MediaWiki-API-hjelp

Dette er en automatisk generert MediaWiki-API-dokumentasjonsside.

Dokumentasjon og eksempler: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

action=opensearch

(main | opensearch)

Søk i wikien med OpenSearch-protokollen.

Parametre:
search

Søkestreng.

Denne parameteren er påkrevd.
namespace

Navnerom det skal søkes i. Ignorert hvis search begynner med et gyldig navneromsprefiks.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275
For å angi alle verdier, bruk *.
Standard: 0
limit

Maksimalt antall resultater som skal returneres.

Type: heltall eller max
Verdien må være mellom 1 og 500.
Standard: 10
suggest
Utgått.

Ikke lenger i bruk.

Type: boolsk (detaljer)
redirects

Hvordan omdirigeringer skal håndteres:

return
Returner selve omdirigeringen.
resolve
Returner målsiden. Kan returnere færre enn limit resultater.

Av historiske grunner er standarden «return» for format=json og «resolve» for andre formater.

Én av følgende verdier: resolve, return
format

Resultatets format.

Én av følgende verdier: json, jsonfm, xml, xmlfm
Standard: json
warningsaserror

Hvis advarsler gis med format=json, returner en API-feil i stedet for å ignorere dem.

Type: boolsk (detaljer)
Eksempel:
Finn sider som begynner på Te.
api.php?action=opensearch&search=Te [åpne i sandkasse]