MediaWiki-API-hjelp

Dette er en automatisk generert MediaWiki-API-dokumentasjonsside.

Dokumentasjon og eksempler: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

format=xmlfm

(main | xmlfm)

Gi utdata i XML-format (pretty-print i HTML).

Parametre:
wrappedhtml

Returner lettleselig HTML og tilknyttede ResourceLoader-moduler som et JSON-objekt.

Type: boolsk (detaljer)
xslt

Hvis denne er angitt legges den navngitte siden til som et XSL-stilark. Verdien må være en tittel i navnerommet MediaWiki som slutter på .xsl.

includexmlnamespace

Hvis denne er angitt legges det til et XML-navnerom.

Type: boolsk (detaljer)