MediaWiki-API-hjelp

Dette er en automatisk generert MediaWiki-API-dokumentasjonsside.

Dokumentasjon og eksempler: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

action=help

(main | help)

Vis hjelp for de gitte modulene.

Parametre:
modules

Moduler det skal vises hjelp for (verdiene til action- og format-parameterne, eller main). Kan angi undermoduler med en +.

Separer verdier med | eller alternativ.
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for klienter som tillater høyere grenser).
Standard: main
submodules

Inkluder hjelp for undermoduler av den navngitte modulen.

Type: boolsk (detaljer)
recursivesubmodules

Inkluder hjelp for undermoduler rekursivt.

Type: boolsk (detaljer)
wrap

Omgi resultatet i en standard API-responsstruktur.

Type: boolsk (detaljer)
toc

Inkluder en innholdsfortegnelse i HTML-utdataen.

Type: boolsk (detaljer)