MediaWiki-API-hjelp

Dette er en automatisk generert MediaWiki-API-dokumentasjonsside.

Dokumentasjon og eksempler: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

action=paraminfo

(main | paraminfo)

Hent informasjon om API-moduler.

Parametre:
modules

List opp modulnavn (verdiene til parameterne action og format, eller main). Kan angi undermoduler med +, eller alle undermoduler med +*, eller alle undermoduler rekursivt med +**.

Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
helpformat

Format for hjelpestrenger.

Én av følgende verdier: html, none, raw, wikitext
Standard: none
querymodules
Utgått.

List opp spørringsmodulnavn (verdien til parameteren prop, meta eller list). Bruk modules=query+foo i stedet for querymodules=foo.

Verdier (separer med | eller alternativ): allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allmessages, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, allusers, authmanagerinfo, backlinks, blocks, categories, categoryinfo, categorymembers, contributors, deletedrevisions, deletedrevs, duplicatefiles, embeddedin, extlinks, exturlusage, filearchive, filerepoinfo, fileusage, imageinfo, images, imageusage, info, iwbacklinks, iwlinks, langbacklinks, langlinks, languageinfo, links, linkshere, logevents, mystashedfiles, oath, pagepropnames, pageprops, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, siteinfo, stashimageinfo, tags, templates, tokens, transcludedin, usercontribs, userinfo, users, watchlist, watchlistraw
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
mainmodule
Utgått.

Hent informasjon om hovedmodulen (toppnivåmodulen) også. Bruk modules=main i stedet.

pagesetmodule
Utgått.

Hent informasjon om sidesettmodulen (med titles= & co gitt) i tillegg.

formatmodules
Utgått.

Liste over formatmodulnavn (verdien til parameteren format). Bruk modules i stedet.

Verdier (separer med | eller alternativ): json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, xml, xmlfm