MediaWiki-API-hjelp

Dette er en automatisk generert MediaWiki-API-dokumentasjonsside.

Dokumentasjon og eksempler: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

list=categorymembers (cm)

(main | query | categorymembers)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen kan brukes som en generator.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

List opp alle sider i en gitt kategori.

Parametre:
cmtitle

Hvilken kategori som skal gås gjennom. Må inkludere prefikset Kategori:. Kan ikke brukes sammen med cmpageid.

cmpageid

Side-ID-en til kategorien som skal gås gjennom. Kan ikke brukes sammen med cmtitle.

Type: heltall
cmprop

Hvilken informasjon som skal inkluderes:

ids
Legger til side-ID-en.
title
Legger til tittel- og navneroms-ID-en til siden.
sortkey
Legger til sorteringsnøkkelen for sortering i kategorien (heksadesimal streng).
sortkeyprefix
Legger til sorteringsnøkkelprefikset for sortering i kategorien (menneskeleselig del av sorteringsnøkkelen).
type
Legger til typen siden har blitt kategorisert som (page, subcat eller file).
timestamp
Legger til tidsstempelet for når siden ble inkludert.
Verdier (separer med | eller alternativ): ids, sortkey, sortkeyprefix, timestamp, title, type
Standard: ids|title
cmnamespace

Bare inkluder sider i disse navnerommene. Merk at cmtype=subcat eller cmtype=file kan brukes i stedet for cmnamespace=14 eller 6.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
For å angi alle verdier, bruk *.
cmtype

Hvilken type kategorimedlemmer som skal inkluderes. Ignoreres når cmsort=timestamp er satt.

Verdier (separer med | eller alternativ): file, page, subcat
Standard: page|subcat|file
cmcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

cmlimit

Maksimalt antall sider som skal returneres.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
cmsort

Egenskap det skal sorteres etter.

Én av følgende verdier: sortkey, timestamp
Standard: sortkey
cmdir

Hvilken retning det skal sorteres i.

Én av følgende verdier: asc, ascending, desc, descending, newer, older
Standard: ascending
cmstart

Tidsstempel det skal listes opp fra. Kan bare brukes med cmsort=timestamp.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
cmend

Tidsstempel det skal listes opp til. Kan bare brukes med cmsort=timestamp.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
cmstarthexsortkey

Sorteringsnøkkel det skal listes opp fra, som returnert av cmprop=sortkey. Kan bare brukes med cmsort=sortkey.

cmendhexsortkey

Sorteringsnøkkel det skal listes opp til, som returnert av cmprop=sortkey. Kan bare brukes med cmsort=sortkey.

cmstartsortkeyprefix

Sorteringsnøkkelprefiks det skal listes opp fra. Kan bare brukes med cmsort=sortkey. Overstyrer cmstarthexsortkey.

cmendsortkeyprefix

Sorteringsnøkkelprefiks opplistingen skal avsluttes foran (ikke ved; hvis denne verdien finnes blir den ikke inkludert!). Kan bare brukes med cmsort=sortkey. Overstyrer cmendhexsortkey.

cmstartsortkey
Utgått.

Bruk cmstarthexsortkey i stedet.

cmendsortkey
Utgått.

Bruk cmendhexsortkey i stedet.