrevd.
Én av følgende verdier: archive, filearchive, logging, oldimage, revision
target

Sidetittelen for revisjonssletting, om det kreves for typen.

ids

Identifikatorer for revisjonene som skal slettes.

Denne parameteren er påkrevd.
Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
hide

Hva som skal skjules for hver revisjon.

Verdier (separer med | eller alternativ): comment, content, user
show

Hva som skal vises for hver revisjon.

Verdier (separer med | eller alternativ): comment, content, user
suppress

Hvorvidt data skal skjules for administratorer i tillegg til andre.

Én av følgende verdier: no, nochange, yes
Standard: nochange
reason

Årsak for slettingen eller gjenopprettingen.

tags

Tagger som skal brukes på oppføringen i sletteloggen.

Verdier (separer med | eller alternativ):
token

En «csrf»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.

action=rollback

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Omgjør den siste redigeringen på siden.

Om den siste brukeren som redigerte siden gjorde flere redigeringer på rad, vil alle disse redigeringene fjernes.

Parametre:
title

Tittelen på siden som skal tilbakestilles. Kan ikke brukes sammen med pageid.

pageid

Side-ID for siden som skal tilbakestilles. Kan ikke brukes sammen med title.

Type: heltall
tags

Tagger som skal påføres tilbakestillingen.

Verdier (separer med | eller alternativ):
user

Navnet til brukeren hvis redigeringer skal tilbakestilles.

Denne parameteren er påkrevd.
Type: bruker, av en av brukernavn, IP, interwikinavn (f.eks. "prefiks>Eksempelnavn") og bruker-ID (f.eks. «#12345»)
summary

Egendefinert redigeringsforklaring. Om denne er tom vil standardforklaringen brukes.

Standard: (tom)
markbot

Merk de tilbakestilte redigeringene og tilbakestillingen som botredigeringer.

Type: boolsk (detaljer)
watchlist

Legg til eller fjern siden fra den gjeldende brukerens overvåkningsliste, bruk innstillinger eller ikke endre overvåkning.

Én av følgende verdier: nochange, preferences, unwatch, watch
Standard: preferences
token

En «rollback»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Av kombatibilitetsårsaker godtas også nøkkelen som brukes i webgrensesnittet.

Denne parameteren er påkrevd.
Eksempler:
Tilbakestill de siste redigeringene på siden Main Page av brukeren Example.
api.php?action=rollback&title=Main%20Page&user=Example&token=123ABC [åpne i sandkasse]
Tilbakestill de siste redigeringene på siden Main Page av IP-adressen 192.0.2.5 med sammendraget Reverting vandalism, og merk disse redigeringene samt tilbakestillingen som botredigeringer.
api.php?action=rollback&title=Main%20Page&user=192.0.2.5&token=123ABC&summary=Reverting%20vandalism&markbot=1 [åpne i sandkasse]

action=rsd

(main | rsd)

Eksporter et RSD-skjema (Really Simple Discovery).

Eksempel:
Eksporter RSD-skjemaet.
api.php?action=rsd [åpne i sandkasse]

action=setnotificationtimestamp

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Oppdater varselstidsstempelet for overvåkede sider.

Dette påvirker markeringen av endrete sider i overvåkningslista og historikken, og sending av epost når innstillingen «Send meg en e-post når en side eller en fil på overvåkningslisten min blir endret» er slått på.

Parametre:
entirewatchlist

Arbeid med alle overvåkede sider.

Type: boolsk (detaljer)
timestamp

Tidsstempel som skal settes som varseltidsstempel.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
torevid

Revisjonen som varseltidsstempelet skal settes til (kun for én side).

Type: heltall
newerthanrevid

Revisjon varseltidsstempelet skal settes som nyere enn (kun for én side).

Type: heltall
continue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

titles

En liste over titler det skal jobbes med.

Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
pageids

En liste over side-ID-er det skal jobbes med.

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
revids

En liste over revisjons-ID-er det skal jobbes med.

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
generator

Hent lista over sider det skal jobbes med ved å kjøre den gitte spørringsmodulen.

