MediaWiki-API-hjelp

Dette er en automatisk generert MediaWiki-API-dokumentasjonsside.

Dokumentasjon og eksempler: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

action=managetags

(main | managetags)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen krever skrivetilgang.
  • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

Utfører håndteringsoppgaver i forbindelse med endringstagger.

Parametre:
operation

Hvilken operasjon som skal utføres:

create
Oppretter en ny endringstagg for manuell bruk.
delete
Fjern en tagg fra databasen, inkludert fjerning av taggen fra alle revisjoner, oppføringer i siste endringer og loggoppføringer der den brukes.
Denne parameteren er påkrevd.
Én av følgende verdier: activate, create, deactivate, delete
tag

Tagg for create, delete, activate eller deactivate. For taggopprettelse kan ikke taggen eksistere. For taggsletting må taggen eksistere. For taggaktivert må taggen eksistere og ikke være i bruk av en utvidelse. For deaktivering av tagger må taggen være aktivert og manuelt definert.

Denne parameteren er påkrevd.
reason

En valgfri årsak for å opprette, slette, aktivere eller deaktivere taggen.

ignorewarnings

Hvorvidt advarsler som kommer ut i løpet av operasjonen.

Type: boolsk (detaljer)
tags

Endringstagger som skal gjelde oppføringen i taggbehandlingsloggen.

Verdier (separer med | eller alternativ):
token

En «csrf»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.