MediaWiki-API-hjelp

Dette er en automatisk generert MediaWiki-API-dokumentasjonsside.

Dokumentasjon og eksempler: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

format=json

(main | json)

Resultatdata i JSON-format.

Parametre:
callback

Hvis denne er gitt omringer den utdataene i et gitt funksjonskall. Av sikkerhetsgrunner blir alle brukerspesifikke data begrenset.

utf8

Hvis denne er angitt koder den de fleste (men ikke alle) ikke-ASCII-tegn som UTF-8 i stedet for å erstatte dem med heksadesimale escape-sekvenser. Standard når formatversion ikke er 1.

Type: boolsk (detaljer)
ascii

Hvis denne er gitt kodes all ikke-ASCII med heksadesimale escape-sekvenser. Standard når formatversion er 1.

Type: boolsk (detaljer)
formatversion

Utdataformatering:

1
Bakoverkompatibelt format (XML-aktige boolske verdier, *-nøkler for innholdsnoder, osv.).
2
Moderne format.
latest
Bruk det nyeste formatet (for tiden 2), kan endres uten forvarsel.
Én av følgende verdier: 1, 2, latest
Standard: 1
Eksempel:
Returner spørringsresultatet i formatet JSON.
api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=json [åpne i sandkasse]