Merk: Generatorparameternavn må innledes med en «g», se eksempler.

allcategories
List opp alle kategorier.
alldeletedrevisions
List opp alle slettede revisjoner av en bruker eller i et navnerom.
allfileusages
List opp all filbruk, inkludert ikke-eksisterende filer.
allimages
List opp alle bilder i sekvens.
alllinks
List opp alle lenker som peker til et gitt navnerom.
allpages
List opp alle sider i sekvens i et gitt navnerom.
allredirects
Lister opp alle omdirigeringer til et navnerom.
allrevisions
List opp alle revisjoner.
alltransclusions
List opp transklusjoner (sider som bygges inn med {{x}}), inkludert ikke-eksisterende.
backlinks
Finn alle sider som lenker til den gitte siden.
categories
List opp alle kategorier sidene tilhører.
categorymembers
List opp alle sider i en gitt kategori.
deletedrevisions
Hent informasjon om slettet revisjon.
duplicatefiles
List opp alle filer som er duplikater av de gitte filene basert på hashverdier.
embeddedin
Finn alle sider som bygger inn (transkluderer) den gitte tittelen.
exturlusage
List opp sider som inneholder en gitt URL.
fileusage
Finn alle sider som bruker de gitte filene.
images
Returnerer alle filer som inneholdes på de gitte sidene.
imageusage
Finn alle sider som bruker den gitte bildetittelen.
iwbacklinks
Finn alle sider som lenker til den gitte interwikilenka.
langbacklinks
Finn alle sider som lenker til den gitte språklenka.
links
Returnerer alle lenker fra de gitte sidene.
linkshere
Finn alle sider som lenker til de gitte sidene.
pageswithprop
Lister opp alle sider med en gitt sideegenskap.
prefixsearch
Utfør et prefikssøk for sidetitler.
protectedtitles
List opp alle titler som er beskyttet fra opprettelse.
querypage
Hent en liste gitt av en QueryPage-basert spesialside.
random
Hent et sett av tilfeldige sider.
recentchanges
List opp nylige endringer.
redirects
Returnerer alle omdirigeringer til de gitte sidene.
revisions
Hent revisjonsinformasjon.
search
Utfør et søk i fulltekst.
templates
Returnerer alle sider som er transkludert på de gitte sidene.
transcludedin
Finn alle sider som transkluderer de gitte sidene.
watchlist
Hent nylige endringer i sider i den gjeldende brukerens overvåkningsliste.
watchlistraw
Hent alle sider på den gjeldende brukerens overvåkningsliste.
Én av følgende verdier: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatisk løs omdirigeringer i titles, pageids og revids, og i sider returnert av generator.

Type: boolsk (detaljer)
converttitles

Konverter titler til andre varianter om nødvendig. Virker bare hvis wikiens innholdsspråk støtter variantkonvertering. Språk som støtter variantkonvertering er en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz og zh.

Type: boolsk (detaljer)
token

En «csrf»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.
Eksempler:
Tilbakestill varselstatusen til hele overvåkningslisten.
api.php?action=setnotificationtimestamp&entirewatchlist=&token=123ABC [åpne i sandkasse]
Tilbakestill varselstatusen for Main page.
api.php?action=setnotificationtimestamp&titles=Main_page&token=123ABC [åpne i sandkasse]
Sett varseltidsstempelet for Main page så alle redigeringer etter 1. januar 2012 ikke er sett.
api.php?action=setnotificationtimestamp&titles=Main_page&timestamp=2012-01-01T00:00:00Z&token=123ABC [åpne i sandkasse]
Tilbakestill varselstatusen for sider i navnerommet Bruker.
api.php?action=setnotificationtimestamp&generator=allpages&gapnamespace=2&token=123ABC [åpne i sandkasse]

action=setpagelanguage

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Endre språket til en side.

Endring av språket til en side tillates ikke på denne wikien.

Slå på $wgPageLanguageUseDB for å bruke denne handlingen.

Parametre:
title

Tittelen på siden som skal endre språk. Kan ikke brukes sammen med pageid.

pageid

Side-ID til siden du ønsker å endre språk på. Kan ikke brukes sammen med title.

Type: heltall
lang

Språkkoden for språket du ønsker å endre siden til. Bruk default for å tilbakestille siden til wikiens standardspråk.

