MediaWiki-API-hjelp

Dette er en automatisk generert MediaWiki-API-dokumentasjonsside.

Dokumentasjon og eksempler: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

action=query

(main | query)

Hent data fra og om MediaWiki.

Alle dataendringer vil først måtte bruke en spørring for å hente en nøkkel for å forhindre misbruk fra ondsinnede nettsteder.

Parametre:
prop

Hvilke egenskaper som skal hentes for de etterspurte sidene.

categories
List opp alle kategorier sidene tilhører.
categoryinfo
Returnerer informasjon om de gitte kategoriene.
contributors
Hent listen over innloggede bidrag og antall anonyme bidrag til siden.
deletedrevisions
Hent informasjon om slettet revisjon.
duplicatefiles
List opp alle filer som er duplikater av de gitte filene basert på hashverdier.
extlinks
Returnerer alle eksterne URL-er (ikke interwiki) fra de gitte sidene.
fileusage
Finn alle sider som bruker de gitte filene.
imageinfo
Returnerer filinformasjon og opplastingshistorikk.
images
Returnerer alle filer som inneholdes på de gitte sidene.
info
Hent grunnleggende sideinformasjon.
iwlinks
Returnerer alle interwikilenker fra de gitte sidene.
langlinks
Returnerer alle språklenker fra de gitte sidene.
links
Returnerer alle lenker fra de gitte sidene.
linkshere
Finn alle sider som lenker til de gitte sidene.
pageprops
Hent diverse sideegenskaper definert i sideinnholdet.
redirects
Returnerer alle omdirigeringer til de gitte sidene.
revisions
Hent revisjonsinformasjon.
stashimageinfo
Returnerer filinformasjon for stashede filer.
templates
Returnerer alle sider som er transkludert på de gitte sidene.
transcludedin
Finn alle sider som transkluderer de gitte sidene.
Verdier (separer med | eller alternativ): categories, categoryinfo, contributors, deletedrevisions, duplicatefiles, extlinks, fileusage, imageinfo, images, info, iwlinks, langlinks, links, linkshere, pageprops, redirects, revisions, stashimageinfo, templates, transcludedin
list

Hvilke lister som skal hentes.

allcategories
List opp alle kategorier.
alldeletedrevisions
List opp alle slettede revisjoner av en bruker eller i et navnerom.
allfileusages
List opp all filbruk, inkludert ikke-eksisterende filer.
allimages
List opp alle bilder i sekvens.
alllinks
List opp alle lenker som peker til et gitt navnerom.
allpages
List opp alle sider i sekvens i et gitt navnerom.
allredirects
Lister opp alle omdirigeringer til et navnerom.
allrevisions
List opp alle revisjoner.
alltransclusions
List opp transklusjoner (sider som bygges inn med {{x}}), inkludert ikke-eksisterende.
allusers
List opp alle registrerte brukere.
backlinks
Finn alle sider som lenker til den gitte siden.
blocks
List opp alle blokkerte brukere og IP-adresser.
categorymembers
List opp alle sider i en gitt kategori.
embeddedin
Finn alle sider som bygger inn (transkluderer) den gitte tittelen.
exturlusage
List opp sider som inneholder en gitt URL.
filearchive
List opp alle slettede filer i sekvens.
imageusage
Finn alle sider som bruker den gitte bildetittelen.
iwbacklinks
Finn alle sider som lenker til den gitte interwikilenka.
langbacklinks
Finn alle sider som lenker til den gitte språklenka.
logevents
Hent oppføringer fra logger.
mystashedfiles
Hent en liste over filer i den gjeldende brukerens opplastingsstash.
pagepropnames
List opp alle sideegenskapsnavn i bruk på wikien.
pageswithprop
Lister opp alle sider med en gitt sideegenskap.
prefixsearch
Utfør et prefikssøk for sidetitler.
protectedtitles
List opp alle titler som er beskyttet fra opprettelse.
querypage
Hent en liste gitt av en QueryPage-basert spesialside.
random
Hent et sett av tilfeldige sider.
recentchanges
List opp nylige endringer.
search
Utfør et søk i fulltekst.
tags
List opp endringstagger.
usercontribs
Hent alle redigeringer av en bruker.
users
Hent informasjon om en liste over brukere.
watchlist
Hent nylige endringer i sider i den gjeldende brukerens overvåkningsliste.
watchlistraw
Hent alle sider på den gjeldende brukerens overvåkningsliste.
deletedrevs
Utgått. List opp slettede revisjoner.
Verdier (separer med | eller alternativ): allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, allusers, backlinks, blocks, categorymembers, embeddedin, exturlusage, filearchive, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, logevents, mystashedfiles, pagepropnames, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, search, tags, usercontribs, users, watchlist, watchlistraw, deletedrevs
meta

Hvilke metadata som skal hentes.

