MediaWiki-API-hjelp

Dette er en automatisk generert MediaWiki-API-dokumentasjonsside.

Dokumentasjon og eksempler: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

list=allimages (ai)

(main | query | allimages)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen kan brukes som en generator.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

List opp alle bilder i sekvens.

Parametre:
aisort

Egenskap det skal sorteres etter.

Én av følgende verdier: name, timestamp
Standard: name
aidir

Retningen det skal sorteres i.

Én av følgende verdier: ascending, descending, newer, older
Standard: ascending
aifrom

Bildetittelen opplistingen skal starte fra. Kan bare brukes med aisort=name.

aito

Bildetittelen opplistingen skal starte fra. Kan bare brukes med aisort=name.

aicontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

aistart

Tidsstempelet opplistingen skal starte fra. Kan bare brukes med aisort=timestamp.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
aiend

Tidsstempelet opplistingen skal slutte ved. Kan bare brukes med aisort=timestamp.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
aiprop

Hvilken filinformasjon som skal hentes:

timestamp
Legger til tidsstempelet til den opplastede versjonen.
user
Legger til brukeren som lastet opp hver filversjon. Hvis brukeren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen userhidden returnert.
userid
Legger til ID-en til brukeren som lastet opp hver filversjon. Hvis brukeren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen userhidden returnert.
comment
Versjonens kommentar. Hvis kommentaren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen commenthidden returnert.
parsedcomment
Tolk versjonens kommentar. Hvis kommentaren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen commenthidden returnert.
canonicaltitle
Legger til filas kanoniske tittel. Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
url
Gir URL-en til fila og beskrivelsessiden. Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
size
Legger til størrelsen til fila i byte og høyden, bredden og sideantallet (hvis det gjelder).
dimensions
Alias for størrelse.
sha1
Legger til SHA-1-hash for fila. Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
mime
Legger til filas MIME-type. Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
mediatype
Legger til medietypen til fila. Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
metadata
Legger til Exif-metadata for filas versjon. Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
commonmetadata
Lister opp filformatets generiske metadata for filas versjon. Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
extmetadata
Lister opp formaterte metadata kombinert fra flere kilder. Resultatene er formatert som HTML. Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
bitdepth
Legger til bitdybden til versjonen. Hvis fila har blitt revisjonsslettet blir egenskapen filehidden returnert.
badfile
Legger til hvorvidt fila ligger i MediaWiki:Bad image list
Verdier (separer med | eller alternativ): badfile, bitdepth, canonicaltitle, comment, commonmetadata, dimensions, extmetadata, mediatype, metadata, mime, parsedcomment, sha1, size, timestamp, url, user, userid
Standard: timestamp|url
aiprefix

Søk etter alle bildetitler som begynner med denne verdien. Kan bare rbukes med aisort=name.

aiminsize

Begrens til bilder med minst dette antallet byte.

Type: heltall
aimaxsize

Begrens til bilder med minst dette antallet byte.

Type: heltall
aisha1

SHA1-hash for bildet. Setter til side aisha1base36.

aisha1base36

SHA1-hash av bildet i base 36 (brukes i MediaWiki).

aiuser

Returner bare filer lastet opp av denne brukeren. Kan kun brukes med aisort=timestamp. Kan ikke brukes med aifilterbots.

Type: bruker, av en av brukernavn, IP, interwikinavn (f.eks. "prefiks>Eksempelnavn") og bruker-ID (f.eks. «#12345»)
aifilterbots

Hvordan opplastinger av roboter skal filtreres. Kan kun brukes med aisort=timestamp. Kan ikke brukes sammen med aiuser.

Én av følgende verdier: all, bots, nobots
Standard: all
aimime

Hvilke MIME-typer det skal søkes etter, f.eks. image/jpeg.

Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
ailimit

Hvor mange bilder som skal returneres totalt.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
Eksempler:
Viser en liste over filer som begynner med bokstaven B.
api.php?action=query&list=allimages&aifrom=B [åpne i sandkasse]
Viser en liste over nylig opplastede filer på samme måte som Special:NewFiles.
api.php?action=query&list=allimages&aiprop=user|timestamp|url&aisort=timestamp&aidir=older [åpne i sandkasse]
Viser en liste over filer med MIME-typen image/png eller image/gif
api.php?action=query&list=allimages&aimime=image/png|image/gif [åpne i sandkasse]
Viser informasjon om 4 filer fra og med bokstaven T.
api.php?action=query&generator=allimages&gailimit=4&gaifrom=T&prop=imageinfo [åpne i sandkasse]