MediaWiki-API-hjelp

Dette er en automatisk generert MediaWiki-API-dokumentasjonsside.

Dokumentasjon og eksempler: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

list=allcategories (ac)

(main | query | allcategories)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen kan brukes som en generator.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

List opp alle kategorier.

Parametre:
acfrom

Kategorien opplistingen skal starte fra.

accontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

acto

Kategorien opplistingen skal stoppe ved.

acprefix

Søk i alle kategorititler som begynner med denne verdien.

acdir

Retning det skal sorteres i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
acmin

Bare returner kategorier med minst så mange medlemmer.

Type: heltall
acmax

Returner bare kategorier med maksimalt så mange medlemmer.

Type: heltall
aclimit

Hvor mange kategorier som skal returneres.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
acprop

Hvilke egenskaper som skal hentes:

size
Legger til antall sider i kategorien.
hidden
Tagger kategorier som er skjult med __HIDDENCAT__.
Verdier (separer med | eller alternativ): hidden, size
Standard: (tom)
Eksempler:
Lister opp kategorier med informasjon om antall sider i hver.
api.php?action=query&list=allcategories&acprop=size [åpne i sandkasse]
Hent informasjon om selve kategorisiden for kategorier som begynner med List.
api.php?action=query&generator=allcategories&gacprefix=List&prop=info [åpne i sandkasse]