Denne parameteren er påkrevd.
Én av følgende verdier: ab, abs, ace, ady, ady-cyrl, aeb, aeb-arab, aeb-latn, af, ak, aln, alt, am, ami, an, ang, anp, ar, arc, arn, arq, ary, arz, as, ase, ast, atj, av, avk, awa, ay, az, azb, ba, ban, bar, bbc, bbc-latn, bcc, bcl, be, be-tarask, bg, bgn, bh, bho, bi, bjn, bm, bn, bo, bpy, bqi, br, brh, bs, btm, bto, bug, bxr, ca, cbk-zam, cdo, ce, ceb, ch, chr, chy, ckb, co, cps, cr, crh, crh-cyrl, crh-latn, cs, csb, cu, cv, cy, da, de, de-at, de-ch, de-formal, default, din, diq, dsb, dtp, dty, dv, dz, ee, egl, el, eml, en, en-ca, en-gb, eo, es, es-formal, et, eu, ext, fa, ff, fi, fit, fj, fo, fr, frc, frp, frr, fur, fy, ga, gag, gan, gan-hans, gan-hant, gcr, gd, gl, glk, gn, gom, gom-deva, gom-latn, gor, got, grc, gsw, gu, gv, ha, hak, haw, he, hi, hif, hif-latn, hil, hr, hrx, hsb, ht, hu, hu-formal, hy, hyw, ia, id, ie, ig, ii, ik, ike-cans, ike-latn, ilo, inh, io, is, it, iu, ja, jam, jbo, jut, jv, ka, kaa, kab, kbd, kbd-cyrl, kbp, kg, khw, ki, kiu, kjp, kk, kk-arab, kk-cn, kk-cyrl, kk-kz, kk-latn, kk-tr, kl, km, kn, ko, ko-kp, koi, krc, kri, krj, krl, ks, ks-arab, ks-deva, ksh, ku, ku-arab, ku-latn, kum, kv, kw, ky, la, lad, lb, lbe, lez, lfn, lg, li, lij, liv, lki, lld, lmo, ln, lo, loz, lrc, lt, ltg, lus, luz, lv, lzh, lzz, mai, map-bms, mdf, mg, mhr, mi, min, mk, ml, mn, mni, mnw, mo, mr, mrj, ms, mt, mwl, my, myv, mzn, na, nah, nan, nap, nb, nds, nds-nl, ne, new, niu, nl, nl-informal, nn, nov, nqo, nrm, nso, nv, ny, nys, oc, olo, om, or, os, pa, pag, pam, pap, pcd, pdc, pdt, pfl, pi, pih, pl, pms, pnb, pnt, prg, ps, pt, pt-br, qu, qug, rgn, rif, rm, rmy, ro, roa-tara, ru, rue, rup, ruq, ruq-cyrl, ruq-latn, rw, sa, sah, sat, sc, scn, sco, sd, sdc, sdh, se, sei, ses, sg, sgs, sh, shi, shn, shy-latn, si, sk, skr, skr-arab, sl, sli, sm, sma, smn, sn, so, sq, sr, sr-ec, sr-el, srn, ss, st, stq, sty, su, sv, sw, szl, szy, ta, tay, tcy, te, tet, tg, tg-cyrl, tg-latn, th, ti, tk, tl, tly, tn, to, tpi, tr, tru, trv, ts, tt, tt-cyrl, tt-latn, tw, ty, tyv, tzm, udm, ug, ug-arab, ug-latn, uk, ur, uz, ve, vec, vep, vi, vls, vmf, vo, vot, vro, wa, war, wo, wuu, xal, xh, xmf, xsy, yi, yo, yue, za, zea, zgh, zh, zh-cn, zh-hans, zh-hant, zh-hk, zh-mo, zh-my, zh-sg, zh-tw, zu
reason

Årsak for endringen.

tags

Endringstagger som skal påføres loggoppføringen som oppstår på grunn av denne handlingen.

Verdier (separer med | eller alternativ):
token

En «csrf»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.
Eksempler:
Endre språket til Main Page til baskisk.
api.php?action=setpagelanguage&title=Main%20Page&lang=eu&token=123ABC [åpne i sandkasse]
Endre språket til siden med ID 123 til wikiens standardspråk.
api.php?action=setpagelanguage&pageid=123&lang=default&token=123ABC [åpne i sandkasse]

action=stashedit

 • Denne modulen er intern eller ustabel. Hvordan den fungerer kan forandre seg uten forvarsel.
 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Forbered en redigering i delt mellomlager.

Dette er ment å brukes via AJAX fra redigeringsskjemaet for å forbedre ytelsen til sidelagringen.

Parametre:
title

Tittelen på siden som redigeres.

