MediaWiki-API-hjelp

Dette er en automatisk generert MediaWiki-API-dokumentasjonsside.

Dokumentasjon og eksempler: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

format=xml

(main | xml)

Gi utdata i XML-format.

Parametre:
xslt

Hvis denne er angitt legges den navngitte siden til som et XSL-stilark. Verdien må være en tittel i navnerommet MediaWiki som slutter på .xsl.

includexmlnamespace

Hvis denne er angitt legges det til et XML-navnerom.

Type: boolsk (detaljer)
Eksempel:
Returner spørringsresultatet i formatet XML.
api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=xml [åpne i sandkasse]