MediaWiki-API-hjelp

Dette er en automatisk generert MediaWiki-API-dokumentasjonsside.

Dokumentasjon og eksempler: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

list=allrevisions (arv)

(main | query | allrevisions)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen kan brukes som en generator.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

List opp alle revisjoner.

Parametre:
arvprop

Hvilke egenskaper som skal hentes for hver revisjon:

ids
ID-en til revisjonen.
flags
Revisjonsflagg (mindre endring).
timestamp
Tidsstempelet til revisjonen.
user
Brukeren som lagde revisjonen. Hvis brukeren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen userhidden returnert.
userid
Bruker-ID-en til brukeren som lagde revisjonen. Hvis brukeren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen userhidden returnert.
size
Lengden til revisjonen i byte.
slotsize
Lengden til hver revisjonsspalte i byte.
sha1
Revisjonens SHA-1 (base 16). Hvis innholdet har blitt revisjonsslettet blir egenskapen sha1hidden returnert.
slotsha1
Hver revisjonsspaltes SHA-1 (base 16). Hvis innholdet har blitt revisjonsslettet blir egenskapen sha1hidden returnert.
contentmodel
Innholdsmodell-ID-en til hver revisjonsspalte.
comment
Revisjonens brukerkommentar. Hvis kommentaren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen commenthidden returnert.
parsedcomment
Revisjonens brukerkommentar tolket. Hvis kommentaren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen commenthidden returnert.
content
Hver revisjonsspaltes innhold. Hvis innholdet har blitt revisjonsslettet blir egenskapen texthidden returnert.
tags
Revisjonens tagger.
roles
List opp innholdsspalteroller som ekisterer i revisjonen.
parsetree
Utgått. Bruk action=expandtemplates eller action=parse i stedet. XML-tolkingstreet til revisjonsinnholdet (krever innholdsmodellen wikitext).
Verdier (separer med | eller alternativ): comment, content, contentmodel, flags, ids, parsedcomment, roles, sha1, size, slotsha1, slotsize, tags, timestamp, user, userid, parsetree
Standard: ids|timestamp|flags|comment|user
arvslots

Hvilke revisjonsspalter data skal returneres for, når spalterelaterte egenskaper inkluderes i arvprops. Hvis denne omgås vil data fra spalten main returneres i bakoverkompatibelt format.

Verdier (separer med | eller alternativ): main
For å angi alle verdier, bruk *.
arvlimit

Begrens hvor mange revisjoner som skal returneres.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
arvexpandtemplates
Utgått.

Bruk action=expandtemplates i stedet. Utvid maler i revisjonsinnholdet (krever arvprop=content).

Type: boolsk (detaljer)
arvgeneratexml
Utgått.

Bruk action=expandtemplates eller action=parse i stedet. Genere XML-tolkingstre for revisjonsinnholdet (krever arvprop=content).

Type: boolsk (detaljer)
arvparse
Utgått.

Bruk action=parse i stedet. Tolk revisjonsinnholdet (krever arvprop=content). Av ytelsesårsaker begrenses arvlimit til 1 hvis dette alternativet brukes.

Type: boolsk (detaljer)
arvsection

Bare hent innholdet til dette seksjonsnummeret.

arvdiffto
Utgått.

Bruk action=compare i stedet. Revisjons-ID-en å sammenligne hver revisjon med. Bruk prev, next og cur for forrige, neste og nåværende revisjon respektivt.

arvdifftotext
Utgått.

Bruk action=compare i stedet. Teksten å sammenligne hver revisjon med. Viser bare forskjeller for et begrenset antall revisjoner. Overstyrer arvdiffto. Hvis arvsection er satt vil bare den seksjonen sammenlignes med denne teksten.

arvdifftotextpst
Utgått.

Bruk action=compare i stedet. Utfør en førlagringstransformering på teksten før den sammenlignes. Bare gyldig når den brukes med arvdifftotext.

Type: boolsk (detaljer)
arvcontentformat
Utgått.

Serialiseringsformat brukt for arvdifftotext og forventet for innhlodets utdata.

Én av følgende verdier: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
arvuser

List bare opp revisjoner av denne brukeren.

Type: bruker, av en av brukernavn, IP, interwikinavn (f.eks. "prefiks>Eksempelnavn") og bruker-ID (f.eks. «#12345»)
arvnamespace

List kun opp sider i dette navnerommet.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
For å angi alle verdier, bruk *.
arvstart

Tidsstempelet opplistingen skal starte fra.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
arvend

Tidsstempelet opplistingen skal slutte ved.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
arvdir

Hvilken retning det skal listes opp:

newer
List opp de eldste først. Merk: arvstart må være før arvend.
older
List opp de nyeste først (standard). Merk: arvstart må være senere enn arvend.
Én av følgende verdier: newer, older
Standard: older
arvexcludeuser

Ikke list opp revisjoner av denne brukeren.

Type: bruker, av en av brukernavn, IP, interwikinavn (f.eks. "prefiks>Eksempelnavn") og bruker-ID (f.eks. «#12345»)
arvcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

arvgeneratetitles

Når denne brukes som generator, generer titler i stedet for revisjons-ID-er.

Type: boolsk (detaljer)
Eksempler:
List opp de siste 50 bidragene fra brukeren Example.
api.php?action=query&list=allrevisions&arvuser=Example&arvlimit=50 [åpne i sandkasse]
List opp de første 50 revisjonene i et navnerom.
api.php?action=query&list=allrevisions&arvdir=newer&arvlimit=50 [åpne i sandkasse]