MediaWiki-API-hjelp

Dette er en automatisk generert MediaWiki-API-dokumentasjonsside.

Dokumentasjon og eksempler: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

list=watchlistraw (wr)

(main | query | watchlistraw)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen kan brukes som en generator.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

Hent alle sider på den gjeldende brukerens overvåkningsliste.

Parametre:
wrcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

wrnamespace

List kun opp sider i de gitte navnerommene.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
For å angi alle verdier, bruk *.
wrlimit

Hvor mange resultater som skal returneres totalt per forespørsel.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
wrprop

Hvilke ekstra egenskaper som skal hentes:

changed
Legger til tidsstempel for når brukeren sist ble varslet om redigeringen.
Verdier (separer med | eller alternativ): changed
wrshow

List kun opp elementer som tilfredsstiller disse kriteriene.

Verdier (separer med | eller alternativ): !changed, changed
wrowner

Brukes sammen med wrtoken for å få tilgang til en annen brukers overvåkningsliste.

Type: bruker, av brukernavn
wrtoken

En sikkerhetsnøkkel (tilgjengelig i brukerens innstillinger) for å tillate tilgang til en annen brukers overvåkningsliste.

wrdir

Retningen det skal listes opp i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
wrfromtitle

Tittel (med navneromsprefiks) opplistingen skal starte fra.

wrtotitle

Tittel (med navneromsprefiks) opplistingen skal slutte ved.

Eksempler:
List opp sider på den gjeldende brukerens overvåkningsliste.
api.php?action=query&list=watchlistraw [åpne i sandkasse]
Hent sideinfo for sider på den gjeldende brukerens overvåkningsliste.
api.php?action=query&generator=watchlistraw&gwrshow=changed&prop=info [åpne i sandkasse]