MediaWiki-API-hjelp

Dette er en automatisk generert MediaWiki-API-dokumentasjonsside.

Dokumentasjon og eksempler: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

action=userrights

(main | userrights)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen krever skrivetilgang.
  • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

Endre en brukers gruppemedlemskap.

Parametre:
user

Bruker.

Type: bruker, av en av brukernavn og bruker-ID (f.eks. «#12345»)
userid
Utgått.

Angi user=#ID i stedet.

Type: heltall
add

Legg til brukeren i disse gruppene, eller hvis han/hun allerede er medlem, oppdater utløpsdatoen for medlemskapet deres i den gruppa.

Verdier (separer med | eller alternativ): bot, bureaucrat, interface-admin, suppress, sysop, widgeteditor
expiry

Utløpstidsstempler. Kan være relative (f.eks. 5 months eller 2 weeks) eller absolutte (f.eks. 2014-09-18-T12:34:56Z). Hvis bare ett tidsstempel settes blir det brukt for alle gruppene som sendes i parameteren add. Bruk infinite, indefinite, infinity eller never for varig gruppemedlemskap.

Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
Standard: infinite
remove

Fjern brukeren fra disse gruppene.

Verdier (separer med | eller alternativ): bot, bureaucrat, interface-admin, suppress, sysop, widgeteditor
reason

Årsak for endringen.

Standard: (tom)
token

En «userrights»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Av kombatibilitetsårsaker godtas også nøkkelen som brukes i webgrensesnittet.

Denne parameteren er påkrevd.
tags

Endringstagger som skal påføres oppføringen i brukerettighetsloggen.

Verdier (separer med | eller alternativ):
Eksempler:
Legg til brukeren FooBot i gruppa bot, og fjern den fra gruppene sysop og bureaucrat.
api.php?action=userrights&user=FooBot&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [åpne i sandkasse]
Legg til brukeren med ID 123 til gruppa bot, og fjern den fra gruppene sysop og bureaucrat.
api.php?action=userrights&userid=123&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [åpne i sandkasse]
Legg til brukeren SometimeSysop til gruppa sysop midlertidig i én måned.
api.php?action=userrights&user=SometimeSysop&add=sysop&expiry=1%20month&token=123ABC [åpne i sandkasse]