Denne parameteren er påkrevd.
section

Seksjonsnummer. 0 for toppseksjonen, new for en ny seksjon.

sectiontitle

Tittelen til en ny seksjon.

text

Sideinnhold.

stashedtexthash

Hash for sideinnhold fra en tidligere stash som skal brukes i stedet.

summary

Endringssammendrag.

Standard: (tom)
contentmodel

Innholdsmodellen til det nye innholdet.

Denne parameteren er påkrevd.
Én av følgende verdier: css, javascript, json, text, wikitext
contentformat

Innholdsserialiseringsformatet som skal brukes for inndatateksten.

Denne parameteren er påkrevd.
Én av følgende verdier: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
baserevid

Revisjons-ID-en til grunnrevisjonen.

Denne parameteren er påkrevd.
Type: heltall
token

En «csrf»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.

action=tag

(main | tag)
 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Legg til eller fjern endringstagger fra individuelle revisjoner eller loggoppføringer.

Parametre:
rcid

Én eller flere nylige endringer-ID-er taggen skal legges til på eller fjernes fra.

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
revid

Én eller flere revisjons-ID-er taggen skal legges til på eller fjernes fra.

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
logid

Én eller flere loggoppførings-ID-er taggen skal legges til på eller fjernes fra.

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
add

Tagger som skal legges til. Kun manuelt definerte tagger kan legges til.

Verdier (separer med | eller alternativ):
remove

Tagger som skal fjernes. Kun tagger som er enten manuelt definert eller helt udefinerte kan fjernes.

Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
reason

Årsak for endringen.

Standard: (tom)
tags

Tagger som skal påføres loggoppføringen som vil oppstå på grunn av denne handlingen.

Verdier (separer med | eller alternativ):
token

En «csrf»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.
Eksempler:
Legg til taggen vandalism til revisjons-ID-en 123 uten å oppgi årsak
api.php?action=tag&revid=123&add=vandalism&token=123ABC [åpne i sandkasse]
Fjern taggen spam fra loggoppførings-ID-en 123 med årsaken Wrongly applied
api.php?action=tag&logid=123&remove=spam&reason=Wrongly+applied&token=123ABC [åpne i sandkasse]

action=tokens

 • Modulen er foreldet.
 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Hent nøkler for handlinger som modifiserer data.

Denne modulen er foreldet til fordel for action=query&meta=tokens.

Parameter:
type

Typene nøkler det skal bes om.

Verdier (separer med | eller alternativ): block, createaccount, csrf, delete, edit, email, import, login, move, options, patrol, protect, rollback, unblock, userrights, watch
Standard: edit
Eksempler:
Hent en redigeringsnøkkel (standard).
api.php?action=tokens [åpne i sandkasse]
Hent en epostnøkkel og en flyttingsnøkkel.
api.php?action=tokens&type=email|move [åpne i sandkasse]

action=unblock

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Avblokker en bruker.

Parametre:
id

Blokkerings-ID som skal avblokkeres (hentes via list=blocks). Kan ikke brukes sammen med user.

Type: heltall
user

Bruker som skal avblokkeres. Kan ikke brukes sammen med id.

Type: bruker, av en av brukernavn, IP, IP-intervall og bruker-ID (f.eks. «#12345»)
userid
Utgått.

Angi user=#ID i stedet.

Type: heltall
reason

Årsak for avblokkering.

Standard: (tom)
tags

Endringstagger som skal brukes på oppføringen i blokkeringsloggen.

Verdier (separer med | eller alternativ):
token

En «csrf»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.
Eksempler:
Avblokker blokkerings-ID #105.
api.php?action=unblock&id=105 [åpne i sandkasse]
Avblokker brukeren Bob med årsaken Sorry Bob.
api.php?action=unblock&user=Bob&reason=Sorry%20Bob [åpne i sandkasse]

action=undelete

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Gjenopprett revisjonene til en slettet side.

En liste over slettede revisjoner (inkludert tidsstempler) kan hentes via prop=deletedrevisions¸og en liste over slettede fil-ID-er kan hentes via list=filearchive.

Parametre:
title

Tittelen til siden som skal gjenopprettes.

Denne parameteren er påkrevd.
reason

Årsak for gjennoppretting.

Standard: (tom)
tags

Endringstagger som skal brukes på oppføringen i sletteloggen.

