MediaWiki-API-hjelp

Dette er en automatisk generert MediaWiki-API-dokumentasjonsside.

Dokumentasjon og eksempler: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

list=pageswithprop (pwp)

(main | query | pageswithprop)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen kan brukes som en generator.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

Lister opp alle sider med en gitt sideegenskap.

Parametre:
pwppropname

Sideegenskap det skal listes opp for (action=query&list=pagepropnames returnerer sideeegenskapsnavn i bruk).

Denne parameteren er påkrevd.
pwpprop

Hvilken informasjon som skal inkluderes:

ids
Legger til side-ID-en.
title
Legger til tittel- og navneroms-ID-en til sida.
value
Legger til verdien til sideegenskapen.
Verdier (separer med | eller alternativ): ids, title, value
Standard: ids|title
pwpcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

pwplimit

Maksimalt antall sider som skal returneres.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
pwpdir

Hvilken retning det skal sorteres i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
Eksempler:
List opp de første 10 sidene som bruker {{DISPLAYTITLE:}}.
api.php?action=query&list=pageswithprop&pwppropname=displaytitle&pwpprop=ids|title|value [åpne i sandkasse]
Hent ekstra informasjon om de 10 første sidene som bruker __NOTOC__.
api.php?action=query&generator=pageswithprop&gpwppropname=notoc&prop=info [åpne i sandkasse]