MediaWiki-API-hjelp

Dette er en automatisk generert MediaWiki-API-dokumentasjonsside.

Dokumentasjon og eksempler: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

prop=revisions (rv)

(main | query | revisions)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen kan brukes som en generator.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

Hent revisjonsinformasjon.

Kan brukes på flere måter:

  1. Hent data om et sett sider (siste revisjon), ved å sette titler eller side-ID-er.
  2. Hent revisjoner for n gitt side, ved å bruke titler eller side-ID-er med start, slutt eller grense.
  3. Hent data om et sett revisjoner ved å sette ID-ene deres med revisjons-ID-er.
Parametre:
rvprop

Hvilke egenskaper som skal hentes for hver revisjon:

ids
ID-en til revisjonen.
flags
Revisjonsflagg (mindre endring).
timestamp
Tidsstempelet til revisjonen.
user
Brukeren som lagde revisjonen. Hvis brukeren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen userhidden returnert.
userid
Bruker-ID-en til brukeren som lagde revisjonen. Hvis brukeren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen userhidden returnert.
size
Lengden til revisjonen i byte.
slotsize
Lengden til hver revisjonsspalte i byte.
sha1
Revisjonens SHA-1 (base 16). Hvis innholdet har blitt revisjonsslettet blir egenskapen sha1hidden returnert.
slotsha1
Hver revisjonsspaltes SHA-1 (base 16). Hvis innholdet har blitt revisjonsslettet blir egenskapen sha1hidden returnert.
contentmodel
Innholdsmodell-ID-en til hver revisjonsspalte.
comment
Revisjonens brukerkommentar. Hvis kommentaren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen commenthidden returnert.
parsedcomment
Revisjonens brukerkommentar tolket. Hvis kommentaren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen commenthidden returnert.
content
Hver revisjonsspaltes innhold. Hvis innholdet har blitt revisjonsslettet blir egenskapen texthidden returnert.
tags
Revisjonens tagger.
roles
List opp innholdsspalteroller som ekisterer i revisjonen.
parsetree
Utgått. Bruk action=expandtemplates eller action=parse i stedet. XML-tolkingstreet til revisjonsinnholdet (krever innholdsmodellen wikitext).
Verdier (separer med | eller alternativ): comment, content, contentmodel, flags, ids, parsedcomment, roles, sha1, size, slotsha1, slotsize, tags, timestamp, user, userid, parsetree
Standard: ids|timestamp|flags|comment|user
rvslots

Hvilke revisjonsspalter data skal returneres for, når spalterelaterte egenskaper inkluderes i rvprops. Hvis denne omgås vil data fra spalten main returneres i bakoverkompatibelt format.

Verdier (separer med | eller alternativ): main
For å angi alle verdier, bruk *.
rvlimit

Begrens hvor mange revisjoner som skal returneres.

Kan bare brukes med enkeltsidemodus (modus 2).
Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
rvexpandtemplates
Utgått.

Bruk action=expandtemplates i stedet. Utvid maler i revisjonsinnholdet (krever rvprop=content).

Type: boolsk (detaljer)
rvgeneratexml
Utgått.

Bruk action=expandtemplates eller action=parse i stedet. Genere XML-tolkingstre for revisjonsinnholdet (krever rvprop=content).

Type: boolsk (detaljer)
rvparse
Utgått.

Bruk action=parse i stedet. Tolk revisjonsinnholdet (krever rvprop=content). Av ytelsesårsaker begrenses rvlimit til 1 hvis dette alternativet brukes.

Type: boolsk (detaljer)
rvsection

Bare hent innholdet til dette seksjonsnummeret.

rvdiffto
Utgått.

Bruk action=compare i stedet. Revisjons-ID-en å sammenligne hver revisjon med. Bruk prev, next og cur for forrige, neste og nåværende revisjon respektivt.

rvdifftotext
Utgått.

Bruk action=compare i stedet. Teksten å sammenligne hver revisjon med. Viser bare forskjeller for et begrenset antall revisjoner. Overstyrer rvdiffto. Hvis rvsection er satt vil bare den seksjonen sammenlignes med denne teksten.

rvdifftotextpst
Utgått.

Bruk action=compare i stedet. Utfør en førlagringstransformering på teksten før den sammenlignes. Bare gyldig når den brukes med rvdifftotext.

Type: boolsk (detaljer)
rvcontentformat
Utgått.

Serialiseringsformat brukt for rvdifftotext og forventet for innhlodets utdata.

Én av følgende verdier: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
rvstartid

Start opplistingen fra denne revisjonens tidsstempel. Revisjonen må eksistere, men må ikke nødvendigvis tilhøre denne siden.

Kan bare brukes med enkeltsidemodus (modus 2).
Type: heltall
rvendid

Stopp opplistingen ved denne revisjonens tidsstempel. Revisjonen må eksistere, men må ikke nødvendigvis tilhøre denne siden.

Kan bare brukes med enkeltsidemodus (modus 2).
Type: heltall
rvstart

Hvilken revisjons tidsstempel opplistingen skal starte fra.

Kan bare brukes med enkeltsidemodus (modus 2).
Type: tidsstempel (tillatte formater)
rvend

List opp fram til dette tidsstempelet.

Kan bare brukes med enkeltsidemodus (modus 2).
Type: tidsstempel (tillatte formater)
rvdir

Hvilken retning det skal listes opp:

newer
List opp de eldste først. Merk: rvstart må være før rvend.
older
List opp de nyeste først (standard). Merk: rvstart må være senere enn rvend.
Kan bare brukes med enkeltsidemodus (modus 2).
Én av følgende verdier: newer, older
Standard: older
rvuser

Bare inkluder revisjoner gjort av brukeren.

Kan bare brukes med enkeltsidemodus (modus 2).
Type: bruker, av en av brukernavn, IP, interwikinavn (f.eks. "prefiks>Eksempelnavn") og bruker-ID (f.eks. «#12345»)
rvexcludeuser

Ekskluder revisjoner gjort av brukeren.

Kan bare brukes med enkeltsidemodus (modus 2).
Type: bruker, av en av brukernavn, IP, interwikinavn (f.eks. "prefiks>Eksempelnavn") og bruker-ID (f.eks. «#12345»)
rvtag

Bare list opp revisjoner tagget med denne taggen.

rvtoken
Utgått.

Hvilke nøkler som skal hentes for hver revisjon.

Verdier (separer med | eller alternativ): rollback
rvcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.