MediaWiki-API-hjelp

Dette er en automatisk generert MediaWiki-API-dokumentasjonsside.

Dokumentasjon og eksempler: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

(main | query | alllinks)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen kan brukes som en generator.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

List opp alle lenker som peker til et gitt navnerom.

Parametre:
alcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

alfrom

Tittelen til lenka det skal listes opp fra.

alto

Tittelen til lenka det skal listes opp til.

alprefix

Søk etter alle lenkede titler som begynner med denne verdien.

alunique

Bare vis distinkte lenkede titler. Kan ikke brukes med alprops=ids. Når denne brukes som generator gir den målsidene i stedet for kildesidene.

Type: boolsk (detaljer)
alprop

Hvilken informasjon som skal inkluderes:

ids
Legger til side-ID-en til den lenkede siden (kan ikke brukes med alunique).
title
Legger til tittelen til lenka.
Verdier (separer med | eller alternativ): ids, title
Standard: title
alnamespace

Navnerommet som skal listes opp.

Én av følgende verdier: -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
Standard: 0
allimit

Hvor mange elementer som skal returneres totalt.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
aldir

Retningen det skal listes i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
Eksempler:
List lenkede titler, inkludert de som mangler, med side-ID-ene de kommer fra, fra og med B.
api.php?action=query&list=alllinks&alfrom=B&alprop=ids|title [åpne i sandkasse]
List opp unike lenkede titler.
api.php?action=query&list=alllinks&alunique=&alfrom=B [åpne i sandkasse]
Henter alle lenkede titler og markerer de som mangler.
api.php?action=query&generator=alllinks&galunique=&galfrom=B [åpne i sandkasse]
Hent sider som inneholder lenkene.
api.php?action=query&generator=alllinks&galfrom=B [åpne i sandkasse]