MediaWiki-API-hjelp

Dette er en automatisk generert MediaWiki-API-dokumentasjonsside.

Dokumentasjon og eksempler: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

(main | query | langbacklinks)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen kan brukes som en generator.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

Finn alle sider som lenker til den gitte språklenka.

Kan brukes for å finne alle lenker med en språkkode, eller alle lenker til en tittel (med et gitt språk). Å bruke ingen av parameterne er så å si det samme som «alle språklenker».

Merk at dette ikke tar hensyn til språklenker som legges til av utvidelser.

Parametre:
lbllang

Språket for språklenka.

lbltitle

Språklenke det skal søkes etter. Må brukes med lbllang.

lblcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

lbllimit

Hvor mange sider som skal returneres totalt.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
lblprop

Hvilke egenskaper som skal hentes:

lllang
Legger til språkkoden til språklenka.
lltitle
Legger til tittelen til språklenka.
Verdier (separer med | eller alternativ): lllang, lltitle
Standard: (tom)
lbldir

Retningen det skal listes opp i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending