MediaWiki-API-hjelp

Dette er en automatisk generert MediaWiki-API-dokumentasjonsside.

Dokumentasjon og eksempler: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

action=protect

(main | protect)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen krever skrivetilgang.
  • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

Endre beskyttelsesnivået til en side.

Parametre:
title

Tittelen på siden som skal (av)beskyttes. Kan ikke brukes sammen med pageid.

pageid

ID-en til siden som skal (av)beskyttes. Kan ikke brukes sammen med title.

Type: heltall
protections

Liste over beskyttelsesnivåer, formatert action=level (f.eks. edit=sysop). Nivået all betyr at alle kan utføre handlingen uten restriksjoner.

Merk: Handlinger som ikke listes opp vil få sine restriksjoner fjernet.

Denne parameteren er påkrevd.
Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
expiry

Utløpstidsstempler. Hvis bare ett tidsstempel er sett vil det brukes for alle beskyttelser. Bruk infinite, indefinite, infinity eller never for varig beskyttelse.

Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
Standard: infinite
reason

Årsak for (av)beskyttelse.

Standard: (tom)
tags

Endringstagger som skal brukes på oppføringen i beskyttelsesloggen.

Verdier (separer med | eller alternativ):
cascade

Slå på forplantet beskyttelse (altså beskytt inkluderte maler og bilder brukt på denne siden). Ignoreres hvis ingen av de gitte beskyttelsesnivåene støtter forplantning.

Type: boolsk (detaljer)
watch
Utgått.

Hvis denne er satt, legg til siden som (av)beskyttes i den gjeldende brukerens overvåkningsliste.

Type: boolsk (detaljer)
watchlist

Legg til eller fjern siden fra den gjeldende brukerens overvåkningsliste, bruk innstillingene eller ikke endre overvåkning.

Én av følgende verdier: nochange, preferences, unwatch, watch
Standard: preferences
token

En «csrf»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.