MediaWiki-API-hjelp

Dette er en automatisk generert MediaWiki-API-dokumentasjonsside.

Dokumentasjon og eksempler: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

prop=redirects (rd)

(main | query | redirects)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen kan brukes som en generator.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

Returnerer alle omdirigeringer til de gitte sidene.

Parametre:
rdprop

Hvilke egenskaper som skal hentes:

pageid
Side-ID-en til hver omdirigering.
title
Tittelen til hver omdirigering.
fragment
Fragment av hver omdirigering, hvis det er noen.
Verdier (separer med | eller alternativ): fragment, pageid, title
Standard: pageid|title
rdnamespace

Bare inkluder sider i disse navnerommene.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
For å angi alle verdier, bruk *.
rdshow

Vis bare elementer som imøtekommer disse kriteriene:

fragment
Bare vis omdirigeringer med et fragment.
!fragment
Bare vis omdirigeringer uten et fragment.
Verdier (separer med | eller alternativ): !fragment, fragment
rdlimit

Hvor mange omdirigeringer som skal returneres.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
rdcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.