MediaWiki-API-hjelp

Dette er en automatisk generert MediaWiki-API-dokumentasjonsside.

Dokumentasjon og eksempler: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

prop=categories (cl)

(main | query | categories)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen kan brukes som en generator.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

List opp alle kategorier sidene tilhører.

Parametre:
clprop

Hvilke ekstra egenskaper som skal hentes for hver kategori:

sortkey
Legger til sorteringsnøkkel (heksadesimal streng) og sorteringsnøkkelprefiks (menneskeleselig del) for kategorien.
timestamp
Legger til tidsstempelet for når kategorien ble lagt til.
hidden
Tagger kategorier som er skjult med __HIDDENCAT__.
Verdier (separer med | eller alternativ): hidden, sortkey, timestamp
clshow

Hva slags kategorier som skal vises.

Verdier (separer med | eller alternativ): !hidden, hidden
cllimit

Hvor mange kategorier som skal returneres.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
clcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

clcategories

Bare list opp disse kategoriene. Nyttig for å sjekke om en viss side er i en viss kategori.

Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
cldir

Retningen det skal listes opp i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
Eksempler:
Hent en liste over kategorier siden Albert Einstein tilhører.
api.php?action=query&prop=categories&titles=Albert%20Einstein [åpne i sandkasse]
Hent informasjon om alle kategorier som er brukt i siden Albert Einstein.
api.php?action=query&generator=categories&titles=Albert%20Einstein&prop=info [åpne i sandkasse]