MediaWiki-API-hjelp

Dette er en automatisk generert MediaWiki-API-dokumentasjonsside.

Dokumentasjon og eksempler: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

prop=deletedrevisions (drv)

(main | query | deletedrevisions)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen kan brukes som en generator.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

Hent informasjon om slettet revisjon.

Kan brukes på flere måter:

  1. Hent slettede revisjoner for et sett avsider, ved å sette titler eller side-ID-er. Sorteres etter tittel og tidsstempel.
  2. Hent data om et sett slettede revisjoner ved å sette deres ID-er med revisjons-ID-er. Sorteres etter revisjons-ID.
Parametre:
drvprop

Hvilke egenskaper som skal hentes for hver revisjon:

ids
ID-en til revisjonen.
flags
Revisjonsflagg (mindre endring).
timestamp
Tidsstempelet til revisjonen.
user
Brukeren som lagde revisjonen. Hvis brukeren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen userhidden returnert.
userid
Bruker-ID-en til brukeren som lagde revisjonen. Hvis brukeren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen userhidden returnert.
size
Lengden til revisjonen i byte.
slotsize
Lengden til hver revisjonsspalte i byte.
sha1
Revisjonens SHA-1 (base 16). Hvis innholdet har blitt revisjonsslettet blir egenskapen sha1hidden returnert.
slotsha1
Hver revisjonsspaltes SHA-1 (base 16). Hvis innholdet har blitt revisjonsslettet blir egenskapen sha1hidden returnert.
contentmodel
Innholdsmodell-ID-en til hver revisjonsspalte.
comment
Revisjonens brukerkommentar. Hvis kommentaren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen commenthidden returnert.
parsedcomment
Revisjonens brukerkommentar tolket. Hvis kommentaren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen commenthidden returnert.
content
Hver revisjonsspaltes innhold. Hvis innholdet har blitt revisjonsslettet blir egenskapen texthidden returnert.
tags
Revisjonens tagger.
roles
List opp innholdsspalteroller som ekisterer i revisjonen.
parsetree
Utgått. Bruk action=expandtemplates eller action=parse i stedet. XML-tolkingstreet til revisjonsinnholdet (krever innholdsmodellen wikitext).
Verdier (separer med | eller alternativ): comment, content, contentmodel, flags, ids, parsedcomment, roles, sha1, size, slotsha1, slotsize, tags, timestamp, user, userid, parsetree
Standard: ids|timestamp|flags|comment|user
drvslots

Hvilke revisjonsspalter data skal returneres for, når spalterelaterte egenskaper inkluderes i drvprops. Hvis denne omgås vil data fra spalten main returneres i bakoverkompatibelt format.

Verdier (separer med | eller alternativ): main
For å angi alle verdier, bruk *.
drvlimit

Begrens hvor mange revisjoner som skal returneres.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
drvexpandtemplates
Utgått.

Bruk action=expandtemplates i stedet. Utvid maler i revisjonsinnholdet (krever drvprop=content).

Type: boolsk (detaljer)
drvgeneratexml
Utgått.

Bruk action=expandtemplates eller action=parse i stedet. Genere XML-tolkingstre for revisjonsinnholdet (krever drvprop=content).

Type: boolsk (detaljer)
drvparse
Utgått.

Bruk action=parse i stedet. Tolk revisjonsinnholdet (krever drvprop=content). Av ytelsesårsaker begrenses drvlimit til 1 hvis dette alternativet brukes.

Type: boolsk (detaljer)
drvsection

Bare hent innholdet til dette seksjonsnummeret.

drvdiffto
Utgått.

Bruk action=compare i stedet. Revisjons-ID-en å sammenligne hver revisjon med. Bruk prev, next og cur for forrige, neste og nåværende revisjon respektivt.

drvdifftotext
Utgått.

Bruk action=compare i stedet. Teksten å sammenligne hver revisjon med. Viser bare forskjeller for et begrenset antall revisjoner. Overstyrer drvdiffto. Hvis drvsection er satt vil bare den seksjonen sammenlignes med denne teksten.

drvdifftotextpst
Utgått.

Bruk action=compare i stedet. Utfør en førlagringstransformering på teksten før den sammenlignes. Bare gyldig når den brukes med drvdifftotext.

Type: boolsk (detaljer)
drvcontentformat
Utgått.

Serialiseringsformat brukt for drvdifftotext og forventet for innhlodets utdata.

Én av følgende verdier: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
drvstart

Tidsstempelet opplastingen skal starte fra. Ignoreres når man prosesserer en liste over revisjon-ID-er.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
drvend

Tidsstempelet opplastingen skal slutte ved. Ignoreres når man prosesserer en liste over revisjons-ID-er.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
drvdir

Hvilken retning det skal listes opp:

newer
List opp de eldste først. Merk: drvstart må være før drvend.
older
List opp de nyeste først (standard). Merk: drvstart må være senere enn drvend.
Én av følgende verdier: newer, older
Standard: older
drvtag

Bare list opp revisjoner tagget med denne taggen.

drvuser

Bare list opp revisjoner av denne brukeren.

Type: bruker, av en av brukernavn, IP, interwikinavn (f.eks. "prefiks>Eksempelnavn") og bruker-ID (f.eks. «#12345»)
drvexcludeuser

Ikke list opp revisjoner av denne brukeren.

Type: bruker, av en av brukernavn, IP, interwikinavn (f.eks. "prefiks>Eksempelnavn") og bruker-ID (f.eks. «#12345»)
drvcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

Eksempler:
List opp de sletede revisjonene av sidene Main Page og Talk:Main Page, med innhold.
api.php?action=query&prop=deletedrevisions&titles=Main%20Page|Talk:Main%20Page&drvslots=*&drvprop=user|comment|content [åpne i sandkasse]
List opp informasjonen for den slettede revisjonen 123456.
api.php?action=query&prop=deletedrevisions&revids=123456 [åpne i sandkasse]