allmessages
Returnerer meldinger fra denne siden.
authmanagerinfo
Hent informasjon om den gjeldende autentiseringsstatusen.
filerepoinfo
Returner metainformasjon om bildelagre konfigurert på wikien.
languageinfo
Returner informasjon om tilgjengelige språk.
siteinfo
Returner generell informasjon om nettstedet.
tokens
Hent nøkler for handlinger som endrer data.
userinfo
Hent informasjon om den gjeldende brukeren.
oath
Intern. Sjekk om totrinns pålogging (OATH) er slått på for en bruker.
Verdier (separer med | eller alternativ): allmessages, authmanagerinfo, filerepoinfo, languageinfo, siteinfo, tokens, userinfo, oath
indexpageids

Inkluder en ekstra pageids-seksjon som lister opp alle returnerte side-ID-er.

Type: boolsk (detaljer)
export

Eksporter den nåværende revisjonen for alle gitte eller genererte sider.

Type: boolsk (detaljer)
exportnowrap

Returner eksport-XML-en uten å omgi det med et XML-resultat (samme format som Special:Export). Kan kun brukes med query+export.

Type: boolsk (detaljer)
exportschema

Sikt på den gitte versjonen av XML-dumpformatet under eksport. Kan kun brukes med query+export.

Én av følgende verdier: 0.10, 0.11
Standard: 0.11
iwurl

Hvorvidt hele URL-en skal hentes hvis tittelen er en interwikilenke.

Type: boolsk (detaljer)
continue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

rawcontinue

Returner råe query-continue-data for fortsettelse.

Type: boolsk (detaljer)
titles

En liste over titler det skal jobbes med.

Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
pageids

En liste over side-ID-er det skal jobbes med.

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
revids

En liste over revisjons-ID-er det skal jobbes med.

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
generator

Hent lista over sider det skal jobbes med ved å kjøre den gitte spørringsmodulen.

Merk: Generatorparameternavn må innledes med en «g», se eksempler.

allcategories
List opp alle kategorier.
alldeletedrevisions
List opp alle slettede revisjoner av en bruker eller i et navnerom.
allfileusages
List opp all filbruk, inkludert ikke-eksisterende filer.
allimages
List opp alle bilder i sekvens.
alllinks
List opp alle lenker som peker til et gitt navnerom.
allpages
List opp alle sider i sekvens i et gitt navnerom.
allredirects
Lister opp alle omdirigeringer til et navnerom.
allrevisions
List opp alle revisjoner.
alltransclusions
List opp transklusjoner (sider som bygges inn med {{x}}), inkludert ikke-eksisterende.
backlinks
Finn alle sider som lenker til den gitte siden.
categories
List opp alle kategorier sidene tilhører.
categorymembers
List opp alle sider i en gitt kategori.
deletedrevisions
Hent informasjon om slettet revisjon.
duplicatefiles
List opp alle filer som er duplikater av de gitte filene basert på hashverdier.
embeddedin
Finn alle sider som bygger inn (transkluderer) den gitte tittelen.
exturlusage
List opp sider som inneholder en gitt URL.
fileusage
Finn alle sider som bruker de gitte filene.
images
Returnerer alle filer som inneholdes på de gitte sidene.
imageusage
Finn alle sider som bruker den gitte bildetittelen.
iwbacklinks
Finn alle sider som lenker til den gitte interwikilenka.
langbacklinks
Finn alle sider som lenker til den gitte språklenka.
links
Returnerer alle lenker fra de gitte sidene.
linkshere
Finn alle sider som lenker til de gitte sidene.
pageswithprop
Lister opp alle sider med en gitt sideegenskap.
prefixsearch
Utfør et prefikssøk for sidetitler.
protectedtitles
List opp alle titler som er beskyttet fra opprettelse.
querypage
Hent en liste gitt av en QueryPage-basert spesialside.
random
Hent et sett av tilfeldige sider.
recentchanges
List opp nylige endringer.
redirects
Returnerer alle omdirigeringer til de gitte sidene.
revisions
Hent revisjonsinformasjon.
search
Utfør et søk i fulltekst.
templates
Returnerer alle sider som er transkludert på de gitte sidene.
transcludedin
Finn alle sider som transkluderer de gitte sidene.
watchlist
Hent nylige endringer i sider i den gjeldende brukerens overvåkningsliste.
watchlistraw
Hent alle sider på den gjeldende brukerens overvåkningsliste.
Én av følgende verdier: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatisk løs omdirigeringer i query+titles, query+pageids og query+revids, og i sider returnert av query+generator.

Type: boolsk (detaljer)
converttitles

Konverter titler til andre varianter om nødvendig. Virker bare hvis wikiens innholdsspråk støtter variantkonvertering. Språk som støtter variantkonvertering er en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz og zh.

Type: boolsk (detaljer)