Verdier (separer med | eller alternativ):
timestamps

Tidsstempler for revisjonene som skal gjenopprettes. Hvis både timestamps og fileids er tomme vil alt bli gjenopprettet.

Type: liste over tidsstempler (tillatte formater)
Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
fileids

ID-ene til filrevisjonene som skal gjenopprettes. Hvis både timestamps og fileids er tomme blir alt gjenopprettet.

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
watchlist

Legg til eller fjern siden fra den gjeldende brukerens overvåkningsliste, bruk innstillinger eller ikke endre overvåkning.

Én av følgende verdier: nochange, preferences, unwatch, watch
Standard: preferences
token

En «csrf»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.

action=unlinkaccount

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Fjern en lenket tredjepartskonto fra den gjeldende brukeren.

Parametre:
request

Bruk denne autentiseringsforespørselen, av id-en returnert fra action=query&meta=authmanagerinfo med amirequestsfor=unlink.

Denne parameteren er påkrevd.
token

En «csrf»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.
Eksempel:
Forsøk å fjerne den gjeldende brukerens lenke for tilbyderen tilknyttet FooAuthenticationRequest.
api.php?action=unlinkaccount&request=FooAuthenticationRequest&token=123ABC [åpne i sandkasse]

action=upload

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Last opp en fil, eller hent statusen til vendende opplastinger.

Flere metoder er tilgjengelige:

 • Last opp filinnhold direkte med parameteren file.
 • Last opp filen i deler, med parameterne filesize, chunk og offset.
 • Få MediaWiki-tjeneren til å hente fila fra en URL, med parameteren url.
 • Fullfør en tidligere opplasting som mislyktes på grunn av advarsler med parameteren filekey.

Merk at HTTP POST må gjøres som en filopplasting (f.eks. med multipart/form-data) når man sender file.

Parametre:
filename

Målfilnavn.

comment

Opplastingskommentar. Brukes også som utgangspunkt for teksten til nye filer hvis text ikke angis.

Standard: (tom)
tags

Endringstagger som skal brukes på opplastingsloggoppføringen og i filsiderevisjonen.

Verdier (separer med | eller alternativ):
text

Første sidetekst for nye filer.

watch
Utgått.

Overvåk siden.

Type: boolsk (detaljer)
watchlist

Legg til eller fjern siden fra den gjeldende brukerens overvåkningsliste, bruk innstillinger eller ikke endre overvåkning.

Én av følgende verdier: nochange, preferences, watch
Standard: preferences
ignorewarnings

Ignorer advarsler.

Type: boolsk (detaljer)
file

Filinnhold.

Må postes som en filopplasting med multipart/form-data.
url

URL fila skal hentes fra.

filekey

Nøkkel som identifiserer en tidligere opplasting som har blitt stashet midlertidig.

sessionkey
Utgått.

Samme som filekey, beholdes for bakoverkompatibilitet.

stash

Hvis denne er satt vil tjeneren lagre filen midlertidig i stedet for å legge den til i fillageret.

Type: boolsk (detaljer)
filesize

Filstørrelse for hele opplastingen.

Type: heltall
Verdien må være mellom 0 og 104 857 600.
offset

Forskyvning av delopplasting i byte.

Type: heltall
Verdien må være mindre enn 0.
chunk

Delopplastingens innhold.

Må postes som en filopplasting med multipart/form-data.
async

Gjør potensielt store filoperasjoner asynkront når det er mulig.

Type: boolsk (detaljer)
checkstatus

Bare hent opplastingsstatusen for den gitte filnøkkelen.

Type: boolsk (detaljer)
token

En «csrf»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.

action=userrights

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Endre en brukers gruppemedlemskap.

Parametre:
user

Bruker.

Type: bruker, av en av brukernavn og bruker-ID (f.eks. «#12345»)
userid
Utgått.

Angi user=#ID i stedet.

Type: heltall
add

Legg til brukeren i disse gruppene, eller hvis han/hun allerede er medlem, oppdater utløpsdatoen for medlemskapet deres i den gruppa.

Verdier (separer med | eller alternativ): bot, bureaucrat, interface-admin, suppress, sysop, widgeteditor
expiry

Utløpstidsstempler. Kan være relative (f.eks. 5 months eller 2 weeks) eller absolutte (f.eks. 2014-09-18-T12:34:56Z). Hvis bare ett tidsstempel settes blir det brukt for alle gruppene som sendes i parameteren add. Bruk infinite, indefinite, infinity eller never for varig gruppemedlemskap.

Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
Standard: infinite
remove

Fjern brukeren fra disse gruppene.

Verdier (separer med | eller alternativ): bot, bureaucrat, interface-admin, suppress, sysop, widgeteditor
reason

Årsak for endringen.

Standard: (tom)
token

En «userrights»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Av kombatibilitetsårsaker godtas også nøkkelen som brukes i webgrensesnittet.

Denne parameteren er påkrevd.
tags

Endringstagger som skal påføres oppføringen i brukerettighetsloggen.

Verdier (separer med | eller alternativ):
Eksempler:
Legg til brukeren FooBot i gruppa bot, og fjern den fra gruppene sysop og bureaucrat.
api.php?action=userrights&user=FooBot&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [åpne i sandkasse]
Legg til brukeren med ID 123 til gruppa bot, og fjern den fra gruppene sysop og bureaucrat.
api.php?action=userrights&userid=123&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [åpne i sandkasse]
Legg til brukeren SometimeSysop til gruppa sysop midlertidig i én måned.
api.php?action=userrights&user=SometimeSysop&add=sysop&expiry=1%20month&token=123ABC [åpne i sandkasse]

action=validatepassword

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Valider et passord mot wikiens passordkrav.

Validitet rapporteres som Good hvis passordet er akseptabelt, Change hvis passordet kan brukes for å logge inn men så må endres, eller Invalid hvis passordet ikke kan brukes.

Parametre:
password

Passord som skal valideres.

Denne parameteren er påkrevd.
user

Brukernavn, for bruk når man tester kontoopprettelse. Brukernavnet kan ikke eksistere fra før.

Type: bruker, av en av brukernavn og bruker-ID (f.eks. «#12345»)
email

Epostadresse, for bruk når man tester kontoopprettelse.

realname

Virkelig navn, for bruk når man tester kontoopprettelse.

Eksempler:
Valider passordet foobar for den gjeldende brukeren.
api.php?action=validatepassword&password=foobar [åpne i sandkasse]
Valider passordet qwerty for å opprette brukeren Example.
api.php?action=validatepassword&password=querty&user=Example [åpne i sandkasse]

action=watch

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Legg til eller fjern sider fra den gjeldende brukerens overvåkningsliste.

Parametre:
title
Utgått.

Siden som skal overvåkes/fjernes fra overvåkning. Bruk titles i stedet.

unwatch

Hvis denne er satt blir siden fjernet fra overvåkning i stedet for å bli lagt til.

Type: boolsk (detaljer)
continue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

titles

En liste over titler det skal jobbes med.

Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
pageids

En liste over side-ID-er det skal jobbes med.

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
revids

En liste over revisjons-ID-er det skal jobbes med.

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
generator

Hent lista over sider det skal jobbes med ved å kjøre den gitte spørringsmodulen.

Merk: Generatorparameternavn må innledes med en «g», se eksempler.

allcategories
List opp alle kategorier.
alldeletedrevisions
List opp alle slettede revisjoner av en bruker eller i et navnerom.
allfileusages
List opp all filbruk, inkludert ikke-eksisterende filer.
allimages
List opp alle bilder i sekvens.
alllinks
List opp alle lenker som peker til et gitt navnerom.
allpages
List opp alle sider i sekvens i et gitt navnerom.
allredirects
Lister opp alle omdirigeringer til et navnerom.
allrevisions
List opp alle revisjoner.
alltransclusions
List opp transklusjoner (sider som bygges inn med {{x}}), inkludert ikke-eksisterende.
backlinks
Finn alle sider som lenker til den gitte siden.
categories
List opp alle kategorier sidene tilhører.
categorymembers
List opp alle sider i en gitt kategori.
deletedrevisions
Hent informasjon om slettet revisjon.
duplicatefiles
List opp alle filer som er duplikater av de gitte filene basert på hashverdier.
embeddedin
Finn alle sider som bygger inn (transkluderer) den gitte tittelen.
exturlusage
List opp sider som inneholder en gitt URL.
fileusage
Finn alle sider som bruker de gitte filene.
images
Returnerer alle filer som inneholdes på de gitte sidene.
imageusage
Finn alle sider som bruker den gitte bildetittelen.
iwbacklinks
Finn alle sider som lenker til den gitte interwikilenka.
langbacklinks
Finn alle sider som lenker til den gitte språklenka.
links
Returnerer alle lenker fra de gitte sidene.
linkshere
Finn alle sider som lenker til de gitte sidene.
pageswithprop
Lister opp alle sider med en gitt sideegenskap.
prefixsearch
Utfør et prefikssøk for sidetitler.
protectedtitles
List opp alle titler som er beskyttet fra opprettelse.
querypage
Hent en liste gitt av en QueryPage-basert spesialside.
random
Hent et sett av tilfeldige sider.
recentchanges
List opp nylige endringer.
redirects
Returnerer alle omdirigeringer til de gitte sidene.
revisions
Hent revisjonsinformasjon.
search
Utfør et søk i fulltekst.
templates
Returnerer alle sider som er transkludert på de gitte sidene.
transcludedin
Finn alle sider som transkluderer de gitte sidene.
watchlist
Hent nylige endringer i sider i den gjeldende brukerens overvåkningsliste.
watchlistraw
Hent alle sider på den gjeldende brukerens overvåkningsliste.
Én av følgende verdier: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatisk løs omdirigeringer i titles, pageids og revids, og i sider returnert av generator.

