MediaWiki-API-hjelp

Dette er en automatisk generert MediaWiki-API-dokumentasjonsside.

Dokumentasjon og eksempler: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

list=watchlist (wl)

(main | query | watchlist)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen kan brukes som en generator.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

Hent nylige endringer i sider i den gjeldende brukerens overvåkningsliste.

Parametre:
wlallrev

Inkluder flere revisjoner av samme side i det gitte tidsrommet.

Type: boolsk (detaljer)
wlstart

Tidsstempelet opplistingen skal starte fra.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
wlend

Tidsstempelet opplistingen skal slutte ved.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
wlnamespace

Filtrer endringer til bare de gitte navnerommene.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
For å angi alle verdier, bruk *.
wluser

Bare list opp endringer av denne brukeren.

Type: bruker, av en av brukernavn, IP, interwikinavn (f.eks. "prefiks>Eksempelnavn") og bruker-ID (f.eks. «#12345»)
wlexcludeuser

Ikke list opp endringer av denne brukeren.

Type: bruker, av en av brukernavn, IP, interwikinavn (f.eks. "prefiks>Eksempelnavn") og bruker-ID (f.eks. «#12345»)
wldir

Hvilken retning det skal listes opp:

newer
List opp de eldste først. Merk: wlstart må være før wlend.
older
List opp de nyeste først (standard). Merk: wlstart må være senere enn wlend.
Én av følgende verdier: newer, older
Standard: older
wllimit

Hvor mange resultater som skal returneres totalt per forespørsel.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
wlprop

Hvilke ekstra egenskaper som skal hentes:

ids
Legger til revisjons- og side-ID-er.
title
Legger til tittelen til siden.
flags
Legger til flagg for redigeringen.
user
Legger til brukeren som gjorde redigeringen. Hvis brukeren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen userhidden returnert.
userid
Legger til bruker-ID-en til den som gjorde redigeringen. Hvis brukeren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen userhidden returnert.
comment
Legger til redigeringskommentaren. Hvis kommentaren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen commenthidden returnert.
parsedcomment
Legger til den tolkede redigeringskommentaren. Hvis kommentaren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen commenthidden returnert.
timestamp
Legger til redigeringens tidsstempel.
patrol
Tagger redigeringer som er patruljert.
sizes
Legger til den gamle og den nye lengden til siden.
notificationtimestamp
Legger til tidsstempelet for når brukeren sist ble varslet om redigeringen.
loginfo
Legger til logginformasjon der det passer.
tags
Lister opp tagger for oppføringen.
Verdier (separer med | eller alternativ): comment, flags, ids, loginfo, notificationtimestamp, parsedcomment, patrol, sizes, tags, timestamp, title, user, userid
Standard: ids|title|flags
wlshow

Viser bare elementer som imøtekommer disse kriteriene. For for eksempel å kun se mindre redigeringer gjort av innloggede brukere, sett wlshow=minor|!anon.

Verdier (separer med | eller alternativ): !anon, !autopatrolled, !bot, !minor, !patrolled, !unread, anon, autopatrolled, bot, minor, patrolled, unread
wltype

Hvilke typer endringer som skal vises:

edit
Vanlige sideredigeringer.
new
Sideopprettelser
log
Loggoppføringer.
external
Eksterne endringer.
categorize
Endringer i kategorimedlemskap.
Verdier (separer med | eller alternativ): categorize, edit, external, log, new
Standard: edit|new|log|categorize
wlowner

Brukes sammen med wltoken for å få tilgang til en annen brukers overvåkningsliste.

Type: bruker, av brukernavn
wltoken

En sikkerhetsnøkkel (tilgjengelig i brukerens innstillinger) for å tillate tilgang til en annen brukers overvåkningsliste.

wlcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

Eksempler:
Lister opp topprevisjonen for nylig endrede sider i den gjeldende brukerens overvåkningsliste.
api.php?action=query&list=watchlist [åpne i sandkasse]
Hent ekstra informasjon om topprevisjonene for nylig endrede sider i den gjeldende brukerens overvåkningsliste.
api.php?action=query&list=watchlist&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment [åpne i sandkasse]
Hent informasjon om alle nylige endringer i sider på den gjeldende brukerens overvåkningsliste.
api.php?action=query&list=watchlist&wlallrev=&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment [åpne i sandkasse]
Hent sideinformasjon for nylig endrede sider på den gjeldende brukerens overvåkningsliste.
api.php?action=query&generator=watchlist&prop=info [åpne i sandkasse]
Hent revisjonsinfo for nylige endringer i sider på den gjeldende brukerens overvåkningsliste.
api.php?action=query&generator=watchlist&gwlallrev=&prop=revisions&rvprop=timestamp|user [åpne i sandkasse]
List opp den øverste revisjonen for nylig endrede sider på overvåkningslisten til brukeren Example.
api.php?action=query&list=watchlist&wlowner=Example&wltoken=123ABC [åpne i sandkasse]