MediaWiki-API-hjelp

Dette er en automatisk generert MediaWiki-API-dokumentasjonsside.

Dokumentasjon og eksempler: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

action=mergehistory

(main | mergehistory)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen krever skrivetilgang.
  • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

Flett sidehistorikker.

Parametre:
from

Tittelen på siden historikken skal flettes fra. Kan ikke brukes sammen med fromid.

fromid

Side-ID-en til siden historikken skal flettes fra. Kan ikke brukes sammen med from.

Type: heltall
to

Tittelen på siden historikken skal flettes til. Kan ikke brukes sammen med toid.

toid

Side-ID-en til siden historikken skal flettes til. Kan ikke brukes sammen med to.

Type: heltall
timestamp

Det seneste tidsstempelet for revisjoner som skal flyttes fra kildesidens historikk til målsidens historikk. Hvis denne ikke tas med vil hele sidehistorikken til kildesiden bli flettet til målsiden.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
reason

Årsak for fletting av historikk.

Standard: (tom)
token

En «csrf»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.