Type: boolsk (detaljer)
converttitles

Konverter titler til andre varianter om nødvendig. Virker bare hvis wikiens innholdsspråk støtter variantkonvertering. Språk som støtter variantkonvertering er en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz og zh.

Type: boolsk (detaljer)
token

En «watch»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.

format=json

Resultatdata i JSON-format.

Parametre:
callback

Hvis denne er gitt omringer den utdataene i et gitt funksjonskall. Av sikkerhetsgrunner blir alle brukerspesifikke data begrenset.

utf8

Hvis denne er angitt koder den de fleste (men ikke alle) ikke-ASCII-tegn som UTF-8 i stedet for å erstatte dem med heksadesimale escape-sekvenser. Standard når formatversion ikke er 1.

Type: boolsk (detaljer)
ascii

Hvis denne er gitt kodes all ikke-ASCII med heksadesimale escape-sekvenser. Standard når formatversion er 1.

Type: boolsk (detaljer)
formatversion

Utdataformatering:

1
Bakoverkompatibelt format (XML-aktige boolske verdier, *-nøkler for innholdsnoder, osv.).
2
Moderne format.
latest
Bruk det nyeste formatet (for tiden 2), kan endres uten forvarsel.
Én av følgende verdier: 1, 2, latest
Standard: 1
Eksempel:
Returner spørringsresultatet i formatet JSON.
api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=json [åpne i sandkasse]

format=jsonfm

Gi utdata i JSON-format (pretty-print i HTML).

Parametre:
wrappedhtml

Returner lettleselig HTML og tilknyttede ResourceLoader-moduler som et JSON-objekt.

Type: boolsk (detaljer)
callback

Hvis denne er gitt omringer den utdataene i et gitt funksjonskall. Av sikkerhetsgrunner blir alle brukerspesifikke data begrenset.

utf8

Hvis denne er angitt koder den de fleste (men ikke alle) ikke-ASCII-tegn som UTF-8 i stedet for å erstatte dem med heksadesimale escape-sekvenser. Standard når formatversion ikke er 1.

Type: boolsk (detaljer)
ascii

Hvis denne er gitt kodes all ikke-ASCII med heksadesimale escape-sekvenser. Standard når formatversion er 1.

Type: boolsk (detaljer)
formatversion

Utdataformatering:

1
Bakoverkompatibelt format (XML-aktige boolske verdier, *-nøkler for innholdsnoder, osv.).
2
Moderne format.
latest
Bruk det nyeste formatet (for tiden 2), kan endres uten forvarsel.
Én av følgende verdier: 1, 2, latest
Standard: 1

format=none

Ingen resultat.

Eksempel:
Returner spørringsresultatet i formatet NONE.
api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=none [åpne i sandkasse]

format=php

(main | php)

Utdata i serialisert PHP-format.

Parameter:
formatversion

Utdataformatering:

1
Bakoverkompatibelt format (XML-aktige boolske verdier, *-nøkler for innholdsnoder, osv.).
2
Moderne format.
latest
Bruk det nyeste formatet (for tiden 2), kan endres uten forvarsel.
Én av følgende verdier: 1, 2, latest
Standard: 1
Eksempel:
Returner spørringsresultatet i formatet PHP.
api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=php [åpne i sandkasse]

format=phpfm

Gi utdata i serialisert PHP-format (pretty-print i HTML).

Parametre:
wrappedhtml

Returner lettleselig HTML og tilknyttede ResourceLoader-moduler som et JSON-objekt.

Type: boolsk (detaljer)
formatversion

Utdataformatering:

1
Bakoverkompatibelt format (XML-aktige boolske verdier, *-nøkler for innholdsnoder, osv.).
2
Moderne format.
latest
Bruk det nyeste formatet (for tiden 2), kan endres uten forvarsel.
Én av følgende verdier: 1, 2, latest
Standard: 1

format=rawfm

Gi utdata, inkludert feilsøkingselementer, i JSON-format (pretty-print i HTML).

Parameter:
wrappedhtml

Returner lettleselig HTML og tilknyttede ResourceLoader-moduler som et JSON-objekt.

Type: boolsk (detaljer)

format=xml

(main | xml)

Gi utdata i XML-format.

Parametre:
xslt

Hvis denne er angitt legges den navngitte siden til som et XSL-stilark. Verdien må være en tittel i navnerommet MediaWiki som slutter på .xsl.

includexmlnamespace

Hvis denne er angitt legges det til et XML-navnerom.

Type: boolsk (detaljer)
Eksempel:
Returner spørringsresultatet i formatet XML.
api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=xml [åpne i sandkasse]

format=xmlfm

Gi utdata i XML-format (pretty-print i HTML).

Parametre:
wrappedhtml

Returner lettleselig HTML og tilknyttede ResourceLoader-moduler som et JSON-objekt.

Type: boolsk (detaljer)
xslt

Hvis denne er angitt legges den navngitte siden til som et XSL-stilark. Verdien må være en tittel i navnerommet MediaWiki som slutter på .xsl.

includexmlnamespace

Hvis denne er angitt legges det til et XML-navnerom.

Type: boolsk (detaljer)

Datatyper

Innputt til MediaWiki bør være NFC-normalisert UTF-8. MediaWiki kan prøve å konvertere annen innputt, men dette kan gjøre at noen handlinger (som redigeringer med MD5-sjekker) feiler.

Parametere som tar flere verdier sendes normalt inn med verdiene atskilt av vertikalstrek, f.eks. param=value1|value2 eller param=value1%7Cvalue2. Hvis en verdi må inneholde vertikalstreken, bruk U+001F (Unit Separator) som skilletegn og bruk U+001F foran verdien, f.eks. param=%1Fvalue1%1Fvalue2.

Noen parametertyper i API-forespørsler trenger videre forklaring:

boolean

Boolske parametere fungerer som sjekkbokser i HTML: hvis parameteren er angitt, uansett verdi, anses den som sann. For en falsk verdi, unngå parameteren i sin helhet.

expiry

Utløpsverdier kan være relative (f.eks. 5 months eller 2 weeks) eller absolutte (f.eks. 2014-09-18T12:23:56Z). For ingen utløpsdato, bruk infinite, indefinite, infinity eller never.

timestamp

Tidsstempler kan angis i flere formater, se dokumentasjonen på MediaWiki.org for detaljer. ISO 8601 for dato og tid anbefales: 2001-01-15T14:56:00Z. Strengen now kan også brukes for å angi nåtid.

«Templated» parametre

«Templated» parametre støtter tilfeller der en API-modul trenger en verdi for hver verdi av en annen parameter. Hvis det for eksempel var en API-modul for å be om frukt, ville den kunne ha en parameter fruits for å angi hvilken frukt det bes om og en «templated» parameter {fruit}-quanity for å angi hvor mange av hver frukt det bes om. En API-klient som vil ha ett eple, fem bananer og 20 jordbær kan dermed gjøre forespørsler som fruits=apples|bananas|strawberries&apples-quantity=1&bananas-quantity=5&strawberries-quantity=20.

Kreditering

API-utviklere:

 • Yuri Astrakhan (skaper, hovedutvikler sept. 2006–sept. 2007)
 • Roan Kattouw (hovedutvikler sept. 2007–2009)
 • Victor Vasiliev
 • Bryan Tong Minh
 • Sam Reed
 • Brad Jorsh (hovedutvikler 2013–nå)

Send kommentarer, forslag og spørsmål til mediawiki-api@lists.wikimedia.org eller post en feilrapport på https://phabricator.wikimedia.org/.