MediaWiki-API-hjelp

Dette er en automatisk generert MediaWiki-API-dokumentasjonsside.

Dokumentasjon og eksempler: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

action=parse

(main | parse)

Tolk innhold og returner parserresultatet.

Sett de forskjellige prop-modulene til action=query for å hente informasjon fra den gjeldende versjonen av en side.

Det er flere måter å angi teksten som skal tolkes:

  1. Angi en side eller revisjon, med page, pageid eller oldid.
  2. Angi innhold eksplisitt, med text, title, revid og contentmodel.
  3. Angi kun et sammendrag som skal tolkes, prop bør gis en tom verdi.
Parametre:
title

Tittelen på siden teksten hører til. Hvis denne omgås må contentmodel angis, og API blir brukt som tittel.

text

Tekst som skal tolkes. Bruk title eller contentmodel for å kontrollere innholdsmodellen.

revid

Revisjons-ID, for {{REVISIONSID}} og lignende variabler.

Type: heltall
summary

Sammendrag som skal tolkes.

page

Tolk innholdet til denne siden. Kan ikke brukes sammen med text og title.

pageid

Tolk innholdet til denne siden. Overstyrer page.

Type: heltall
redirects

Hvis page eller pageid er satt til en omdirigering, løs den.

Type: boolsk (detaljer)
oldid

Tolk innholdet til denne revisjonen. Overstyrer page og pageid.

Type: heltall
prop

Hvilke informasjonsdeler som skal hentes:

text
Gir den tolkede teksten til wikiteksten.
langlinks
Gir språklenkene i den tolkede wikiteksten.
categories
Gir kategoriene i den tolkede wikiteksten.
categorieshtml
Gir HTML-versjonen av kategoriene.
links
Gir de interne lenkene i den tolkede wikiteskten.
templates
Gir malene i den tolkede wikiteksten.
images
Gir bildene i den tolkede wikiteksten.
externallinks
Gir de eksterne lenkene i den tolkede wikiteksten.
sections
Gir seksjonene i den tolkede wikiteksten.
revid
Gir revisjons-ID-en til den tolkede wikiteksten.
displaytitle
Gir tittelen til den tolkede wikiteksten.
headhtml
Gir den tolkede doctypen og de åpnende <html>-, <head>- og <body>-elementene til siden.
modules
Gir ResourceLoader-moduler som brukes på siden. For å laste dem, bruk mw.loader.using(). Enten jsonconfigvars eller encodedjsonfigvars må bes om sammen med modules.
jsconfigvars
Gir JavaScript-konfigurasjonsvariablene spesifikke for siden. Bruk mw.config.set().
encodedjsconfigvars
Gir JavaScript-konfigurasjonsvariablene som er spesifikke til siden som en JSON-streng.
indicators
Gir HTML-en til sidestatusindikatorer brukt på siden.
iwlinks
Gir interwikilenker i den tolkede wikiteskten.
wikitext
Gir den originale wikiteksten som ble tolket.
properties
Gir de forskjellige egenskapene definert i den tolkede wikiteksten.
limitreportdata
Gir grenserapporten på en strukturert måte. Gir ingen data når disablelimitreport settes.
limitreporthtml
Gir HTML-versjonen av grenserapporten. Gir ingen data når disablelimitreport settes.
parsetree
XML-tolkingstreet til revisjonsinnholdet (krever innholdsmodellen wikitext)
parsewarnings
Gir advarsler som oppsto under tolkingen av innholdet.
headitems
Utgått. Gir elementer som skal puttes i <head>-taggen til siden.
Verdier (separer med | eller alternativ): categories, categorieshtml, displaytitle, encodedjsconfigvars, externallinks, headhtml, images, indicators, iwlinks, jsconfigvars, langlinks, limitreportdata, limitreporthtml, links, modules, parsetree, parsewarnings, properties, revid, sections, templates, text, wikitext, headitems
Standard: text|langlinks|categories|links|templates|images|externallinks|sections|revid|displaytitle|iwlinks|properties|parsewarnings
wrapoutputclass

CSS-klasse som skal brukes til å omringe tolkingsresultatet.

Standard: mw-parser-output
pst

Gjør en førlagringstransformasjon på inndataene før de tolkes. Kun gyldig når den brukes med tekst.

Type: boolsk (detaljer)
onlypst

Gjør en førlagringstransformasjon (PST) på inndataene, men ikke tolk dem. Returnerer den samme wikiteksten etter at PST har blitt brukt. Kun gyldig når det brukes med text.

Type: boolsk (detaljer)
effectivelanglinks
Utgått.

Inkluder språklenker gitt av utvidelser (for bruk med prop=langlinks).

Type: boolsk (detaljer)
section

Tolk kun innholdet til dette seksjonsnummeret.

Når new gis, tolk text og sectiontitle som om man legger til en ny seksjon på siden.

new tillates bare når man angir text.

sectiontitle

Ny seksjonstittel når section er new.

I motsetning til sideredigering faller denne ikke tilbake til summary når den omgås eller er tom.

disablepp
Utgått.

Bruk disablelimitreport i stedet.

Type: boolsk (detaljer)
disablelimitreport

Omgå grenserapporten («NewPP limit report») fra det tolkede resultatet.

Type: boolsk (detaljer)
disableeditsection

Omgå redigeringslenker for seksjoner i det tolkede resultatet.

Type: boolsk (detaljer)
disablestylededuplication

Ikke dedupliser inline-stilark i tolkingsresultatet.

Type: boolsk (detaljer)
generatexml
Utgått.

Generer XML-tolkingstre (krever innholdsmodellen wikitext; erstattet av prop=parsetree).

Type: boolsk (detaljer)
preview

Tolk i forhåndsvisningsmodus.

Type: boolsk (detaljer)
sectionpreview

Tolk i seksjonsforhåndsvisningsmodus (slår på forhåndsvisningsmodusen også).

Type: boolsk (detaljer)
disabletoc

Omgå innholdsfortegnelsen i resultatet.

Type: boolsk (detaljer)
useskin

Bruk den valgte drakta for å tolke resultatet. Kan påvirke følgende verdier: langlinks, headitems, modules, jsonconfigvars og indicators.

Én av følgende verdier: monobook, timeless, vector
contentformat

Innholdsserialiseringsformat som brukes for inndatateksten. Kun gyldig når det brukes med text.

Én av følgende verdier: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
contentmodel

Innholdsmodellen til inndatateksten. Hvis denne omgås må title angis, og standarden vil være innholdsmodellen til den gitte tittelen. Kun gyldig når det brukes med text.

Én av følgende verdier: css, javascript, json, text, wikitext