MediaWiki-API-hjelp

Dette er en automatisk generert MediaWiki-API-dokumentasjonsside.

Dokumentasjon og eksempler: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

list=alldeletedrevisions (adr)

(main | query | alldeletedrevisions)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen kan brukes som en generator.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

List opp alle slettede revisjoner av en bruker eller i et navnerom.

Parametre:
adrprop

Hvilke egenskaper som skal hentes for hver revisjon:

ids
ID-en til revisjonen.
flags
Revisjonsflagg (mindre endring).
timestamp
Tidsstempelet til revisjonen.
user
Brukeren som lagde revisjonen. Hvis brukeren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen userhidden returnert.
userid
Bruker-ID-en til brukeren som lagde revisjonen. Hvis brukeren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen userhidden returnert.
size
Lengden til revisjonen i byte.
slotsize
Lengden til hver revisjonsspalte i byte.
sha1
Revisjonens SHA-1 (base 16). Hvis innholdet har blitt revisjonsslettet blir egenskapen sha1hidden returnert.
slotsha1
Hver revisjonsspaltes SHA-1 (base 16). Hvis innholdet har blitt revisjonsslettet blir egenskapen sha1hidden returnert.
contentmodel
Innholdsmodell-ID-en til hver revisjonsspalte.
comment
Revisjonens brukerkommentar. Hvis kommentaren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen commenthidden returnert.
parsedcomment
Revisjonens brukerkommentar tolket. Hvis kommentaren har blitt revisjonsslettet blir egenskapen commenthidden returnert.
content
Hver revisjonsspaltes innhold. Hvis innholdet har blitt revisjonsslettet blir egenskapen texthidden returnert.
tags
Revisjonens tagger.
roles
List opp innholdsspalteroller som ekisterer i revisjonen.
parsetree
Utgått. Bruk action=expandtemplates eller action=parse i stedet. XML-tolkingstreet til revisjonsinnholdet (krever innholdsmodellen wikitext).
Verdier (separer med | eller alternativ): comment, content, contentmodel, flags, ids, parsedcomment, roles, sha1, size, slotsha1, slotsize, tags, timestamp, user, userid, parsetree
Standard: ids|timestamp|flags|comment|user
adrslots

Hvilke revisjonsspalter data skal returneres for, når spalterelaterte egenskaper inkluderes i adrprops. Hvis denne omgås vil data fra spalten main returneres i bakoverkompatibelt format.

Verdier (separer med | eller alternativ): main
For å angi alle verdier, bruk *.
adrlimit

Begrens hvor mange revisjoner som skal returneres.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
adrexpandtemplates
Utgått.

Bruk action=expandtemplates i stedet. Utvid maler i revisjonsinnholdet (krever adrprop=content).

Type: boolsk (detaljer)
adrgeneratexml
Utgått.

Bruk action=expandtemplates eller action=parse i stedet. Genere XML-tolkingstre for revisjonsinnholdet (krever adrprop=content).

Type: boolsk (detaljer)
adrparse
Utgått.

Bruk action=parse i stedet. Tolk revisjonsinnholdet (krever adrprop=content). Av ytelsesårsaker begrenses adrlimit til 1 hvis dette alternativet brukes.

Type: boolsk (detaljer)
adrsection

Bare hent innholdet til dette seksjonsnummeret.

adrdiffto
Utgått.

Bruk action=compare i stedet. Revisjons-ID-en å sammenligne hver revisjon med. Bruk prev, next og cur for forrige, neste og nåværende revisjon respektivt.

adrdifftotext
Utgått.

Bruk action=compare i stedet. Teksten å sammenligne hver revisjon med. Viser bare forskjeller for et begrenset antall revisjoner. Overstyrer adrdiffto. Hvis adrsection er satt vil bare den seksjonen sammenlignes med denne teksten.

adrdifftotextpst
Utgått.

Bruk action=compare i stedet. Utfør en førlagringstransformering på teksten før den sammenlignes. Bare gyldig når den brukes med adrdifftotext.

Type: boolsk (detaljer)
adrcontentformat
Utgått.

Serialiseringsformat brukt for adrdifftotext og forventet for innhlodets utdata.

Én av følgende verdier: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
adruser

Bare list opp revisjoner av denne brukeren.

Type: bruker, av en av brukernavn, IP, interwikinavn (f.eks. "prefiks>Eksempelnavn") og bruker-ID (f.eks. «#12345»)
adrnamespace

Bare list opp sider i dette navnerommet.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
For å angi alle verdier, bruk *.
adrstart

Tidsstempelet opplistingen skal starte fra.

Kan kun brukes med adruser.
Type: tidsstempel (tillatte formater)
adrend

Tidsstempelet opplistingen skal slutte ved.

Kan kun brukes med adruser.
Type: tidsstempel (tillatte formater)
adrdir

Hvilken retning det skal listes opp:

newer
List opp de eldste først. Merk: adrstart må være før adrend.
older
List opp de nyeste først (standard). Merk: adrstart må være senere enn adrend.
Én av følgende verdier: newer, older
Standard: older
adrfrom

Start listen ved denne tittelen.

Kan ikke brukes med adruser.
adrto

Stopp opplistingen ved denne tittelen.

Kan ikke brukes med adruser.
adrprefix

Søk etter alle sidetitler som begynner med denne verdien.

Kan ikke brukes med adruser.
adrexcludeuser

Ikke list opp revisjoner av denne brukeren.

Kan ikke brukes med adruser.
Type: bruker, av en av brukernavn, IP, interwikinavn (f.eks. "prefiks>Eksempelnavn") og bruker-ID (f.eks. «#12345»)
adrtag

List bare opp revisjoner som er tagget med denne taggen.

adrcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

adrgeneratetitles

Når denne brukes som generator, generer titler i stedet for revisjons-ID-er.

Type: boolsk (detaljer)
Eksempler:
Lister opp de siste 50 slettede bidragene av brukeren Example.
api.php?action=query&list=alldeletedrevisions&adruser=Example&adrlimit=50 [åpne i sandkasse]
List opp de første 50 slettede revisjonene i hovednavnerommet.
api.php?action=query&list=alldeletedrevisions&adrdir=newer&adrnamespace=0&adrlimit=50 [åpne i sandkasse]