MediaWiki-API-hjelp

Dette er en automatisk generert MediaWiki-API-dokumentasjonsside.

Dokumentasjon og eksempler: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

format=rawfm

(main | rawfm)

Gi utdata, inkludert feilsøkingselementer, i JSON-format (pretty-print i HTML).

Parameter:
wrappedhtml

Returner lettleselig HTML og tilknyttede ResourceLoader-moduler som et JSON-objekt.

Type: boolsk (detaljer)