MediaWiki-API-hjelp

Dette er en automatisk generert MediaWiki-API-dokumentasjonsside.

Dokumentasjon og eksempler: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

prop=fileusage (fu)

(main | query | fileusage)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen kan brukes som en generator.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

Finn alle sider som bruker de gitte filene.

Parametre:
fuprop

Hvilke egenskaper som skal hentes:

pageid
Side-ID for hver side.
title
Tittelen til hver side.
redirect
Marker om siden er omdirigering.
Verdier (separer med | eller alternativ): pageid, redirect, title
Standard: pageid|title|redirect
funamespace

Inkluder bare sider i disse navnerommene.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
For å angi alle verdier, bruk *.
fushow

Vis bare elementer som møter disse kriteriene:

redirect
Vis bare omdirigeringer.
!redirect
Vis bare ikke-omdirigeringer.
Verdier (separer med | eller alternativ): !redirect, redirect
fulimit

Hvor mange som skal returneres.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
fucontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.