MediaWiki-API-hjelp

Dette er en automatisk generert MediaWiki-API-dokumentasjonsside.

Dokumentasjon og eksempler: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

(main | query | iwbacklinks)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen kan brukes som en generator.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

Finn alle sider som lenker til den gitte interwikilenka.

Kan brukes for å finne alle lenker med et prefiks, eller lenker til en tittel (med et gitt prefiks). Å ikke bruke noen parametere er så å si det samme som «alle interwikilenker».

Parametre:
iwblprefix

Interwikiprefiks.

iwbltitle

Interwikilenke det skal søkes etter. Må brukes med iwblblprefix.

iwblcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

iwbllimit

Hvor mange sider som skal returneres totalt.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
iwblprop

Hvilke egenskaper som skal hentes:

iwprefix
Legger til prefikset til interwikien.
iwtitle
Legger til tittelen til interwikien.
Verdier (separer med | eller alternativ): iwprefix, iwtitle
Standard: (tom)
iwbldir

Retningen det skal listes opp i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending