MediaWiki-API-hjelp

Dette er en automatisk generert MediaWiki-API-dokumentasjonsside.

Dokumentasjon og eksempler: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

action=feedwatchlist

(main | feedwatchlist)

Returnerer en overvåkningslistemating.

Parametre:
feedformat

Matingens format.

Én av følgende verdier: atom, rss
Standard: rss
hours

List opp sider endret i løpet av så mange timer fra nå.

Type: heltall
Verdien må være mellom 1 og 72.
Standard: 24
linktosections

Lenk direkte til endrede seksjoner om mulig.

Type: boolsk (detaljer)
allrev

Inkluder flere revisjoner av samme side i det gitte tidsrommet.

Type: boolsk (detaljer)
wlowner

Brukes sammen med token for å få tilgang til en annen brukers overvåkningsliste.

Type: bruker, av brukernavn
wltoken

En sikkerhetsnøkkel (tilgjengelig i brukerens innstillinger) for å tillate tilgang til en annen brukers overvåkningsliste.

wlshow

Viser bare elementer som imøtekommer disse kriteriene. For for eksempel å kun se mindre redigeringer gjort av innloggede brukere, sett show=minor|!anon.

Verdier (separer med | eller alternativ): !anon, !autopatrolled, !bot, !minor, !patrolled, !unread, anon, autopatrolled, bot, minor, patrolled, unread
wltype

Hvilke typer endringer som skal vises:

edit
Vanlige sideredigeringer.
new
Sideopprettelser
log
Loggoppføringer.
external
Eksterne endringer.
categorize
Endringer i kategorimedlemskap.
Verdier (separer med | eller alternativ): categorize, edit, external, log, new
Standard: edit|new|log|categorize
wlexcludeuser

Ikke list opp endringer av denne brukeren.

Type: bruker, av en av brukernavn, IP, interwikinavn (f.eks. "prefiks>Eksempelnavn") og bruker-ID (f.eks. «#12345»)
Eksempler:
Vis matingen til overvåkningslisten.
api.php?action=feedwatchlist [åpne i sandkasse]
Vis alle endringer på overvåkede sider de siste 6 timene.
api.php?action=feedwatchlist&allrev=&hours=6 [åpne i sandkasse]