MediaWiki-API-hjelp

Dette er en automatisk generert MediaWiki-API-dokumentasjonsside.

Dokumentasjon og eksempler: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

list=alltransclusions (at)

(main | query | alltransclusions)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen kan brukes som en generator.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

List opp transklusjoner (sider som bygges inn med {{x}}), inkludert ikke-eksisterende.

Parametre:
atcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

atfrom

Tittelen til transklusjonen opplistingen skal starte fra.

atto

Tittelen til transklusjonen opplistingen skal slutte ved.

atprefix

Søk etter alle transkluderte titler som begynner med denne verdien.

atunique

Bare vis distinkte transkluderte titler. Kan ikke brukes med atprop=ids. Når denne brukes som generator gis målsidene i stedet for kildesidene.

Type: boolsk (detaljer)
atprop

Hvilken informasjon som skal inkluderes:

ids
Legger til side-ID-en til siden som transkluderer (kan ikke brukes med atunique).
title
Legger til tittelen på transklusjonen.
Verdier (separer med | eller alternativ): ids, title
Standard: title
atnamespace

Navnerommet som skal listes opp.

Én av følgende verdier: -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
Standard: 10
atlimit

Hvor mange elementer som skal returneres totalt.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
atdir

Retningen det skal listes opp i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
Eksempler:
List opp transkluderte titler, inkludert de som mangler, med side-ID-ene de kommer fra, fra og med B.
api.php?action=query&list=alltransclusions&atfrom=B&atprop=ids|title [åpne i sandkasse]
List opp unike transkluderte titler.
api.php?action=query&list=alltransclusions&atunique=&atfrom=B [åpne i sandkasse]
Henter alle transkluderte titler, og markerer de som mangler.
api.php?action=query&generator=alltransclusions&gatunique=&gatfrom=B [åpne i sandkasse]
Henter sider som inneholder transklusjoner.
api.php?action=query&generator=alltransclusions&gatfrom=B [åpne i sandkasse]